Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar

2020-11-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, köpte för ett tag sedan en klocka i Tjeckien under en semester för ungefär 90 000 kr. Tänkte sälja den nu på en internationell sida utan varken förlust eller vinst och undrar hur det ser ut med beskattning och vad för underlag som kan komma att krävas för betalningen i Tjeckien?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du är en privatperson som säljer klockan vid ett enstaka tillfälle, det vill säga att försäljningen i fråga inte är någon bedriven näringsverksamhet. Beskattningen av inkomster regleras i Inkomstskattelagen (IL). SkattskyldighetJag tolkar det som att du är obegränsat skattskyldig, vilket innebär att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster oberoende av varifrån de kommer (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL).Personliga tillgångar Vid försäljningar av personliga tillgångar gäller att kapitalvinster beskattas endast till den del de överstiger 50 000 kr under beskattningsåret (52 kap. 2 § IL). Bestämmelsen tar sikte på en sammanräkning av alla vinster som görs under beskattningsåret då personliga tillgångar säljs. Gränsdragningen när en tillgång anses personlig avgörs genom föremålets användning (läs mer här).Underlag vid försäljning Underlaget som kan vara bra att ha är bland annat kvittot som kan bevisa klockans äkthet och värde. Kvittot kan även bevisa att ingen kapitalvinst görs vid försäljningen. Dessutom kan det vara bra att ha någon form av certifikat eller intyg, om sådant finns, som bevisar klockans äkthet. Detta gäller i ditt fallUtifrån din frågeställning tolkar jag det som att klockan är av personlig karaktär. Såtillvida du inte har gjort en kapitalvinst vid försäljningen som överstiger 50 000 är försäljningen skattefri. Tänk på att gränsen om 50 000 kr omfattar alla kapitalvinster som görs under beskattningsåret då personliga tillgångar säljs. Även om försäljningen av klockan är skattefri då ingen vinst görs kan andra försäljningar aktualisera skattskyldighet. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Beställning av tobak via nätet

2020-10-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |kan man beställa vattenpipstobak från utlandet via nätet lagligt? Vilka skatter måste betalas och vilken mängd får beställas?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Det finns många regleringar gällande köp och import av tobak från ett annat land än just Sverige. Reglerna skiljer sig markant beroende på om det rör sig om köp från ett annat EU - land eller köp från ett land utanför EU. Du måste generellt alltid vara över 18 år för att få beställa tobak via nätet lagligt. Handla tobak från annat EU - landDu, som 18 år, får köpa tobak för ditt eller din familjs privata bruk. Din familj innebär då de närmast anhöriga. Vid beställning av tobak från ett annat EU - land, så måste man betala svensk tobaksskatt. Detta betalar man oftast till Skatteverket innan leveransen av varan. Handla tobak från land utanför EUNär du handlar tobak från ett land utanför EU så gäller andra och fler regler. Man måste då betala både tull, moms och svensk tobaksskatt. För röktobak gäller alltid moms på 25%, samt tull på 74,9% och skatt på 1 957 kr/kg. Det finns mer regler och vägledning att få via skatteverket och tullverkets hemsida. Det är svårt att svara på din fråga, då jag inte vet från vilket land du planerar att beställa tobaken ifrån. Men det är viktigt att ha koll på vilka skatter som gäller. Tullverket kan annars omhänderta tobaken och inleda en skatteutredning, om korrekt skatt inte betalats innan importen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Min man bor i Iraq och vill skicka nästan en miljon för mig för att köpa en lägenhet här. Ska vi betala skatt för dessa pengar?

2020-09-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej min man bör i Iraq och vill skicka nästan en miljon för mig föratt köpa en lägenhet här ska vi betala skatt för dessa pengar?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Det framgår inte var pengarna kommer ifrån ursprungligen, men om ni t.ex. sålt en fastighet i Irak så kan dessa pengar (kapitalvinsten) komma att skattas på även i Sverige. Men om det är pengar som som din man sparat ihop och vill skicka till dig, så finns ingen skatteskyldighet.SkatteverketI och med att summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastighet. Den påförda skatten i Irak får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. Detta gäller alltså om pengarna kommer från en fastighetsförsäljning.När du informerar din bank om överföringen på summan från Irak till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att Irak hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp ett underlag till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto. Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Behöver jag ett gåvobrev när jag tar emot gåva från utlandet

2020-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Behöver jag ett gåvobrev för att ta emot en gåva från utlandet?Min mor har familj i Iran som har sålt ett hus och vill skicka ca 170 000 SEK till Sverige till mig och min bror.Sverige har ingen gåvoskatt men behöver jag ett gåvobrev eller räcker det om man berättar för sin bank att en stor summa pengar snart kommer in på kontot?Jag har hört att gåvor över 150 000 får skatteverket att göra en kontroll. Jag och min bror har bestämt oss för att hjälpa vår mor med lite grejer (bl.a. betala för att fixa hennes tänder) och sedan dela det som blir kvar mellan oss. Kan vi göra det hela smidigare och undvika skatteverket om familjen i Iran gör en överföring till mig och en till min bror (både överföringar 150 000 eller mindre)?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med finns inget krav på gåvobrev när man tar emot gåvor från utlandet. Vanligtvis om man inväntar en större summa på kontot räcker det med att informera banken. Men det beror på hur stor summan är och från vilket land summan kommer. Som du skriver har Sverige ingen gåvoskatt, vilket betyder att du inte behöver skatta på dessa pengar i Sverige.SkatteverketI och med att summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).Om familjen i Iran delar upp dessa 150 000 kr mellan dig och din bror, d.v.s att du får 75 000 kr på ditt konto och din bror 75 000 kr, behöver ni inte anmäla detta till Skatteverket. Detta med anledning av att utbetalningen är mindre än 150 000 kr per person. Det är alltså när den totala summan överstiger 150 000 kr per person som Skatteverket behöver meddelas.BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt etc.Om du skulle vilja skriva ett gåvobrev är jag tveksam till om ett gåvobrev kan räknas som underlag, eftersom den egentligen inte visar var pengarna ursprungligen kommer ifrån.SammanfattningSom jag nämnt ovanför behövs inget gåvobrev i ditt fall. Du har en uppgiftsskyldighet där du behöver lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i. Om familjen i Iran delar upp överföringen så att du exempelvis istället får 75 000 kr på ditt konto, har du inte uppgiftsskyldighet till Skatteverket.När du informerar din bank om överföringen på summan från Iran till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att Iran hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp köpekontraktet till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Beskattning av skadestånd

2020-10-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur beskattas skadestånd enligt lagen om anställningsskydd?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skadestånd beskattas inte enligt lagen om anställningsskydd. Mig veterligen beskattas det som inkomst av tjänst i enlighet med inkomstskattelagen (IL). I din fråga framgår det inte vad för typ av skadestånd ärendet handlar om. Om din fråga handlar om ekonomiskt skadestånd, då Men generellt finner du i 8 kap. inkomstskattelagen (IL) en lista av inkomster som är undantagna från skatteplikt. Förutom skadestånd och försäkringsersättningar för sakskador som är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL är skadeståndsersättningar generellt sett inte nämnda som skattefria inkomster. Det finns således inga särskilda bestämmelser i lag kring skattefrågor för skadestånd utan regleringen har utvecklats i praxis. Skadestånd kan indelas i två typer, nämligen ideellt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Detta har betydelse vid bedömningen av skatteplikten enligt praxis, eftersom den förra kategorin av skadestånd normalt är skattefria medan den senare är skattepliktiga. Ersättning p.g.a. förlorad inkomst tillhör i typen ekonomiskt skadestånd.Handlar din fråga däremot om beskattning av skadestånd inom näringsverksamhet där är huvudregeln är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt, 15 kap. 1§ IL. I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 15 IL behandlar vad som ska betraktas som sådan inkomst. Skattefrihet kan föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet. Därmed omfattas skadeståndet inte av skattefriheten och är därför skattepliktigt, vilket framgår av IL och även Skatteverkets rättsliga vägledning som du hittar på deras hemsida. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.Bästa hälsningar,

Hur kort svarstid får Skatteverket använda?

