FrågaSKATTERÄTTÖvrigt31/10/2021

Kan en privatperson låna ut pengar som en bank?

Hej!

Om man nu kan tänka sig låna ut pengar och skriva ett skuldebrev.

Vad säger lagen gällande nedanstående frågor:

Hur många skuldebrev kan en privatperson ge ut samtidigt?

Finns det nån max summa på vad man får låna ut?

Vad är egentligen en rimlig ränta. Säg på ett belopp på 500 000kr? Vad händer om man inte har en rimlig ränta men låntagare accepterar?

Är det möjligt att låna ut till många personer samtidigt med en rimlig ränta och ev tjäna bra på det? Det blir som en affärsverksamhet. Blir skatten högre då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar dels vilka bestämmelser som kan bli skatterättsligt aktuella och om det krävs tillstånd för att låna ut pengar som en bank eller ett kreditinstitut.

Det finns tre typer av inkomster som man behöver skatta på i Sverige. Inkomstslagen är näringsverksamhet, kapital och tjänst. Det är skattefritt att ta emot och ge gåvor ((8 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL)). Eftersom du lånar ut pengar mot ränta räknas det inte som gåva.

Kapital

Ränteinkomster på grund av innehav av tillgångar ska som regel tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL).

Näringsverksamhet

Inkomster på grund av näringsverksamhet ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). Näringsverksamhet är förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § IL).

Tjänst

Tjänst är ett inkomstslag som kan fånga upp det som inte träffas av reglerna för kapital eller näringsverksamhet. Inkomster och utgifter på grund av tjänst som inte ska räknas som kapital eller näringsverksamhet kan räknas till inkomstslaget tjänst (10 kap. 1 § IL). Förutsättningen är att det är inkomster och utgifter på grund av tjänst, som en anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet som är varaktig eller tillfällig (10 kap. 1 § IL).

Bank- eller kreditinstitut

Du får i regel inte bedriva bank eller kreditinstitut utan tillstånd (2 kap. 1 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse).

Sammanfattning

Jag har berättat vilka bestämmelser som kan bli aktuella skatterättsligt och finansrättsligt. Hur din verksamhet ska beskattas beror på omfattningen och formen för din tilltänkta utlåningsverksamhet. Du kan kontakta Skatteverket för att få rådgivning gällande just dina omständigheter. Du har i regel inte rätt att bedriva bank- eller finansieringsrörelse utan tillstånd. Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix HöglundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo