FrågaSKATTERÄTTÖvrigt28/07/2022

Hur kommer hyresintäkter från utlandet att beskattas i Sverige?

Jag är sedan 24 âr obegränsat skatt skyldig i Frankrike. Jag är efterlevande och har ärvt livslâng nyttjanderätt till vâr gemensamma bostad i Frankrike, som vid min död tas över av en bröstrvinge till den avlidne. Jag kan inte sälja bostaden men hyra ut den och flytta till Sverige. Hur beskattas den franska hyresinkomsten i Sverige? 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar hur din hyresinkomst i Frankrike kommer att beskattas i Sverige om du flyttar till Sverige. I mitt svar kommer jag att tillämpa inkomstskattelagen (IL). 

Obegränsat eller begränsat skattskyldig?

Det som avgör om du behöver betala skatt eller inte för hyresintäkterna du erhåller från uthyrningen av bostaden i Frankrike är om du anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldig. En person anses vara obegränsat skattskyldig om denne är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, 3 kap. 3§ 1 punkten IL. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet, 3 kap. 8§ IL. Om du endast är begränsat skattskyldig är du skyldig att betala skatt för vissa i lagen uppräknade inkomster, 3 kap. 18-21§ IL. Andra faktorer kan också påverka hur beskattningen sker det första året när du flyttar till Sverige, vilket kan innebära att du både anses vara obegränsat och begränsat skattskyldig vid olika tidpunkter under samma år. 

Beskattning av hyresintäkt

Hyresintäkter som du får genom uthyrningen ska beskattas i Sverige efter att du flyttat till Sverige, 42 kap. 1§ IL. Dock har du rätt till schablonavdrag om 20% av intäkten, 42 kap. 31§ IL, samt ett schablonavdrag om 40 000 kr per år, 42 kap. 30§ 2 stycket IL. Dessutom har du rätt till avdrag för räntekostnader om du till exempel har lån på huset, 42 kap. 1§ 2 stycket IL.

Slutsats

Av din fråga framgår det att du ska flytta till Sverige, vilket bör innebära att du anses som obegränsat skattskyldig när du har bosatt dig i Sverige och ska betala skatt i Sverige för hyresinkomsten från utlandet, se 3 kap. 3§ 1 punkten IL, 3 kap. 8§ IL, 42 kap. 1§ IL. Dock har du rätt till schablonavdrag om 20% av intäkten, 42 kap. 31§ IL, samt ett schablonavdrag om 40 000 kr per år, 42 kap. 30§ 2 stycket IL.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”