2020-09-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HejJag bor 100%av tiden i Sverige och betalar skatt här .Förra året sålde jag ett hus i England ,som jag ärvde av min mor och flyttade pengarna till Nordea i augusti 2019. För en vecka sen fick jag ett brev från Skattemyndigheterna att pengarna från försäljning räknas som inkomst och att jag måste lämna in en K5 blankett senast nu på fredag 25/9.Då har jag haft ca. en vecka att redovisa avdrag för reparationer jag har gjort på huset, reparationer som tog 5 år och kostade sammanlagt ca. en miljon kronor. Är det rimligt att skattemyndigheterna kan göra så?m v h
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din fråga och tillämplig lagJag tolkar det som att du undrar om Skatteverket kan kräva in uppgifter med så pass kort varsel som en vecka. Reglerna som rör detta hittar vi främst i skatteförfarandelagen, men även inkomstskattelagen och skatteförfarandeförordningen.Krav att lämna in uppgifter till Skatteverket Av din fråga framgår att det är oklarheter kring din inkomstbeskattning. Skatteverket har rätt att begära in kontrolluppgifter för att att utreda om skatt eller avgift ska tas ut med stöd av inkomstskattelagen. (14 kap 1 § skatteförfarandelagen) En fysisk person (det vill säga en enskild människa, till skillnad från en juridisk person som kan vara tillexempel ett företag eller en förening) ska deklarera om den har inkomster från inkomstslaget kapital som överstiger 200 kr för ett beskattningsår (30 kap. 1 § tredje punkten skatteförfarandelagen) Till inkomstslaget kapital räknas inkomster på grund av innehav av tillgångar och skulder. (41 kap. 1 § inkomstskattelagen) Fastigheter räknas som kapital i den bemärkelsen. Om mer än 150 000 kr överförs från utlandet till en obegränsat skattskyldig kan Skatteverket också begära in en kontrolluppgift (23 kap 1 § skatteförfarandelagen) Man är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen) Skatteverket kan genom ett föreläggande begära att en person fullgör sin uppgiftsskyldighet (37 kap. 2 § skatteförfarandelagen) eller lämnar in de uppgifter som behövs för att kunna kontrollera personens uppgiftsskyldighet. (37 kap. 6 § skatteförfarandelagen) Skatteverket har även en skyldighet att utreda ärenden. (40 kap. 1 § skatteförfarandelagen) Svarstiden Svarstiden på ett föreläggande ska "anpassas efter omständigheterna" i det enskilda fallet. Hänsyn ska därför tas till föreläggandets innehåll och omfattning. Om föreläggandet grundar sig i 37 kap. skatteförfarandelagen, vilket ditt borde göra, ska man alltid få minst 5 vardagar på sig att inkomma med uppgifterna. (8 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen).SammanfattningDu ska ha fått minst 5 vardagar på dig att skicka in de uppgifter som föreläggandet krävde. En bedömning ska även göras av Skatteverket om vad som är en lämplig mängd tid i förhållande till den mängd information som efterfrågas. Med vänliga hälsningar,

Räknas det som ett skattebrott att bolagsmän i ett enkelt bolag överför pengar i syfte att spela för dem?

2020-09-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Vi är ett gäng på 5 pers som spelar kuponger på svenska spel ihop. Det är jag som lägger kupongen och de övriga swishar mig. Räknas det som skattebrott? Det är mest små summor det handlar om, men kan det kan bli väldigt många gånger i månaden.
Pontus Fridén |Hej!Ert gemensamma utövande bildar ett enkelt bolagMed tanke på att ni verkar för ett gemensamt syfte och samarbetar, har ni ingått ett enkelt bolag. Detta kan tyckas märkligt, men bolagsformen kräver ingen särskild form utan bildas när två eller flera personer avtalar att utöva verksamhet utan att det förs in i handelsregistret. Bolaget har i sig ingen rättskapacitet, dvs. kan inte åta sig skulder eller andra förpliktelser (exv. ingå avtal), skyldigheterna avseende skulder åligger bolagsmännen, ni ansvarar således personligen. Vinster och förluster från spelandet ska fördelas lika, om inte någon framlagt mer pengar än andra eller om ni avtalat annan fördelning.Företar ni er kringgående av skattelagstiftning, skattebrott?Du undrar om det räknas som ett skattebrott att övriga bolagsmän swishar dig pengar för det gemensamma ändamålet. Jag svarar att det inte är ett brott under förutsättning att pengarna avser kupongspelandet. Angår pengarna egentligen t.ex. betalning för utfört arbete eller dylikt blir det mer problematiskt.Hoppas du svar på din fråga!Hälsningar,

Får man donera pengar man erhållit via laglig alkoholförsäljning?

2020-09-09 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Ang. svenska alkohollagar. Är det lagligt att via inkomst från laglig alkoholförsäljning skänka bort en del av inkomsten i form av donationer?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaUtifrån din information i frågan ser jag inget rättsligt hinder från att du donerar den inkomst du får från laglig alkoholförsäljning. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH