Vad menas med taxering?

2019-08-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad menas med taxering?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Taxering är en värdering av värdet, priset på ägodelar. I skattesammanhang är grund för taxeringsvärdet vilket avgör hur hög skatt man ska betala för egendomen eller inkomsten. Taxeringsvärde är exempelvis ett samlat värde på en fastighet, vilket Skatteverket räknar ut. Detta används sedan som underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift.Hoppas du fick svar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Vänliga hälsningar,

Hur mycket av friskvårdsbidraget har jag rätt att få ut om jag är föräldraledig och jobbar?

2019-08-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är föräldraledig sedan maj 2018. Jag ska börja jobba två dagar i veckan från och med oktober 2019 för att kunna vara hemma med vårt barn.På mitt företag där jag jobbar har vi 2000kr friskvårdsbidrag varje år. Det finns inget kollektivavtal och i mitt anställningsavtal står det inget om att friskvård ej gäller vid föräldraledighet.Jag har rätt att detta år (2019) få ut ett friskvårdsbidrag på 2000kr av min arbetsgivare? Min arbetsgivare hävdar att jag endast har rätt till 1000kr dvs halva bidraget eftersom jag i oktober endast kommer jobba två dagar i veckan. Stämmer detta verkligen?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis är det arbetsrättslig lagstiftning som gäller på det arbetsrättsliga området (t.ex. i form av lag om anställningsskydd, LAS). I ditt fall står det klart för både arbetsgivare och arbetstagare att din anställning omfattas av friskvårdsbidrag. I ditt fall är det snarare beloppet på friskvårdsbidraget som det finns oenigheter kring och då kan man ta hjälp av Skatteverkets allmänna råd (eftersom det inte finns någon lagreglerad beloppsgräns i t.ex. inkomstskattelagen).Inledningsvis ska så kallad friskvårdsbidrag rikta sig till hela personalen oavsett anställningsform (RÅ 2001 ref. 44). En arbetsgivare får alltså inte utforma förmånen så att endast vissa anställda eller grupper av anställda på en arbetsplats kan utnyttja den, t.ex. enbart heltidsanställda eller viss enhet. Detta innebär att även vikarier och tillfälligt anställda ska kunna ta del av förmånen. Du får ju friskvårdsbidrag, så detta är inga konstigheterEn arbetsgivare bör dock kunna proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. Skatteverket uttalar sig såhär: "Anställda som t.ex. arbetar deltid till 50 % kan således erbjudas 50 % av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för hela personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag." (dnr 131 145503-17/111 samt Skatteverkets ställningstagande "Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid"). Detta borde innebära att det beror på din ursprungsanställningstid på ditt anställningskontrakt. Vad jag förstår så verkar du ha en anställning som avser heltid, särskilt eftersom du fått hela bidraget om 2000 kr. Att du är föräldraledig innebär ju inte att din anställning ändras – den har du ju kvar i botten. Du arbetar alltså två dagar och resterande tid som du "skulle arbetat" utifrån ditt anställningskontrakt har du föräldraledigt. Du har ju inte gått ner i arbetstid (ditt anställningskontrakt är ju oförändrat). Som jag förstår det så ska du då ha rätt till hela bidraget om 2000 kr och arbetsgivaren får alltså inte proportionera bidraget i dessa situationer. Detta verkar dock inte vara rättsligt prövat, utan Skatteverkets rekommendationer är det som finns att utgå ifrån i dagsläget.Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar

Vart vänder man sig vid misstanke om skattefusk?

2019-07-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag bor i en lägenhet, jag misstänker stort att min granne ovanför mig svartjobba. Han banka, spika, slipa och flytta runt grejer boom boom. Vända grejer, sånt ljud hörs mer på nätterna.Men det framgår också på tidigt morgon som 06.00. Sist jag var uppe så han är på hans taxijobb 07.00 på vardagar, jag tvekar att han haett jobb ens. När dessa ljud inte bli stopp. Han bor med hans kusin samt sin fru. Vart anmäla sånt svartjobb? Jag har frågat min hyresvärd han sa att han kan ha exempelvis 20 borrmaskiner hemma i vardagsrummet.Men har vi inte bevis på dem används så är det inte mot lagen att han använder lägenhet till någon annan användning än att Bo. Det händer varje dag och kväll samt natt. Igår var han tvungen att flytta något igen, så det lät boom. Klockan var 0117 am. Jag gick lade mig tidigt igår. Gick upp för att dricka vatten och sen lägga mig igen.Men grannarna bredvid lyckas inte höra. Inte ljud som låter till mitt sovrum. Men däremot min pappas sovrum så har grannen bredvid väggen söner och mormor hört vid tolv tiden spikas. Ljudet strömmas ut inifrån väggen säger pojkarna. Men mamma grannen inte hört för hon jobba nattskift. Men det är deras vardagsrum så det bli inte en störning för dem. Jag vet bara man skall anmäla till skatteverket när det gäller ett företag svart erbjuda. Men som min situation då. Att han jobba hemifrån på bo lägenhet?Störningsjouren har varit här många gånger och säger sånt ljud kan komma gå när de vill. Inte lätt att fånga
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvartarbeteSvartarbete är skattebrott. Det innebär att den som uppsåtligen uppger oriktiga uppgifter eller underlåter att lämna uppgifter till myndighet och därigenom ger upphov till risk för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till personen själv eller annan döms för skattebrott. Skattebrott straffas till högst 2 år (2 § skattebrottslagen). Om brottet är att anse som ringa döms brottet för skatteförseelse till böter (3 § skattebrottslagen). Dock om brottet är att anse som grovt rubriceras brottet som grovt skattebrott och straff kan bli fängelse 6 månader till högst 6 år (4 § skattebrottslagen). Skattebrottet består av att någon som utfört arbete inte tar upp ersättningen som en inkomst i sina privata inkomstdeklarationer.Anmälan för eventuellt svartarbeteOm du misstänker skattefusk rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket. Du kan tipsa dem anonymt såvida du själv inte anger dina kontaktuppgifter. Enbart skatteverket kan ta del av dina kontaktuppgifter. Du kan fylla i en anmälan på deras hemsida, du hittar den via denna länk: Skatteverket. Därefter går skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte.Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Kan mitt företag köpa en fastighet och sedan hyra ut en del av fastigheten till som privatbostad?

2019-06-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag driver ett aktiebolag som är på jakt efter en lokal för kontorsplatser. Nu har jag hittat ett hus (en villa), med möjlighet för uthyrning då fastigheten är uppdelat som 2 lägenheter. Finns det något juridiskt som hindrar mitt aktiebolag från att köpa, alternativt starta ett dotterbolag och köpa fastigheten - hyra ut den ena delen som bostad och använda den andra delen i egen regi som kontor för 4 personer?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nej, det finns egentligen inga hinder mot att du köper boendet genom ditt bolag och sedan hyr ut det till dig själv. Detta är inte särskilt ovanligt för ägare av framför allt fåmansföretag. Det får dock främst en del skattemässiga implikationer som kan vara bra att veta om.Du måste nämligen betala en marknadsmässig hyra till bolaget för upplåtelsen av lägenheten som privatbostad, s.k bostadsförmån. Om du inte betalar någon hyra, alternativt hyra under marknadsmässigt pris, kommer du att förmånsbeskattas för mellanskillnaden upp till den marknadsmässiga hyran. Förmånsbeskattningen sker i inkomstslaget tjänst om du arbetar i bolaget eller i inkomstslaget kapital om du "enbart" är ägare av bolaget (det räknas då som förtäckt utdelning).I bostadsförmånen ingår, förutom hyran, alla kostnader som är direkt hänförliga till boendet. Det innebär att även kostnader för uppvärmning, vatten, sopupphämtning etc räknas in. Alla de kostnader som betalas av bolaget och är hänförliga till boendet ("privata kostnader") ska alltså tas upp som bostadsförmån. Även andra kostnader som är rent privata som bolaget betalar behöver du också ta upp som förmån.Om det dessutom är så att du arbetar i bolaget så ska bolaget betala sociala avgifter på förmånens, eller förmånernas, värde.Bra att veta är också att lagfartskostnaden för företag är ganska mycket högre (4,25%) än för privatpersoner (1,5%).Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Kan vi kringgå beskattning genom att komma överens om en gåva?

