FrågaSKATTERÄTTÖvrigt25/05/2022

Får privatpersoner ta inträde för event?

Är det tillåtet att ta inträde som privatperson om jag ska anordna något litet event för att täcka kostnaderna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte förbjudet att ta inträdesavgift till ett event. Däremot finns det skatteaspekter som bör beaktas.

Eftersom det är ett tillfälligt event så faller inkomsten i form av inträdesavgift in i inkomstslaget tjänst (ISL 10:1 2st 3p). Du måste därför deklarera inkomsten i din inkomstdeklaration. 

Om det dessutom rör sig om ett offentligt event, dvs vem som helst som betalar ges tillträde, kan du även bli momskyldig. Du kan läsa mer om momsplikten här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.5/329381.html#h-Vilka-evenemang-omfattas 

Jag hoppas detta svarar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare