FrågaSKATTERÄTTÖvrigt26/12/2021

Aktiv eller passiv näringsverksamhet?

Hej!

Jag har arbetat som konsult i 3 år fram till 30/6 2020 med enskild firma.

Anställdes 1/7 2020 och har därefter ingen inkomst av näringsverksamhet.

Jag har under 2021 betalat in 150.000 kr i pensionsförsäkring från min enskilda firma (deklarerad inkomst 560.000 under 2020). Hade tänkt upplösa avsatta medel i periodiseringsfond på motsvarande belopp.

Jag har blivit tveksam till om jag i deklarationen för 2021 kan ange aktiv näringsverksamhet, vilket krävs för avdragsrätt på pensionskostnader.

Tacksam för svar snarast.

(Frågan ställes för min son, som jag bokför åt)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Aktiv eller passiv näringsverksamhet?

En näringsverksamhet betraktas enligt huvudregeln som aktiv om näringsidkaren arbetat i verksamheten minst en tredjedels årsarbetstid, dvs ca 500 timmar under inkomståret. Om verksamheten endast baseras på näringsidkarens egen arbetskraft och därmed kräver ett mindre antal timmar eget arbete för att skötas betraktas verksamheten normalt som aktiv, trots att det angivna timantalet inte uppnåtts. Detta är t ex fallet för en konsultverksamhet som bedrivs vid sidan av en anställning. Domstolen har även fastslagit att ett skogsbruk på en jordbruksfastighet skulle anses som aktiv näringsverksamhet eftersom ägaren själv hade utfört allt arbete som krävdes. Detta trots att arbetet (troligtvis) inte översteg mer en ett par hundra timmar (RÅ 2002 ref. 15, se även HFD 2017 not 5). Därtill finns det uttalanden i förarbetena som säger att vad gäller bedömningen av om en verksamhet ska klassificeras som aktiv eller passiv verksamhet så borde en tillfällig ändring av aktivitetsgraden under ett beskattningsår inte betyda att verksamheten anses ändra karaktär (prop. 1993/94:50 s. 223).

Mot bakgrund att du under beskattningsåret har utfört allt arbete som krävs i din enskilda firma (som konsult) och att en tillfällig ändring av aktivitetsgraden under ett beskattningsår inte per automatik innebär att verksamheten ändrar karaktär så gör jag bedömningen att du i din deklaration kan ange aktiv näringsverksamhet.

Sammanfattning

Min bedömning utifrån de angivna omständigheterna är att du kan deklarera näringsverksamheten som aktiv.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo