Är det tillåtet att uppge falska uppgifter till Skatteverket?

2021-11-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Är det brottsligt att uppge falsk SNI kod till skatteverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är brottsligt/olagligt att uppge falsk SNI-kod till Skatteverket.

Oriktig uppgift

Genom att lämna en felaktig kod kan man göra sig skyldig till en oriktig uppgift. En uppgift ska anses vara oriktigt om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig (49:5 1 st. Skatteförfarandelagen). Vid en oriktig uppgift kan man påföras ett skattetillägg som påföljd (49:4 Skatteförfarandelagen).

Min bedömning är att att lämna en felaktig SNI-kod till Skatteverket kan utgöra grund för skattetillägg i form av en oriktig uppgift. Jag avråder därför Dig/Er från att göra detta.

Vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänligen,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (575)
2022-01-26 Är utländska diplomater i Sverige begränsat eller obegränsat skattskyldig?
2021-12-26 Aktiv eller passiv näringsverksamhet?
2021-12-11 Ändra slutskattebesked?
2021-12-05 Dubbelbestraffning skattetillägg och skattebrott

Alla besvarade frågor (98657)