2019-08-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min syster äger en jordbruksfastighet tillsammans. Hon ska ta över gården nu. Jag överväger att ge henne min halva som en gåva, men mot en ersättning på 85 % av förra årets taxeringsvärde.Min fråga lyder:Om hon och jag kommer överens om att utöver ersättningen för gåvan, så ska hon ge mig 1 000 000 kr. En gåva från henne till mig. Vad säger skatteverket om det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att det skatterättsligt ska röra sig om en gåva krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring och att transaktionen skett frivilligt. I ert fall finns det egentligen inte en gåvoavsikt (då den i praktiken innebär en ersättning för fastigheten, även om ni kallar det för en gåva). Med tanke på att det är en ganska stor summa som "skänks" är min uppfattning att Skatteverket kommer att reagera och anse det som ersättning för fastigheten.Innan ni försöker er på ett upplägg enligt ovan är min rekommendation att ni tar kontakt med en jurist specialiserad på skatterätt.Vänligen,

Vad är straffet för svart bilmarknad?

2019-07-15 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har en liten fråga, vad är straffet för svart bilmarknad?Vill gärna veta lite mer om den biten.Tack på förhand
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är lite svårt att ge ett tydligt svar på din fråga, eftersom den saknar lite information. Funderar du på vad en privatperson som säljer bilar utan att betala skatt kan riskera för straff? Eller om en bilfirma säljer bilar utan att betala skatt? För det är många faktorer som beaktas vid en bedömning t.ex. om personen begått brottsligheter tidigare, ålder, svårighetsgrad gällande brottet, hur lång tid rörelsen varit aktiv, om det funnits anställda, brottet varit planerad eller inte etc. Bilfirman kan då exempelvis dömas för bokföringsbrott och skattebrott, men om personen döms till böter eller fängelse beror som sagt på faktorerna. Privatpersonen kan också bli dömd till skattebrott, men även exempelvis bedrägeri.Om det är så att du råkat ut för att köpa en bil som sålts svart, får du gärna förklara mer så att vi kan hjälpa dig.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor.Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Aktiebolag eller enskild näringsverksamhet

2019-06-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej jag ska precis köpa fyra tomter som jag har tänkt att bygga hus på och sälja, då det är väldigt förvirrande med alla skatter och såklart vill jag betala så lite skatt som möjligt, min fråga är helt enkelt vad som vore bäst, att bygga dessa hus inom ett AB eller att bygga och sälja dom privat?Tack för att ni finns!
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Vad gäller förhållandet mellan de olika bolagsformerna är målet att alla former ska ha samma, eller i alla fall liknande skattemässiga konsekvenser. De bolagsformer som i ditt fall kommer att bli aktuella är som du har nämnt, enskild näringsverksamhet och aktiebolagsform.I skatterättsliga sammanhang är det viktigt att skilja på de tre olika inkomstslagen, tjänst, kapital och näringsverksamhet då dessa är hänförliga till olika händelser.Juridiska personer – beskattas enbart i inkomstslaget näringsverksamhet, skattesats 21,4%Fysiska personer – kan beskattas i näringsverksamhet, kapital eller tjänst- Näringsverksamhet och tjänst = förvärvsinkomster (varierande skattesats/progressiv beskattning utefter vad man tjänar, se nedan) - Kapital = kapitalskatt på 30% av vinstenAktiebolag:Reglerna kring aktiebolag kan i vissa fall ses som "enklare" än reglerna om enskild näringsverksamhet. I ett aktiebolag beskattas vinsten, år 2019 med 21,4% enligt 65 kap 10 § inkomstskattelagen (IL), detta är vad som kallas för bolagsskatten. Viktigt att poängtera är att procentsatsen 21,4 är en övergångsbestämmelse som inte direkt framgår av lagtext.Vad som nu har redogjorts är vinstskatten som ska betalas i själva bolaget. Skulle du som aktieägare vilja ta ut vinsten som utdelning kommer du som privatperson att beskattas för utdelningen i inkomstslaget kapital med 30% av vinsten enligt 65 kap 7 § IL.Sammanfattning aktiebolag:Bolagets vinst beskattas med 21,4% hos bolaget i inkomstslaget näringsverksamhet.Utdelning ur företaget beskattas 30% hos aktieägaren i inkomstslaget kapitalEnskild näringsverksamhet:Skulle du istället välja att bedriva din verksamhet som enskild näringsverksamhet, eller snarare som fysisk person är det andra regler som blir aktuella. För det första kommer överskottet av näringsverksamheten tillsammans med eventuell övrig lön/inkomst av tjänst att beskattas som förvärvsinkomst, trots att resultatet av näringsverksamheten beräknas separat.I och med att resultatet av näringsverksamheten tillsammans med inkomst av tjänst ska beskattas som förvärvsinkomst kommer du dels behöva betala kommunalskatt och dels betala eventuell statlig inkomstskatt, beroende på om förvärvsinkomsterna överstiger viss skiktgräns eller inte enligt 1 kap 3 § IL. Detta betyder att en enskild näringsverksamhet kan beskattas med en mycket högre procentsats än ett aktiebolag på grund av den progressiva beskattningen.Som tidigare nämnts är utgångspunkten i den svenska skatterätten att alla bolagsformer ska beskattas på liknande sätt. För att uppnå detta kan man därför i sin enskilda näringsverksamhet justera sitt resultat på olika sätt. Dessa justeringar görs bland annat genom så kallade räntefördelningar i 33 kap. IL, periodiseringsfonder i 30 kap IL och expansionsfonder i 34 kap IL (finns även fler justeringar och justeringar som även är tillämpliga i aktiebolag).Viktigas vad gäller dessa justeringar är att man kan "ändra sitt resultat". För att ge ett tydligare exempel ska jag gå in på expansionsfonden som också är den viktigaste justeringen för att uppnå ett liknade skattemässigt resultat som aktiebolag.Expansionsfond 34 kap IL:Vid överskott i enskild näringsverksamhet kan man välja att antingen behålla överskottet och skatta på det enligt den progressiva beskattningen som jag redogjort för ovan, eller kan man lägga in överskottet i en expansionsfond. Om man lägger in överskottet i en expansionsfond ska överskottet beskattas med 21,4%, samma som bolagsskatten enligt 65 kap 8 § IL. Av samma lagrum framgår att när du väl återför överskottet till näringsverksamheten ska 21,4% av minskningen av fonden avräknas från den slutliga skatten.Sammanfattning enskild näringsverksamhet:Överskottet av näringsverksamheten tillsammans med övrig lön/inkomst av tjänst = förvärvsinkomster som beskattas progressivt med kommunalskatt och statlig inkomstskatt.Expansionsfond för att uppnå liknade skattemässiga resultat som aktiebolag. 21,4% skatt på avsättningen till fonden som du får göra avdrag med på skatten när du återför överskottet till näringsverksamheten.Att tänka på:I ett aktiebolag kommer du som aktieägare att vara anställd. Viktigt att tänka på är därför att det kommer att tillkomma arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter.I en enskild näringsverksamhet kommer du inte att vara anställd varför andra avgifter finns för att uppnå samma skydd. Dessa är bla. egenavgifter m.m.Detta är ett komplicerat område men jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gymkort som förmån & Anstånd med deklaration

2019-05-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Om jag får ett gymkort av mitt företag ska detta räknas på min deklararion? Också vad gäller om jag är utomlands när jag ska deklarera?
Victor Strömwall |Hej!Vad gäller ditt gymkort eller friskvårdsersättning som det kallas i lagtext så regleras det i 11 kap 11 § Inkomstskattelagen. Paragrafen säger att personalvårdsförmåner ska inte tas upp till beskattning om det är av "mindre värde" (mer om det nedan) samt att det inte uppfyller några kriterier. Dessa är:Riktar sig inte till alla i personalenGår att byta mot kontant ersättningVad som menas med "mindre värde" är enligt skatteverket 5000 kr. Så länge summan för ditt gymkort är under denna summa samt inte uppfyller kriterierna ovan behöver du inte beskattas för detta.Är du utomlands när deklarationen skall in kan du ansöka om anstånd med att lämna in deklarationen via skatteverkets hemsida. Att föredra dock är att du skriver den innan du åker iväg om du har möjlighet eller att du deklarerar via internet där du är. Att ansöka om anstånd kan du göra via denna länk, eller via mina sidor på skatteverket.Hoppas det gav svar på din fråga!