Gymkort som förmån & Anstånd med deklaration

2019-05-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Om jag får ett gymkort av mitt företag ska detta räknas på min deklararion? Också vad gäller om jag är utomlands när jag ska deklarera?
Victor Strömwall |Hej!Vad gäller ditt gymkort eller friskvårdsersättning som det kallas i lagtext så regleras det i 11 kap 11 § Inkomstskattelagen. Paragrafen säger att personalvårdsförmåner ska inte tas upp till beskattning om det är av "mindre värde" (mer om det nedan) samt att det inte uppfyller några kriterier. Dessa är:Riktar sig inte till alla i personalenGår att byta mot kontant ersättningVad som menas med "mindre värde" är enligt skatteverket 5000 kr. Så länge summan för ditt gymkort är under denna summa samt inte uppfyller kriterierna ovan behöver du inte beskattas för detta.Är du utomlands när deklarationen skall in kan du ansöka om anstånd med att lämna in deklarationen via skatteverkets hemsida. Att föredra dock är att du skriver den innan du åker iväg om du har möjlighet eller att du deklarerar via internet där du är. Att ansöka om anstånd kan du göra via denna länk, eller via mina sidor på skatteverket.Hoppas det gav svar på din fråga!

Hur ska betalning ske till en privatperson som suttit barnvakt?

2019-05-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag behöver en barnvakt som passar min dotter en kväll när jag har en konsert i kyrkan där jag är anställd. Jag har hittat en skolelev som är 19 år. Kan jag betala henne fickpengar, är det lagligt?Hälsningar
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du anlitar en privatperson för att få hjälp med till exempel barnpassning gäller följande: Om du betalar ut mindre än 1000 kr under ett år, dvs högst 999 kr, till en privatperson så behöver du inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag. Du behöver inte heller lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.Det är upp till mottagaren, i detta fall barnvakten, att själv deklarera beloppet i sin inkomstdeklaration.Således behöver inte du göra något, under förutsättning att du betalar under 1000 kr/år till privatpersonen.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Hur deklarerar jag som delägare i ett aktiebolag?

2019-04-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit delägare i ett aktiebolag. Detta skedde hösten 2018. Jag fick 5% som en gåva. Är anställd i bolaget. Hur deklarerar jag detta? Tack!
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktiebolag ska deklarera genom blanketten "Inkomsdeklaration 2". Länk till den hittar du här: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2002.4.39f16f103821c58f680006188.html.Om aktiebolaget är ett mindre bolag, ett så kallat fåmansföretag, och du äger kvalificerade andelar, ska du lämna en K10-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Länk till den bilagan hittar du här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2110.4.6efe6285127ab4f1d2580006605.html

​Vad är uttagsbeskattning?​

2019-03-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag pratade med skatteverket och de sa jag skulle kolla upp mer om nåt som heter uttagsbeskattning? Vad betyder det?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uttagsbeskattning regleras i 22 kap. Inkomsttjänstelagen (IL). En uttagsbeskattning uppstår när tillgångar och tjänster avyttras utan att marknadsmässig ersättning erhålls, och innebär att beskattning ska göras på marknadsvärdet om tillgången eller tjänsten förvärvats till underpris. Näringsverksamheten ska vid ett uttag ta upp tillgångens eller tjänstens marknadsvärde som en intäkt, oavsett om uttaget inneburit att pengar influtit till näringsverksamheten eller inte, 22 kap. 7 § IL. Härav kommer uttagsbeskattningen att skapa en likartad beskattning som vid en försäljning mot marknadsmässig ersättning. Marknadsmässig ersättning utgör försäljningspriset och inte tillverkningspriset. Med vänliga hälsningar,

Vilka slags inkomster är skattefria?

2019-05-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Avser fråga med undantag från följande: arbetslön, ersättningar genom försäkringskassan och undantag från skatt vid intjänande av totalinkomst understigande 19670 kr/årVilka slags inkomster inte är skattepliktiga?Tack!
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vilka slags inkomster som är skattefriaEftersom din fråga handlar om skatt blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig. Vilka inkomster är skattefria?I 8 kap. IL beskrivs ett antal inkomster som är skattefria. Dessa inkluderar bland annat:- Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning, se 8 kap. 2 § IL- Vinster vid lotterier, kombinationsspel och vadhållning, se 8 kap. 3 § IL- Vissa stipendier, se 8 kap. 5 § IL- Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg, se 8 kap. 9-10 §§ IL- Bistånd, se 8 kap. 11 § IL- Försäkringsersättningar, se 8 kap. 15 § ILDetta är alltså några av de vanligaste inkomsterna som alla är skattefria. Sedan finns det även ett antal inkomster som du inte behöver ta upp som lön och därmed inte heller skatta för i 11 kap. IL. Exempelvis vissa gåvor till anställda, under vissa värden, behöver inte tas upp, se 11 kap. 14 § IL. Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har någon fråga kring någon specifik ersättning är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Näringssmittas privatägd veteranbil av bilförsäljningsverksamhet?

2019-05-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har varit bilhandlare i 45år och momspliktig givetvis.Min fråga är,om min fru har ägt en veteranbil i sju år och säljer den med hög vinst,kan den bilen bli momssmittad p.g.a. att hon är gift med en bilhandlare som är momspliktig?Eller räcker det med att hon deklarerar vinsten i vanlig ordning?Om hon har köpt bilen av mig vad gäller då??
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Vad är näringssmitta?Näringssmitta är det är det juridiskt brukade begreppet för den företeelse du beskriver. Begreppet angår den situation där en egendom som är privatägd i praktiken tillhör näringsverksamheten, varvid den beskattas för näringsverksamheten i syfte att hindra otillbörliga skatteupplägg. När råder näringssmitta?Det är rättsligt oklart i vilken omfattning näringssmitta gäller som en rättslig princip. Näringssmitta finns enbart reglerat angående lager i byggnadsrörelse, vilket inte är aktuellt i detta fall (se 27 kap. 4 § Inkomstskattelagen). Avseende lagertillgångar i annan verksamhet har näringssmitta dock i vissa fall ansetts föreligga (se exempelvis RÅ1980 Aa 141). Lagertillgång är sådan tillgång som innehas i verksamheten i syfte att omsättas, det vill säga det som utbjuds till försäljning. Något absolut grundprincip om näringssmitta torde dock saknas. I exempelvis RÅ 1981 Aa 126 ansågs en veteranbil vars ägare bedrev bilförsäljningsverksamhet inte omfattas av näringssmitta. Av betydelse var att försäljningsverksamheten inte angick veteranbilar, varför skälig grund saknades för att anse veteranbilen vara såld genom verksamheten. Är din bilförsäljningsverksamhet inte inriktad på veteranbilar är näringsverksamhet således sannolikt utesluten. En distinkt skillnad mellan RÅ 1981 Aa 126 och ditt fall är att det inte är du utan din hustru som äger bilen. Praxis ger inte direkt stöd för näringssmitta av egendom som tillhör annan än den som bedriver verksamheten. Om någon annan är ägare av bilen enbart i syfte att kringgå näringssmitta bör den privata tillgången ändock kunna hänföras till näringsverksamhet; detta i syfte att hindra otillbörliga skatteupplägg (jfr RÅ 2004 ref. 27 och principen om bedömning av rättshandling utifrån dess verkliga innebörd). Förutsatt att din verksamhet angår veteranbilar och det inte fanns något annat skäl för överlåtelsen till din hustru är det således möjligt att näringssmitta aktualiseras. SammanfattningNäringssmitta finns i detta fall inte reglerat utan baseras på uttalanden i äldre rättspraxis. Är egendomen inte att likställa med de lagertillgångar som finns i verksamheten är det inte aktuellt med näringssmittta. Veteranbilar torde inte jämställas vid "vanliga" bilar. Slutligen synes näringssmitta enbart aktualiseras om egendomen utifrån omständigheternas verkliga innebörd kan anses tillhöra samma person som bedriver näringsverksamheten. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Vart betalar man skatt när man jobbar i Norge?

2019-04-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |hej lawlin!!!ja fick jobb i norgie så innan ja flytta till vem ska ja betala skatt norgie eller sverige????
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag förstått din fråga undrar du i vilket land du ska betala skatt. Huvudregeln är, enligt det nordiska skatteavtalet, att man ska betala skatt i det land där man utför sitt arbete. Alltså kan du bo i Sverige men jobba i Norge och då ska skatten betalas i Norge. Så länge du jobbar i Sverige ska du betala skatt i Sverige och när du börjar jobbet i Norge ska du betala skatt där.Dock finns det vissa undantag från huvudregeln, exempelvis som du har en offentlig tjänst, arbetar på ett flyg och om du bor i en svensk gränskommun och arbetar i en norsk gränskommun. Då betalas skatten i Sverige. Men av din fråga så antar jag att du kommer bo i Norge och jobba där, då blir dessa undantag inte aktuella. Du kan läsa mer om beskattning för arbete i Norge HÄR. Du kommer alltså börja betala skatt i Norge så fort du börjar arbeta där. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur byter man bankkonto för utbetalning av skatteåterbäring?

2019-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HejDotterns sambo sitter i fängelse Får besöka honom under restriktioner men får ej ringa Ett problem är ekonomin Han kommer få tillbaka på skatten Men dottern kommer inte åt pengarna o det kontot de pengarna kommer in på är spärrat Skulle behöva ändra konto innan pengarna betalas ut Vem kan hjälpa henne ??? Med vänlig hälsning, Liselotte
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min rekommendation är att din dotter kontaktar Skatteverket och frågar myndigheten om de har en färdig mall till fullmakt för att företräda någon annan. Om Skatteverket accepterar sådan fullmakt kan din dotter skicka den till sin sambo som skriver under den och returnerar den. Ett alternativ är att inte göra någonting; om kontot inte är aktivt kommer pengarna att returneras till Skatteverket och sannolikt utbetalas de då istället med hjälp av en avi.Med vänliga hälsningar,