FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/11/2023

Eget uttag vid avveckling av enskild näringsverksamhet

Hej, Jag har en enskild firma som jag vill avveckla nu. Vad gäller maskiner och inventarier om jag vill ta över det privat? Tack för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som främst reglerar din fråga är Inkomstskattelagen (1999:1229), hädanefter IL.

Inledning

En enskild firma ses som nedlagd när verksamheten inte längre säljer varor eller tjänster. För att verksamheten ska vara definitivt avslutad ska ekonomin vara lika med noll, det vill säga att alla tillgångar är sålda, alla skulder betalda och obeskattade reserver ska vara återförda.

Försäljning eller eget uttag

I stället för att sälja tillgångarna och betala skulderna kan du föra över dessa till dig själv för att använda dem privat, 22:5 IL. Sker det ett eget uttag av en tillgång eller tjänst (i ditt fall maskiner och inventarier) ska det behandlas som om dessa avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet, 22:7 IL. Med andra ord sker en så kallad uttagsbeskattning som påverkar beskattningen på samma sätt som om du hade sålt varorna till någon annan för marknadsvärdet.

Marknadsvärdet är det du kan få betalt för tillgången om den skulle bjudits ut på marknaden för att säljas till någon utomstående, 61:2 st. 3 IL.

De egna uttagen ska tas upp till beskattning och det påverkar din inkomstdeklaration och din momsredovisning.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo