FrågaSKATTERÄTTÖvrigt10/08/2023

Jag undrar vad som gäller kring optioner eller andelar av företag som mitt svenska aktiebolag får som ersättning för tjänst. Vad är de skattemässiga konsekvenserna i scenariona nedan? Scenario A: Jag är rådgivare till en utländsk startup och får optioner som ersättning. Kontraktet skrivs så att mitt AB får optionerna. Sker det någon beskattning omdelbart? Hur räknas den i så fall ut? Hur räknas beskattningen ut vid eventuellt utnyttjande av optionerna? Scenario B: Jag är konsult till ett svenskt bolag och mitt AB får optioner i kundens bolag som en del av betalningen. Sker det någon beskattning omdelbart? Hur räknas den i så fall ut? Hur räknas beskattningen ut vid eventuellt utnyttjande av optionerna? Scenario C: Jag är konsult till ett bolag och mitt AB får aktier i kundens bolag som en del av betalningen. Jag antar att en värdering av aktierna krävs och mitt bolag beskattas på samma sätt såsom aktierna var rena pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


För att besvara din fråga tänker jag svara översiktligt på de skattemässiga beaktandena i de olika scenariona du belyser.


Med anledning av att optionsupplägg samt aktieersättning kan se ut på en rad olika sätt samt belasta olika typer av verksamheter olika, kan vi inte att svara uttömmande på de olika scenarion du ställer upp. Jag kommer nedan redogöra översiktligt för vad som gäller i de olika fallen och rekommenderar dig att ta kontakt med en dedikerad skatterättslig byrå för att få en detaljerad rättsutredning för dina frågor.


I samtliga fall utgår moms på 25 % för betalningen av dina tjänster. Dvs att om du erhåller 10.000 kr i form av aktier utgår moms om 2 500 kr. Således måste du få egendom till ett värde om 12.500 kr för att täcka din kundfordran.


Din fråga regleras i inkomstskattelag (IL).


Scenario A och B

I detta fall är det bolaget som erhåller optioner och således kommer detta tillgångsslag beskattas enligt reglerna för näringsverksamhet. Ingen skatt utgår omedelbart, skatt betalas alltid baserat på årets resultat, dvs efter att alla tillämpliga avdrag har gjorts.


En intäkt uppstår när optionen avyttras, det kan ske på tre olika sätt: 1) kvittning, 2) stägning eller 3) förfall. Kvittning innebär att du säljer din option till utfärdaren för att dennes förpliktelse ska upphöra. Stägning innebär att optionen löpt ur tiden och avslutas med en kontaktavräkning, dvs att du erhåller ett kontantbelopp av utfärdaren. Förfall är att innehavaren inte nyttjar den och optionen blir därmed värdelös. Vid förfall blir intäkten 0 kr och ingen beskattning sker.


vid en säljoption kommer anskaffningsutgift beräknas utefter markandspriset på den underliggande tillgången då optionen förvärvades. Från det beloppet får du subtrahera eventuella omkostnader såsom premie eller ränta. I det fall det är en köpoption belastas bolaget först med en beskattningsbar intäkt då den köpta egendomen säljs.

Intäkten går in på bolagets resultat som belastas med 20 % bolagsskatt.


Scenario C

I detta fall får du aktier som betalning. Således utgör de en intäkt för bolaget som ska beräknas utefter marknadsvärdet av aktierna dagen då betalning sker. Detta blir din anskaffningsutgift. Vilka skatteregler som träffar ditt bolag beror på om du anses bedriva yrkesmässig handel med värdepapper eller inte. I fallet av att du Inte bedriver yrkesmässig handel kommer dessa kategoriseras som kapitalplaceringsaktier och vinsten går in i bolagets resultat som belastas med 20 % bolagsskatt.


För bolag som inte bedriver yrkesmässig handel kan lägga förlusten i den s.k aktiefållan. Således får förlusten kvittas mot vinster av samma egendomsslag, dvs aktier eller aktieliknande egendomsslag.


Besök gärna skatteverkets resurser för optioner och aktier:

Beskattning av optioner

Beskattning av aktier i bolag 

Hoppas du fick svar på din fråga,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo