FrågaSKATTERÄTTÖvrigt28/04/2022

Kan man fritt överföra pengar till familjemedlems konto?

Hej, jag och min make har inte gemensamma konton utan var och en för sig. Nu ska vi investera i solceller och ska betala lika mycket var. Kan jag föra över en större summa pengar till hans konto så att han betalar hela räkningen utan att det händer något? Jag tänker på skatt tex

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! 

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen för att besvara din fråga. 

Som huvudregel ska endast tjänsteinkomster, kapitalvinster eller inkomster av näringsverksamhet beskattas. Så en överföring av pengar som inte är en motprestation är inte skattepliktig. I och med att ni gifta är även där presumtionen att det inte är en fråga om motprestation. Banken kan komma att ställa frågan om vad överföringen gäller beroende på vilken bank det är och hur mycket dem i normala fall reagerar på överföringar av stora summor men rent skatterättsligt finns det inga problem med en sådan överföring. 

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! 

Nähar AbdulrezaRådgivare