Betala skatt på begagnade möbler?

2020-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om jag säljer möbler eftersom min familj blivit mindre måste jag då betala skatt?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt rör det sig om möbler som du och din familj har införskaffat tidigare för personligt bruk. Du/ni vill nu sälja dessa möbler eftersom ni kanske vill köpa nya eller bara vill ha bort dem, då kan man exempelvis använda Blocket. Behöver man då skatta för möbler som man redan skattat för när man köpte dem? Svaret är nej. Men om du säljer fler föremål och den totala vinsten överstiger 50 000 kr ska detta tas upp i inkomstdeklarationen. Mer om detta kan du läsa på skatteverkets hemsida:Att sälja något via internetVänligen,

Är det svartjobb att få betalt för mindre tjänster?

2019-11-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Ifall min kompis ber mig vakta hunden i en vecka mot betalning, är det brottsligt att tacka ja till det då? Räknas det som svartjobb eller är det okej att ta betalt för mindre tjänster man gör till vänner och familj?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är inte brottsligt att ta betalt för mindre tjänster man gör vänner och familj. Däremot kan man behöva uppge det i sin deklaration. På skatteverkets hemsida kan man läsa om när man ska deklarera för mindre uppdrag och tjänster.Nästa år behöver man deklarera sina inkomster om man har tjänat mer än 19 670 kronor totalt under 2019. Tjänade du mindre än så behöver du inte deklarera. Betalning för små tjänster som att hundpassning är antagligen under detta belopp. Därför blir det istället avgörande om du också har ett annat jobb, och på så sätt totalt kommer över gränsen. Ifall du t ex går i skolan eller studerar och inte har något annat jobb behöver du inte deklarera så länge du tjänar mindre än 19 670 på hundpassningen och liknande tjänster. Hoppas du fick svar på din fråga!

Uttagbeskattning

2019-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Privatperson i ett aktiebolag äger 100% av aktierna. Har värdepapper i noterat bolag som ägs av aktiebolaget och min fråga är nu om man kan överlåta dessa aktier privat utan att det blir problem? Vad gäller?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du vill veta vilka sätt du kan överföra aktierna bolaget äger till ägaren. Det finns ett antal sätt som du kan överföra aktierna på. Den kanske tydligaste sättet är att bolaget säljer aktierna till ägaren för ett marknadsmässigt pris.På det viset skapas inga skattemässiga komplikationer, samt byter pengarna bara händer i formell mening då företaget endast har en ägare. Den andra metoden är att företaget ger iväg aktierna som en gåva.Då aktiveras dels värdeöverföringsreglerna i 17 kap ABL. Dessa regler existerar för att skydda företagets borgenärer och är därför ingen regel som ägaren kan bortse från. regeln som är avgörande för bedömningen är 17:3 ABL.17:3 lyder som följande: I 3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den framstår som försvarlig med hänsyn tillde krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, ochbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Det betyder dels att företaget måste ha tillräckligt fritt kapital för att kunna göra överföringen. Utöver det krävs även att företagets generella hälsa är god nog för att en överföring ska kunna göras. Det är svårt för mig att svara på läget utan mer information. Det finns ytterligare en skattemässig effekt över det hela.I IL (inkomstlagen), finns det speciella regler för när företag överför tillgångar för privat bruk, som vi kan hitta i kap 22, s.k. uttagsbeskattning.Det betyder att om ägaren tillgodogör sig en tillgång från företaget, eller om företaget säljer tillgången för under marknadsvärdet, så aktiveras reglerna i kap 22 IL.Det innebär i praktiken att man i företagets skattedeklaration ska anse att tillgången sålts för marknadsmässiga priser, för att på det sättet få en korrekt skatt. Exempelvis om aktierna köptes för 100 kr och har ett marknadspris på 500.Om företaget då ger iväg aktierna för 0 kr, så ska man enligt kap 22 fortfarande se aktieöverföringen som att det sålts för 500, vilket ger en beskattningsbar inkomst på 400. Det är inte oöverkomligt att göra överföringen men många föredrar att behålla aktierna i företaget, då företagsbeskattningen är något mer skonsam för aktier än att hålla dom privat. Hoppas det besvarade frågan!

Kan jag folkbokföras på en postboxadress?

2019-09-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har snart sålt min bostad och kommer att bo i Thailand större delen av året. När jag är i Sverige kommer jag bo på hotell eller hos vänner. Jag tänkte skaffa en postbox, dom scannar och skickar min post till Thailand om jag så önskar. Kan jag bli folkbokförd på postboxadressen?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag för att besvara din fråga är folkbokföringslagen (FBL). Vad innebär folkbokföring?En folkbokföring innebär ett fastställande av en persons bosättning. (1 § FBL).Folkbokföring ska göras på personer som anses bosatta i landet. Bosatt innebär att man har sin hemvist i landet, eller om personen under sin normala livsföring regelmässigt kan komma att tillbringa sin nattvila eller dygnsvila i landet. Detta innebär att man ska folkbokföras där man har majoriteten av sin dygnsvila (3 § och 7 § FBL). Eftersom folkbokföringen tar sikte på var personen har sin bosättning och/eller hemvist är det inte möjligt att folkbokföra sig på en postboxadress. Vad är viktigt att tänka på vid utlandsflytt?Om man ska flytta utomlands måste detta anmälas till Skatteverket. Om man planerar att bo utomlands i mer än ett år finns det särskilda blanketter att fylla i och sända till Skatteverket, dessa hittar du här. Man kan även få en särskild postadress i Sverige eller i utlandet om man ska bo någonannanstans i minst sex månader. Detta gäller dock inte om man ska bo utomlands i mer än ett år, då ska man anmäla flytt till utlandet som ovan angett.SammanfattningOm du ska flytta utomlands ska det anmälas till Skatteverket. Du kan ha en postbox i Sverige, men det är dessvärre inte möjligt att folkbokföra sig där eftersom folkbokföringsadressen avser var du har din bosättning. Om du vill kan du kontakta Skatteverket för mer frågor om utlandsflytt och hur de vill behandla din situation. Kontaktuppgifter till dem hittar du här. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att kontakta mig på jonna.johansson@lawline.se om du har kompletterande frågor kring svaret.Med vänliga hälsningar

Hur ska jag undvika arv i största mån vid arv av fastighet i Finland?

2019-12-09 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller bodelning. Min mamma dog 2011. Min pappa ärvde allt efter mamma. Inklusive en fastighet i Finland värd ca 300 000 Euro. Allt finns upptaget i bouppteckningen efter mammas död.För att slippa betala arvsskatt, ca 17%, på fastigheten i Finland den dag pappa dör funderar vi på två alternativ som skulle bli mer ekonomiskt fördelaktigt. Alternativen har vi får från jurist i Finland. Det ena alternativet är att jag köper fastigheten och betalar en slags stämpelskatt om ca 4 % på köpeskillingen. Det andra är att, och här är min fråga, pappa och jag gör en bodelning där jag i min del får fastigheten i Finland och han resten. I Finland finns ingen skatt på bodelning och därför blir det alternativet mest ekonomiskt fördelaktigt.Kan pappa och jag göra en bodelning eller är det endast mellan makar/sambos? Kanske är det för sent då mamma dog 2011?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Bodelning görs inte i denna situationEn bodelning görs antingen i ett samboförhållande eller i ett äktenskap och då främst när ett sådant förhållande upphör antingen genom någons bortgång eller att man väljer att gå skilda vägar. Att göra en bodelning mellan dig och din pappa är därmed tyvärr inte möjligt då ni inte uppfyller dessa krav. Däremot hade det varit möjligt att göra en bodelning mellan dina föräldrar då din mamma gick bort för att utreda hur mycket som tillhörde din pappa och hur mycket han ärvde av henne. En sådan bodelning hade dock inte förändrat den situation som ni nu står inför, eftersom fastigheten ändå hade tillhört din pappa precis som den gör nu. Problemet är ju helt enkelt att du vill överta fastigheten utan att behöva betala så mycket skatt. Detta går tyvärr inte att lösa genom en bodelning. Köp eller gåvaDe enda två alternativen som jag kan tänka mig utöver att du ärver fastigheten vid din pappas bortgång är att du antingen köper fastigheten, precis som du har blivit rekommenderad, alternativt får den i gåva av honom. Om ni väljer att gå på gåvoalternativet kommer det dock ske en gåvobeskattning av fastigheten på ungefär 37 100 euro om man går utefter vad Vero skatts hemsida säger (finska skatteverket). Detta framgår av 18-19 a §§ i Finlands lag om skatt på arv och gåva. Det verkar därför som att det första förslaget där du väljer att köpa fastigheten blir mer förmånligt ur beskattningssynpunkt. AvslutningTyvärr kan jag inte se att en bodelning mellan er skulle kunna bli av, utan mitt råd är att istället gå på alternativet att köpa fastigheten och då betala stämpelskatt på 4 %.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Vem står för reseersättning om inte företaget gör det?

2019-09-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |vem står för reseersättning om inte företaget gör det
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om företaget du är anställd av inte står för reseersättning är det en kostnad du får stå för själv. Reseersättning kan i ett sådant fall i vissa fall vara avdragsgill i deklarationen. Din fråga är väldigt kortfattat ställd, varför jag får be dig att återkomma med en mer specificerad fråga om du vill ha ett längre svar. Kortfattat kan dock nämnas att reglerna om reseavdrag finns i 12 kap. 5-17 § inkomstskattelagen (IL). Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du exempel vis rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil. Använder du egen förmånsbil och har betalat allt drivmedel själv, får du göra avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel (12 kap. 5 § IL). Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat.Vänligen,

Föreligger skatteplikt på inkomst till följd av testamente?

2019-09-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Om en privatperson testamenterat en summa pengar till et skattepliktigt subjekt, ska det skattepliktiga subjektet betala inkomstskatt på denna gåva då? Det finns inga krav på motprestation.
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om skatt blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig.Utgångspunkten är att alla inkomster är skattepliktiga. Om skattesubjektet är skattskyldig och inkomsten omfattas av inkomstskattelagen föreligger skatteplikt. Undantag från huvudregeln avser inkomster som faller in under reglerna för skattefrihet (8 kap IL) eller om det helt faller utanför inkomstskatterättens regler. I 8 kap. IL beskrivs ett antal inkomster som är skattefria. Bland annat är inkomster till följd av arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria (8 kap. 2 § IL).Sammanfattningsvis, inkomst till följd av testamente, arv eller gåva är ej skattepliktigt enligt svensk inkomstskatterätt. Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Behöver man betala skatta vid lån mellan privatpersoner?

2019-08-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har lånat pengar till en vän och han vill betala tillbaka pengarna. Om han gör det genom banken måste jag betala skatt på pengarna? Tack för svaret!
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sådan transaktion blir skatt aktuellt endast om ni har avtalat om ränta på lånet. Då ska din vän som är lånetagaren dra av räntekostnaden i inkomstslaget kapital, medan du istället ska ta upp motsvarande belopp som en inkomst av kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen)Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,