Är avflyttningsersättning en skattepliktig inkomst?

2021-10-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej, Min hyresvärd försöker säga upp mig pga påstådd otillåten andrahandsuthyrning. Jag vann i hyresnämnden. Hyresvärden har överklagat och förhandling i hovrätten närmar sig.Hyresvärden har tidigare erbjudit mig en liten summa pengar, en avflyttningsersättning, för att säga upp mitt tillsvidarekontrakt. Anledningen verkar vara att han vill kunna ombilda till brf utan att behöva sälja med rabatt till mig som hyresgäst.Nu har han erbjudit mig lite mer pengar i en förlikning i utbyte mot att jag lämnar lägenheten. För att ta ställning till vilket belopp jag skulle kunna nöja mig med, behöver jag veta om ersättning från en förlikning är skattepliktigt eller ej.Enligthttps://lawline.se/answers/ar-ersattning-fran-hyresvard-till-hyresgast-for-att-denne-avstar-sin-hyresratt-skattepliktigär avflyttningsersättning skattepliktig.Men enligt prejudikathttps://www.alltomjuridik.se/nyheter/forlikningsersattning-ar-skattefritt/https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354970.html?date=2016-06-30&q=F%C3%B6rlikningsers%C3%A4ttningär ersättning vid förlikning ej skattepliktig.Vilken regel är det som gäller om vi kommer överens om en förlikning som stadfästs av hovrätten?Spelar det någon roll hur förlikningen formuleras?Till exempel om jag accepterar hyresvärdens uppsägning eller om det är jag som säger upp mitt kontrakt?Eller hur och/eller när ersättning betalas ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avflyttningsersättning

Tillgångar som inte räknas som näringsverksamhet räknas som inkomst av kapital (41 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Alla inkomster på grund av innehav av tillgångar ska vidare tas upp som en intäkt om inte annat anges (42 kap. 1 § IL). Det finns praxis (RÅ 2009 ref. 79) som visar att ett en hyresrätt i sammanhanget är att betrakta som ett innehav. Rättsfallet visar även att ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstår från sin hyresrätt är skattepliktig. En avflyttningsersättning kommer således att beskattas i inkomstslaget kapital.

De artiklar som du hänvisar till är hänförliga till undantaget i 8 kap. 22 § IL vars första led lyder enligt följande: " Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria.". Det krävs således att förlikningsbeloppet handlar om en skada som har uppkommit på en tillgång. Man skulle förvisso kunna tänka sig att undantaget skulle kunna appliceras på ditt fall, men på grund av den tydliga praxis som finns kommer bestämmelsen inte att tillämpas. Den praxis som finns är det ovan nämnda fallet som klart ger beskedet att avflyttningsersättning är en skattepliktig inkomst. Det kommer inte spela någon roll hur det formuleras eller vem som säger upp kontraktet. "Förlikningen" kommer endast att betraktas som en överenskommelse om hur stor denna avflyttningsersättning ska vara.

Sammanfattning

Avflyttningsersättning när en hyresgäst avstår från sin hyresrätt är en skattepliktig inkomst.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (572)
2021-12-05 Dubbelbestraffning skattetillägg och skattebrott
2021-11-27 Att medvetet vara folkbokförd på felaktig adress
2021-11-06 Är det tillåtet att uppge falska uppgifter till Skatteverket?
2021-11-01 Ska pengar från lån och penninggåvor tas upp till beskattning och deklareras hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (97703)