FrågaSKATTERÄTTÖvrigt07/02/2024

Skatt på köp av vuxna bilder, filmer och chattar

Hej Lawline! Om jag har förstått det korrekt så är det lagligt att köpa bilder/videon/chatta med vuxet innehåll på nätet enligt tidigare svar på denna sidan men min fråga är då om man betalar direkt till en annan privatperson utan någon mellanhand som onlyfans, skiljer sig reglerna då? Tänker främst att på Skatteverkets hemsida så ska man fixa med arbetsgivaravgifter osv om man betalar någon för tjänster över 1000kr, gäller detta även för digitala tjänster/produkter som dessa och hur blir det om personen inte befinner sig inom Sverige? Sammanfattning: Köp av tjänster/produkter som de ovan nämnda är lagligt? Vad gäller om betalningen sker till privatperson istället för mellanhand? Vad gäller om privatpersonen inte befinner sig i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!


Frågan

Jag uppfattar det som att du undrar huruvida det är lagligt att köpa bilder eller videor och chatta med vuxet innehåll på nätet och betala den andra personen privat för det. Om så är fallet också hur det blir med skatt.


Lagligt?

Så länge personen inte gör allt frivilligt är det inte olagligt att köpa det material du frågar om. Att en person under påverkan från annan utför sexuella handlingar på sig själv kan i vissa fall likställas med att den andra personen utför handlingarna (Högsta domstolens domar i mål B 4072-21 och B 4645-21). Beroende på hur de bakomliggande förhållandena ser ut kan det vara problematiskt att personen förmås utföra sexuella handlingar på sig själv. Finns det till exempel mellanhänder, synliga eller osynliga, eller befinner sig personen i en utsatt situation utomlands som utnyttjas i sexuella syften skulle det kunna vara olagligt. Utan att bättre känna till omständigheterna kan jag inte svara definitivt på hur det ser ut i detta fall.


Tjänst eller vara?

För att svara på frågan bör man egentligen ta ställning till huruvida det är en tjänst eller en vara som säljs. Om det är en tjänst kan du, precis som du skriver, bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter och ha andra skyldigheter. Om det däremot är en vara (ungefär en ”sak”) ligger all skyldighet att betala eventuella avgifter på säljaren.

Avgörande för frågan blir hur aktivt du bestämmer över vad som skickas. Har kommunikationen mer en karaktär av en dialog där ni skickar meddelanden fram och tillbaka och personen anpassar materialet utifrån dina instruktioner är det sannolikt att betrakta som en tjänst. Om situationen mer ser ut som att du beställer ett material som levereras utan att du har inflytande på hur materialet ser ut kan det i stället röra sig om en vara.


Skattefrågan

Om det rör sig om en vara har du ingen skyldighet att betala skatter eller avgifter.

Om det däremot är en tjänst har du, som du skriver, vissa skyldigheter. Ligger den totala summan på mindre än 1000kr behöver du inte betala något. Om den totala summan ligger mellan 1000kr-10000kt måste du lämna in kontrolluppgifter, men inte betala avgifter. Betalar du mer än 10000kr är du skyldig att betala avgifter. (Skatteverkets hemsida, socialavgiftslag (2000:980)). Utan att veta den summa som kommer betalas kan jag inte svara definitivt på var du hamnar. Eftersom du verkar betala i alla fall mer än 1000kr kommer du i alla fall behöva lämna kontrolluppgifter.


Utomlands

Utan att veta vilket land det rör sig om kan jag inte svara på om det påverkar situationen. Det landets lagar kan leda till att du måste betala skatt eller avgifter i det landet. Även om jag visste vilket land som är aktuellt skulle frågan sannolikt inte kunna besvaras utan kontakt med en jurist i det landet.


Sammanfattning och slutsats

Både frågan om laglighet och skatt blir komplexa och påverkas mycket av de konkreta omständigheterna. Finns möjligheten att använda en seriös mellanhand skulle jag rekommendera det. Det ger dig visst skydd straffrättsligt och befriar dig från skyldighet att betala avgifter. Om det inte är möjligt bör du söka vidare juridisk hjälp där en jurist på ett mer komplett underlag kan ta ställning i frågan.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo