FrågaSKATTERÄTTÖvrigt11/11/2022

Ska man förmånsbeskattas, trots att man inte använder en förmån?

Hej, jag har 2 bilar i mitt bolag.Skatteverket vill att jag förmånsbeskattas för dem båda. Dessutom så är den ena bilen 23 år och står stilla har endast gått 132 mil på ett år.den andra bilen används endast i resor till o från uppdrag 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att du har ditt eget aktiebolag, att du är ensam delägare och att bolaget äger två bilar. Vidare tolkar jag att du också är anställd i ditt eget bolag och att du är en aktiv delägare.  

Vilken lag är tillämplig? 

Det är inkomstskattelagen (IL) som reglerar frågor om förmånsbeskattning.  

Hur fungerar förmånsbeskattning i allmänhet?

Huvudregeln är att alla förmåner man får på grund av en anställning är skattepliktiga (10:1 och 11:1 IL). Egentligen räcker det att en arbetsgivare har erbjudit en anställd en förmån som den anställde kan åtnjuta. Om man inte har en reell möjlighet att nyttja en förmån, så behöver man inte heller att beskattas för förmånen. Även om en anställd inte använder en förmån ska den anställde förmånsbeskattas, så länge den anställde har en faktisk möjlighet att nyttja förmånen (10:8 IL och RÅ 1992 ref. 108).  

Hur fungerar förmånsbeskattning för fåmansbolagsägare?

Har man ett fåmansbolag, så är man särskilt utsatt för förmånsbeskattning. Inledningsvis har man ett fåmansbolag, om man som fysisk person äger mer än 50 procent av andelarna i ett icke marknadsnoterat aktiebolag (56:2, 3 och 6 IL). Eftersom du äger ditt bolag, så bör villkoren för ett fåmansbolag vara uppfyllda i ditt fall. Vidare antar jag att du är har fullständig makt över bolagets finanser, tillgångar med mera, därför att du är ägare, styrelseordförande, VD och anställd i bolaget. Eftersom du har en möjlighet att nyttja bilen som står still, så riskerar du därmed också att förmånsbeskattas för samma bil (RÅ 2002 ref. 53 och HFD 2011 ref. 55 I och II). 

I ditt fall finns det därför en stor risk för att du kommer förmånsbeskattas för båda bilarna, trots att du endast använder en av dem. Anledningen är att du kan använda den andra bilen när du vill, eftersom du styr ditt bolag. Det är just denna förfoganderätt som du har genom ditt eget bolag som gör att villkoren för förmånsbeskattning är uppfyllda. Det som kan tala emot att du bör förmånsbeskattas för båda bilar är att du endast använder den ena, varför du inte har ett reellt behov av den andra bilen. Det som du behöver tänka på för att undvika förmånsbeskattning på båda bilar är i princip att inskränka din möjlighet att faktiskt kunna använda den andra bilen som står still. I slutändan kommer det bli en bevisfråga om du ska förmånsbeskattas för den andra bilen genom att du ska visa att du inte har möjlighet att använda den. 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. En anställd ska förmånsbeskattas så fort den anställde har möjlighet att kunna använda förmånen, dvs. det krävs inte att man faktiskt också använder förmånen. Som fåmansbolagsägare är man mera utsatt för förmånsbeskattning, eftersom man i princip när som helst kan välja att använda bolagets tillgångar. Trots att du inte använder den andra bilen och egentligen kanske inte heller har ett faktiskt behov av att nyttja bilen, så talar din möjlighet att kunna använda bilen för att du också riskerar förmånsbeskattas. 

Jag skulle rekommendera att du antingen säljer bilen till marknadspris till en utomstående eller till dig själv, om du ändå inte har tänkt att använda bilen. Annars kan jag också rekommendera att du ställer bilen någonstans där det är svårt för dig att nyttja bilen när du vill, eftersom detta dels skulle visa din vilja att du inte vill använda bilen, dels att du inte kan nyttja bilen när du vill. Det är dock oklart hur Skatteverket kommer att bedöma frågan och om du ändå ska förmånsbeskattas för båda bilar. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo