Näringssmittas privatägd veteranbil av bilförsäljningsverksamhet?

2019-05-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har varit bilhandlare i 45år och momspliktig givetvis.Min fråga är,om min fru har ägt en veteranbil i sju år och säljer den med hög vinst,kan den bilen bli momssmittad p.g.a. att hon är gift med en bilhandlare som är momspliktig?Eller räcker det med att hon deklarerar vinsten i vanlig ordning?Om hon har köpt bilen av mig vad gäller då??
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Vad är näringssmitta?Näringssmitta är det är det juridiskt brukade begreppet för den företeelse du beskriver. Begreppet angår den situation där en egendom som är privatägd i praktiken tillhör näringsverksamheten, varvid den beskattas för näringsverksamheten i syfte att hindra otillbörliga skatteupplägg. När råder näringssmitta?Det är rättsligt oklart i vilken omfattning näringssmitta gäller som en rättslig princip. Näringssmitta finns enbart reglerat angående lager i byggnadsrörelse, vilket inte är aktuellt i detta fall (se 27 kap. 4 § Inkomstskattelagen). Avseende lagertillgångar i annan verksamhet har näringssmitta dock i vissa fall ansetts föreligga (se exempelvis RÅ1980 Aa 141). Lagertillgång är sådan tillgång som innehas i verksamheten i syfte att omsättas, det vill säga det som utbjuds till försäljning. Något absolut grundprincip om näringssmitta torde dock saknas. I exempelvis RÅ 1981 Aa 126 ansågs en veteranbil vars ägare bedrev bilförsäljningsverksamhet inte omfattas av näringssmitta. Av betydelse var att försäljningsverksamheten inte angick veteranbilar, varför skälig grund saknades för att anse veteranbilen vara såld genom verksamheten. Är din bilförsäljningsverksamhet inte inriktad på veteranbilar är näringsverksamhet således sannolikt utesluten. En distinkt skillnad mellan RÅ 1981 Aa 126 och ditt fall är att det inte är du utan din hustru som äger bilen. Praxis ger inte direkt stöd för näringssmitta av egendom som tillhör annan än den som bedriver verksamheten. Om någon annan är ägare av bilen enbart i syfte att kringgå näringssmitta bör den privata tillgången ändock kunna hänföras till näringsverksamhet; detta i syfte att hindra otillbörliga skatteupplägg (jfr RÅ 2004 ref. 27 och principen om bedömning av rättshandling utifrån dess verkliga innebörd). Förutsatt att din verksamhet angår veteranbilar och det inte fanns något annat skäl för överlåtelsen till din hustru är det således möjligt att näringssmitta aktualiseras. SammanfattningNäringssmitta finns i detta fall inte reglerat utan baseras på uttalanden i äldre rättspraxis. Är egendomen inte att likställa med de lagertillgångar som finns i verksamheten är det inte aktuellt med näringssmittta. Veteranbilar torde inte jämställas vid "vanliga" bilar. Slutligen synes näringssmitta enbart aktualiseras om egendomen utifrån omständigheternas verkliga innebörd kan anses tillhöra samma person som bedriver näringsverksamheten. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Vart betalar man skatt när man jobbar i Norge?

2019-04-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |hej lawlin!!!ja fick jobb i norgie så innan ja flytta till vem ska ja betala skatt norgie eller sverige????
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag förstått din fråga undrar du i vilket land du ska betala skatt. Huvudregeln är, enligt det nordiska skatteavtalet, att man ska betala skatt i det land där man utför sitt arbete. Alltså kan du bo i Sverige men jobba i Norge och då ska skatten betalas i Norge. Så länge du jobbar i Sverige ska du betala skatt i Sverige och när du börjar jobbet i Norge ska du betala skatt där.Dock finns det vissa undantag från huvudregeln, exempelvis som du har en offentlig tjänst, arbetar på ett flyg och om du bor i en svensk gränskommun och arbetar i en norsk gränskommun. Då betalas skatten i Sverige. Men av din fråga så antar jag att du kommer bo i Norge och jobba där, då blir dessa undantag inte aktuella. Du kan läsa mer om beskattning för arbete i Norge HÄR. Du kommer alltså börja betala skatt i Norge så fort du börjar arbeta där. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur byter man bankkonto för utbetalning av skatteåterbäring?

2019-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HejDotterns sambo sitter i fängelse Får besöka honom under restriktioner men får ej ringa Ett problem är ekonomin Han kommer få tillbaka på skatten Men dottern kommer inte åt pengarna o det kontot de pengarna kommer in på är spärrat Skulle behöva ändra konto innan pengarna betalas ut Vem kan hjälpa henne ??? Med vänlig hälsning, Liselotte
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min rekommendation är att din dotter kontaktar Skatteverket och frågar myndigheten om de har en färdig mall till fullmakt för att företräda någon annan. Om Skatteverket accepterar sådan fullmakt kan din dotter skicka den till sin sambo som skriver under den och returnerar den. Ett alternativ är att inte göra någonting; om kontot inte är aktivt kommer pengarna att returneras till Skatteverket och sannolikt utbetalas de då istället med hjälp av en avi.Med vänliga hälsningar,

Hur är det möjligt att betala för mycket respektive för lite skatt?

2019-02-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Hur fungerar egentligen skatteåterbäringen? Hur är det ens möjligt att betala för mycket respektive för lite skatt? Jag har försökt googla men verkar inte hitta något svar. Stadgas detta i någon lag?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Skatteåterbäring är överskottet av de skattepengar som har betalats genom året. De som får skatteåterbäring har betalat in för mycket skatt under året och de som får restskatt/kvarskatt har betalat för lite.Att man får skatteåterbäring beror vanligtvis på att arbetsgivaren under året har gjort ett för stort skatteavdrag. En annan anledning är att många har betalat ränta på sina lån, något som är avdragsgillt. Genom att hålla koll på sina inkomster och vilka avdrag man har rätt till så går att undvika att få tillbaka på skatten.Att man får restskatt beror vanligtvis på att arbetsgivaren gör ett för litet skatteavdrag på lönen. Om den skattskyldige har flera anställningar eller uppdrag ska samtliga inkomster läggas samman för att sedan beskattas.Till följd av detta kan det bli krångligt med skatten då de olika arbetsgivarna inte har koll på den sammanlagda inkomsten. Ett tips för att undvika det, är att ta kontakt med arbetsgivaren och be dem dra mer i skatt. Ett annat alternativ är att jämka.Vänligen,

Hur deklarerar jag som delägare i ett aktiebolag?

2019-04-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit delägare i ett aktiebolag. Detta skedde hösten 2018. Jag fick 5% som en gåva. Är anställd i bolaget. Hur deklarerar jag detta? Tack!
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktiebolag ska deklarera genom blanketten "Inkomsdeklaration 2". Länk till den hittar du här: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2002.4.39f16f103821c58f680006188.html.Om aktiebolaget är ett mindre bolag, ett så kallat fåmansföretag, och du äger kvalificerade andelar, ska du lämna en K10-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Länk till den bilagan hittar du här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2110.4.6efe6285127ab4f1d2580006605.html

​Vad är uttagsbeskattning?​

2019-03-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag pratade med skatteverket och de sa jag skulle kolla upp mer om nåt som heter uttagsbeskattning? Vad betyder det?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uttagsbeskattning regleras i 22 kap. Inkomsttjänstelagen (IL). En uttagsbeskattning uppstår när tillgångar och tjänster avyttras utan att marknadsmässig ersättning erhålls, och innebär att beskattning ska göras på marknadsvärdet om tillgången eller tjänsten förvärvats till underpris. Näringsverksamheten ska vid ett uttag ta upp tillgångens eller tjänstens marknadsvärde som en intäkt, oavsett om uttaget inneburit att pengar influtit till näringsverksamheten eller inte, 22 kap. 7 § IL. Härav kommer uttagsbeskattningen att skapa en likartad beskattning som vid en försäljning mot marknadsmässig ersättning. Marknadsmässig ersättning utgör försäljningspriset och inte tillverkningspriset. Med vänliga hälsningar,

TIll vem rapporterar jag skattebrott vid olovlig uthyrning?

2019-03-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi hyra en lägenhet från en man. Vi betalar hyra med kontant. Vi ger pengarna varje månad till en man som bor i en andra lägenhet i den sama huset. Nu hörde jag det att han faktiskt hyrde den här lägenheten för sina anställda. Och ligger det till företagsutgifter. Men vi betalar honom hyra kontant. Är det inte olagligt? Det betyder svarta pengar i hans företag och kanske är jag inte den enda som hyr en lägenhet från honom. Till vem kan jag rapportera?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattebrottDet kan mycket väl handla om skattefusk, vilket kan medföra straffansvar enligt Skattebrottslagen. Den som avsiktligen lämnat en skriftlig uppgift som ger upphov till att skatt undandras det allmänna, till exempel genom en felaktig skattedeklaration gör sig skyldig till skattebrott. Detta kan leda till fängelse i högst två år. Är brottet grovt kan brottet leda till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt tar man hänsyn till bland annat beloppets storlek. En annan faktor som kan göra att brottet bedöms som grovt är om brottet är ett led i en systematisk verksamhet för skattefusk, Skattebrottslagen 2 och 4 § andra stycket. Till vem kan man rapportera?Skatteverket tar emot anonyma tips om skattefusk. Du kan fylla i en anmälan på deras hemsida, du hittar den via denna länk: Skatteverket. Du kan ävenn rapportera den otillåtna uthyrningen till Fastighetsägaren eller företaget som hyr ut fastigheten till mannen ni hyr av. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När ska arbetsgivaravgifter dras?

2018-12-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hallå. Jag har börjat ett nytt jobb där min arbetsgivare har dragit arbetsgivaravgift på min första lön. Är det rätt? Enligt mitt jobb så gör man så. Jag har ingen F-skatt, jag fakturerar inte dom, dom har F-skatt. Sen efteråt dras den vanliga skatten på det. Från att ha fått strax över 15.000 så är jag nere på 8.900. Jag är projektanställd.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstod din fråga, så undrar du om en arbetsgivare gör rätt i att dra av arbetsgivaravgifter på din bruttolön. Enligt (12 kap. 36a§ inkomstskattelagen) ska arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter på inkomster en fysisk person betalar med anledning av socialavgiftsavtal. Arbetsgivaren är således skyldig att betala arbetsgivaravgifter som alla sina arbetstagare, och denna uppgår normalt till ca 31% av bruttolönen. För ett konkret svar på din fråga så ska inte arbetsgivaren dra av denna avgift från din lön, utan det är en avgift som arbetsgivaren själv är skyldig att betala. Du har således rätt till att få ut den lön som är överenskommet enligt avtal med arbetsgivaren, och arbetsgivaren är skyldig att utge den fulla lönen (och därmed ska du få tillbaka "arbetsgivaravgiften" som dragits från din lön). Om arbetsgivaren har kollektivavtal, rekommenderar jag att du vänder dig till det fackförbund som du eventuellt är medlem i, ifall det skulle uppstå tvister eller dispyter. Lycka till! Med vänliga hälsningar,