Ska pengar från lån och penninggåvor tas upp till beskattning och deklareras hos Skatteverket?

2021-11-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har fått över 50,000kr lån samt presenter från olika familjemedlemmar i form av kontanter och överföringar de senaste månaderna, då jag ska betala in summan till en utbildning. Behöver jag deklarera pengarna hos skatteverket om jag sätter in pengarna i mitt bankkonto?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du från familjemedlemmar har lånat 50 000 kr och även fått presenter i form av kontanter och överföringar på bankkonto. Nu undrar du om de lånade pengarna och gåvorna ska deklareras hos Skatteverket på något sätt. För att besvara din fråga går jag först igenom vad som gäller för lån och sedan vad som gäller för gåvor i fråga om skatteplikt och deklarationsplikt. Din fråga är skatterättslig och behandlas i Inkomstskattelagen (IL) och Skatteförfarandelagen (SFL).

Skatte- och deklarationsplikt i fråga om lån

Endast skattepliktiga inkomster, dvs. sådana inkomster som ska tas upp till beskattning, ska tas med i inkomstdeklarationen som skickas till Skatteverket (31 kap. 2 § 2 p. SFL). Det innebär att inkomster som är skattefria inte behöver tas med i inkomstdeklarationen. Därför handlar din fråga mer eller mindre om huruvida pengar från lån och gåvor ska tas upp till beskattning eller inte.

Pengar som tas emot som lån ska inte tas upp till beskattning för lånemottagaren och innebär att pengar som kommer från lån inte behöver deklareras. Om lånet löper med ränta får även räntebetalningar som görs under beskattningsåret dras av som kostnad i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § 2 st. IL). Det innebär att du från eventuella kapitalvinster, hyresintäkter eller aktieutdelningar får dra av räntebetalningar du har gjort. På så sätt blir din skatt i inkomstslaget kapital något lägre.

Skatte- och deklarationsplikt i fråga om gåvor

Gåvor från familj är som huvudregeln inte skattepliktiga (8 kap. 2 § IL) och måste därför inte heller tas med i inkomstskattedeklarationen. För att något ska anses vara en gåva krävs det att en förmögenhetsöverföring sker, att den är frivillig och att överföringen har avsikten av en gåva. Det innebär att gåvor som kommer med krav eller förväntan av vissa motprestationer inte anses vara gåvor. Gåvor från familjemedlemmar och vänner är därför i princip alltid att anse som sådana gåvor och därför skattefria.

Det kan vara knepigt att veta vad inkomstdeklarationen ska innehålla, varför det kan vara bra att titta här för att se exakt vad som ska ingå.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (575)
2022-01-26 Är utländska diplomater i Sverige begränsat eller obegränsat skattskyldig?
2021-12-26 Aktiv eller passiv näringsverksamhet?
2021-12-11 Ändra slutskattebesked?
2021-12-05 Dubbelbestraffning skattetillägg och skattebrott

Alla besvarade frågor (98657)