FrågaSKATTERÄTTÖvrigt22/06/2022

När är stiftelser skattepliktiga?

Vad gäller vid utbetalning ändamålsenliga ersättningar från en allmännyttig stiftelse när det gäller skatt. Det finns mycket regler kring inbetalningar till en stiftelse men vad gäller vid utbetalning från en stiftelse. Tack för en bra tjänst! 1) Behöver stiftelsen (svensk allmännyttig stiftelse - social omvårdnad) betala skatt (sociala avgifter tex) på utbetalning till privatpersoner som uppfyller stiftelsens ändamål och behöver mottagaren betala inkomstskatt på utbetalningen? 2) Är det skillnad på skatt om stiftelsen utbetalar ersättningen som bidrag eller gåva?

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

När allmännyttiga stiftelser är skyldiga att betala skatt framgår av 7 kap Inkomstskattelagen (IL). Enligt 7 kap 3 § IL framgår att stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets och fullföljdskraven i 4-6 §§ enbart betalar skatt för inkomst av näringsverksamhet som avses i 13 kap. Det innebär att kapitalvinster och kapitalförluster inte innebär skatt. Bidrag och gåvor som inte har samband med näringsverksamheten är inte heller skattepliktiga. Med näringsverksamhet avses en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt (regelbundet och varaktigt) och självständigt, samt med vinstsyfte. 

Hur uppfyller man kraven?

Först och främst måste er stiftelse ha ett eller flera allmännyttiga ändamål. Exempel ges i 7 kap 4 § IL, t. ex idrott, kultur m.m. Vidare får inte ändamålet vara begränsat till vissa familjer eller bestämda personer. Det andra kravet är att verksamheten i princip uteslutande ska främja det ändamålet. Slutligen krävs att intäkterna i skälig omfattning ska användas för det allmännyttiga ändamålet. Stiftelsen ska således använda sina tillgångar och sin verksamhet för ett allmännyttigt ändamål. 

Ifall dessa kriterier är uppfyllda behöver ni inte betala skatt för utbetalning till privatpersoner såvida det inte har en koppling till en näringsverksamhet. Ifall utbetalningen är en del i en näringsverksamhet som beskrivs ovan är betalningen skattepliktig. Mottagaren behöver dock oavsett betala skatt såvida det inte är en gåva. Gåvor är alltid skattefria för mottagaren enligt 8 kap 2 § IL

Hör gärna av dig om du har fler frågor! 

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare