FrågaSKATTERÄTTÖvrigt08/02/2024

Skillnaden på hobbyverksamhet och näringsverksamhet

Gränsdragning mellan konstnärlig hobbyverksamhet och näringsverksamhet. Hej, Jag funderar lite kring gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet när det kommer till konstnärlig verksamhet. Skatteverket räknar ju både hemslöjd och konstnärlig verksamhet som hobby, men inte arbete utfört på uppdrag av någon annan. Hur ses fall om man till exempel är konstnär och man säljer en målad tavla med ett visst motiv för att någon önskat köpa tavla med just detta motiv? Målningen är ju fortfarande ett hobbyutövande, men på uppdrag av någon även om det inte behöver vara i vinstsyfte om man till exempel bara då vill öva på att måla sådant motiv och samtidigt minska hobbyutövandets underskott. Eller om man gör hemslöjd så som att sticka tröjor man ibland säljer och att någon tycker de är fina men önskar köpa stickade sockor av en. Är det att se som näringsverksamhet så fort man utövar hobbyn på sådant sätt att kunna sälja något så det ses som ett uppdrag? Eller var går gränsen när det inte är i vinstsyfte utan endast ett hobbyutövande där man just då fått en idé på ett uppslag på något att göra i den konstnärliga verksamheten? Jag tänker när hobbyn endast är en hobby utan vinstsyfte och endast skall försöka bära del av sina egna kostnader för utövandet. Kan det då ses som ett förslag på uppslag eller är det på en gång ett uppdrag som ses som näringsverksamhet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (IL).


Skillnaden på näringsverksamhet och hobbyverksamhet


Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13:1 IL). Förvärvsverksamhet är en sådan verksamhet som bedrivs för ett ekonomiskt vinstsyfte. Kravet på yrkesmässighet innebär att den ska bedrivas regelbundet och varaktigt samt att den ska ha en viss omfattning. Kravet på självständighet innebär att det inte ska ske genom en anställning (se Skatteverkets webbplats). Dessa inkomster och utgifter ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet (se 13:1 IL).


En hobbyverksamhet bedrivs självständigt och varaktigt (12:37 IL) och de ska beskattas i inkomstslaget tjänst (10:1 IL). Däremot är den stora skillnaden att det inte får finnas ett ekonomiskt vinstsyfte. Bedömningen om det är hobbyverksamhet eller näringsverksamhet ska bedömas i varje enskilt fall. Precis som du säger är konstnärlig verksamhet eller hemslöjd exempel på detta (se Skatteverkets webbplats).


Kommentarer kring dina funderingar


Exemplet med konstnären


Det verkar vara så att detta lilla uppdrag för övning och få in för att minska underskottet faller under hobby, så länge det inte är ett vinstsyfte. Om det långsiktiga målet är att tjäna pengar så riskerar att falla under näringsverksamhet. I ditt scenario verkar det ske självständigt, då det är en person som tar sig an ett uppdrag.


Exemplet med hemslöjd


Om du gör lite hemslöjd hemma och säljer några tröjor bör det falla inom hobbyverksamhet. Eftersom denna typ av försäljning oftast saknar vinstsyfte, så brukar det falla inom hobbyverksamhet (se Skatteverkets resonemang). Däremot om du börjar tjäna mycket pengar på det och bedriver det som näringsverksamhet, kan det lätt övergå till näringsverksamhet.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo