FrågaSKATTERÄTTÖvrigt24/01/2024

Får företag införskaffa produkter för privatbruk om man inte drar av moms? Uppstår en förmån som ska beskattas om man gör sig av med sådana produkter?

På Skatteverkets hemsida står det att man inte får dra av moms på inköp gjorda för privat bruk. Det borde innebära att det är okej att låta företaget köpa produkter för privat bruk så länge de bokförs som icke avdragsgill kostnad. Stämmer detta? Vad händer med förmånsbeskattning i detta fall? Varan har ju i så fall köpts med pengar som det inte har betalats inkomstskatt och sociala avgifter på, därav borde det uppstå en förmån? Är det olika regler för aktiebolag och enskild näringsverksamhet? Det känns konstigt om det skulle vara okej, därav frågan.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Köp av produkter för privatbruk av företag

Det stämmer. Det är mycket riktigt möjligt för ett företag att köpa produkter som ska användas privat, det kommer dock med största sannolikhet påverka rätten till avdrag för moms. För att momsskyldighet och därmed avdragsgiltighet ska föreligga finns det ett krav på att en beskattningsbar person ska göra omsättningen för att momsskyldigheten ska inträdda (16 kap 5§ ML). Med beskattningsbar person menas inte en fysisk person (4 kap 2§ ML) och det är därmed förmodligen så att man inte får dra av moms för detta. 


Förmånsbeskattning

När det gäller din fråga om förmånsbeskattning följer det sig så att eftersom ett företag inte har rätt till momsavdrag på en sådan produkt som man köper privat kommer inköpet att belastas med den slutliga momsen. Man kan se det som att företaget blir den slutliga konsumenten och belastas med momsen även om individen ska använda varorna privat. För att avgöra om det är en förmån blir istället frågan om det har skett ett uttag ur verksamheten eller om en anställd fått använda sig av produkten. Det är därför viktigt att man  måste avgöra vem som ska ta del av produkten, vem som ska beskattas, samt vilket inkomstslag denna förmån därmed kommer räknas till.

Av din fråga framgår det att produkten är ämnad för privatbruk. Det aktualiseras därmed både uttagsbeskattning för företaget (22 kap IL) och förmånsbeskattning för individen beroende på t.ex. hur billigt man fått köpa produkten eller om man endast hade fått produkten för att man arbetat på företaget (11 kap 1§ IL).


Slutligen går det att klargöra att det gäller olika skatteregler för enskild näringsverksamhet och för aktiebolag när det gäller t.ex. tillämpning av olika regler inom skatterätten. När det dock gäller förmånsbeskattning som jag tror du syftar på gäller till min kännedom liknande regler med hänsyn till olika tillämpning eller flera regler som gäller när t.ex. enskild näringsverksamhet. Utan en mer specifik fråga är det dock svårt att avgöra vilka specifika regler som kan aktualiseras. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Är inte så fallet tveka inte att höra av dig med en ny fråga eller följdfrågor!


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo