Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?

2021-04-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, jag är japansk medborgare men är gift och bor i Sverige sen 20 år. Mina föräldrar i Japan undrar nu vad som händer när dom så småningom avlider. Hur skiftas arvet? Jag antar att jag betalar japansk arvskatt, men kan resten överföras till mig i Sverige utan att jag betalar skatt en gång till?Dessutom, om jag väljer att bli svensk medborgare nu, gör det någon skillnad? (Problemet är att jag då förlorar mitt japanska medborgarskap. Japan tillåter ej dubbelt medborgarskap.)Med vänlig hälsning
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur skiftas arvet? Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet. Det betyder att om den avlidne hade hemvist i Japan ska japansk lag tillämpas. Med hemvist menas det land där man är folkbokförd. Om dina föräldrar har hemvist i Japan ska arvet skiftas enligt japansk lagstiftning. Ingen arvsskatt i SverigeI Sverige har vi ingen arvsskatt, vilket betyder att man inte ska betala någon skatt på det man ärver (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Jag har dessvärre inga kunskaper om Japans arvsrätt och skatterätt. Om de skulle ha arvsskatt i Japan kommer du däremot inte skatta på arvet ännu en gång i Sverige, eftersom vi inte har någon arvsskatt i här. Dessutom är det vanligt att länder har ingått så kallade dubbelbeskattningsavtal. Syftet med dessa avtal är att man inte ska beskattas två gånger på samma inkomst. Så även om vi hade haft arvskatt i Sverige är det möjligt att ett sådant dubbelbeskattningsavtal hade löst problematiken. Men så är inte fallet, utan du kommer inte behöva betala någon arvsskatt enligt svensk lagstiftning. Däremot är det möjligt att du kommer behöva betala arvsskatt i Japan. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Beskattning av andel i Fritidshus (Privatbostadsfastighet)

2021-04-24 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Jag och min bror äger ett fritidshus värderat till 1,3 milj. Min bror ska köpa loss mig och vi har pratat om 500 000, vad blir vinstskatten för mig då?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Vid avyttring av tillgångar ska inkomstslaget kapital tillämpas (41 kap. 1 § IL). Ert fritidshus räknas som en privatbostadsfastighet och utgör en tillgång som då ska beskattas vid avyttring, med avyttring räknas bland annat försäljning (44 kap 3 § IL). Även en avyttring av en andel av fritidshuset anses vara en tillgång. Det du ska beskattas på är kapitalvinsten du gjort från försäljningen. Kapitalvinsten utgör Ersättningen du erhållit från försäljningen alltså de 500 000 kronorna minskad med omkostnadsbeloppet som är anskaffningsutgiften (det du köpt eller betalt för din andel) plus förbättringsutgifter (44 kap. 13 & 14 §§ IL). Avyttringen för privatbostadsfastigheter kvoteras till 22/30 vilket innebär att 22/30 av själva vinsten ska beskattas med 30%. Skattesatsen blir då i praktiken 22%, du ska alltså skatta med 22% av din sammanlagda kapitalvinst (45 kap 33 § IL). Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

Beskattning vid överlåtelse av bostad

2021-04-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Lawline, Min fråga gäller en bodelning. Jag och min tjej har köpt en bostadsrätt och har separerat oss. Vi är inte gifta men vi äger bostadsrätten gemensamt. Det är värt att nämna att jag överlät halva bostaden via gåva till henne, men nu vill jag ta tillbaka i samband med separation. Hur blir det rätt juridiskt; kan jag ta över hennes del utan att betala någon skatt eller anses det en försäljning så jag måste beskatta övertagen del ? Tack på förhand
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller gåvor hänvisas främst till gåvolagen (GåvoL) och för skattefrågorna hänvisas till inkomstskattelagen (IL). Som jag förstår frågan är det din sambo som kommer "ge tillbaka" alternativt sälja sin halva av bostaden till dig och att du således kommer bli ensam ägare av bostaden.Bindande gåvor Om du har skänkt bort halva bostaden till din sambo är detta bindande och du kan inte "ta tillbaka" gåvan utan din sambos samtycke (jfr 1 § GåvoL). Om din sambo samtycker till det är det dock självklart möjligt för henne att "ge tillbaka" sin halva av bostaden. Skatt Om du får tillbaka halva bostaden av din sambo utan någon ersättning blir detta att anse som en gåva. Även i det fallet att du betalar en ersättning som är lägre fastighetens taxeringsvärde blir det att anse som en gåva (RÅ 1981 1:29). Gåvor är skattefria och varken du eller din sambo behöver skatta någonting (8 kap. 2 § IL). Om du betalar en ersättning som överstiger fastighetens taxeringsvärde beskattas dock hela överlåtelsen. Det är dock din sambo och inte du som kommer bli beskattad eftersom det är hon som gör en kapitalvinst på försäljningen. Skatten på kapital är i så fall 30% (65 kap. 7 § IL). Värt att nämna är att eftersom det endast gäller halva bostaden tar man såklart utgångspunkt i fastighetens halva taxeringsvärde när man avgör om det utgör en gåva eller inte ovan. Jag hoppas jag har tolkat din fråga korrekt och att du fått ett tydligt svar samt att din situation löser sig på bästa sätt! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Ska man betala skatt i Sverige på skadestånd som man fått från chilenska staten?

2021-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej , min pappa och mina bröder kommer att få en ersättning eller en reparation från chilenska staten sedan de satt i fängelse som politiska fångar under Pinochets tid för tortyr och allt annat.Deras advokat uppskattar beloppet att få för ungefär en miljon kronor var .Min fråga är , måste de betala någon typ av skatt i Sverige för dem pengarna ?Kan chilenska staten sätta in pengarna direkt till deras bankkonto i Sverige ?Tack för hjälpen.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappa och dina bröder kommer behöva betala skatt i Sverige på det skadestånd de kommer att erhålla från chilenska staten. Ideella skadestånd Till att börja med ska sägas att skadestånd som man får på grund av kränkning genom brott, som ska täcka tex själsligt lidande, sveda och värk mm är ideella skadestånd. Sådana ideella skadestånd är skattefria. Det betyder att man i Sverige inte behöver betala skatt på ideella skadestånd. Gottgörelseförmånder från ChileEnligt Skatteverkets hemsida är gottgörelseförmåner från Chile som betalas ut för att kompensera offer och anhöriga till offer vars mänskliga rättigheter kränkts eller som drabbats av politiskt våld i Chile under diktaturtiden inte skattepliktiga.Av det du beskriver i din fråga låter det som att din pappa och dina bröder fått ersättning på grund av att de fått sina mänskliga rättigheter kränkta under diktaturtiden. Skatteverket anser att sådana ersättningar är att likställa med ideella skadestånd och att de därför inte är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Kan Chilenska staten sätta in skadeståndet direkt till deras bankkonto? I och med att det rör sig om stora belopp och dessutom från utlandet kan det vara bra att din pappa och dina bröder kontaktar sina respektive banker i förväg. Min bedömning Min bedömning är att denna ersättning är skattefri i Sverige. Däremot har jag inte alla omständigheter och därför är min rekommendation att ni ändå ringer till skatteupplysningen och ställer frågan till dem. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

2021-04-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min ex har skiljt oss.Enligt överensen ska han ge en stor summan av pengar till sonen när sonen fyller 19 så att sonen kan köpa lägenheten. Behöver sonen betala skatt när han får pengar från sin pappa? Jag kommer också får en stor summan från honom som överenskommelse om egendom fördelning och en viss kompensation från honom till mig. Behöver jag betala skatt när jag får pengar?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar frågan vill du veta om du behöver betala skatt på pengarna du får av ditt ex samt om sonen kommer behöva betala skatt på pengarna han får av sin pappa när han fyller 19 år. Svaret på detta hittar vi i inkomstskattelagen (IL).Pengarna du ska få av ditt exDu har inte skrivit något om att pengarna du ska få av ditt ex är från en bodelning mellan er men om det skulle vara så behöver du inte betala skatt på de pengarna. I Sverige betalar vi nämligen ingen skatt på förvärv genom bodelning (8 kap. 2 § IL). Om det inte är frågan om pengar från en bodelning kan pengarna istället ses som en gåva. Även gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). För att det skall anses vara en gåva måste tre kriterier vara uppfyllda:Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.Den som överför förmögenheten ska ha avsikten att göra det som en gåva. Det finns en presumtion för att förmögenhetsöverföringar mellan närstående sker med gåvoavsikt och man utgår alltså från detta.Det ska vara frivilligt.Om dessa kriterier är uppfyllda ska alltså pengarna ses som en gåva och ingen skatt behöver betalas. I detta fall ser jag inget hinder för att alla tre kriterier ska anses vara uppfyllda. Pengarna sonen ska få av sin pappaSamma sak gäller här. Jag ser inget hinder för att alla gåvokriterier ska anses vara uppfyllda och pengarna kommer alltså vara skattefria. Något annat som kan vara bra att tänka på här är att ett löfte om en framtida gåva bara är bindande om det finns en skriftlig utfästelse som gåvotagaren fått eller om det kommit allmänheten till känna att gåvan ska ges (1 § Gåvolagen). Det kan alltså vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse om gåva. SammanfattningPengarna du får av ditt ex är skattefria då de kommer från en bodelning eller som gåva. Även pengarna sonen ska få är skattefria då de är en gåva och för att säkerställa att gåvan ges kan det vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Hur mycket pengar kan min mamma ge till oss utan att det sedan ska beskattas?

2021-04-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |HEJ!Min mamma har sålt sitt hus!Vill nu ge mig och min syster pengar. Hur mycket får hon nu ge bort utan att det ska beskattas?Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till inkomstskattelagen (IL) i mitt svar till dig.Hela gåvobeloppet är skattefrittSvaret på din fråga är att hela gåvobeloppet kommer att bli skattefritt för dig och din syster, eftersom gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § första stycket IL). Det finns inte någon begränsning för hur stor gåvan kan vara. Skatt på eventuell avkastning och försäljningsvinst gäller fortfarandeTänk på att du och din syster fortfarande kan behöva betala skatt på eventuell avkastning som ni får av gåvopengarna framöver, till exempel i form av ränta (42 kap. 1 § första stycket IL). Din mamma kommer som utgångspunkt också att behöva betala skatt på den eventuella vinst som hon gjorde när hon sålde sitt hus, eftersom den räknas som en inkomst (42 kap. 1 § första stycket och 44 kap. 26 § första stycket IL). SammanfattningHela gåvobeloppet kommer att bli skattefritt för dig och din syster, eftersom gåvor är skattefria. Däremot kan ni behöva betala skatt på eventuell avkastning som gåvopengarna ger framöver. Er mamma kan också behöva betala skatt på den eventuella vinst som hon gjorde när hon sålde sitt hus.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinstbeskattning av samlarobjekt och antikviteter

2021-04-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag har en släkting som avled i januari i år, 2021. Har blev sjuk i början av 2020 och kunde inte längre bo kvar i sin lägenhet. Han flyttade till kommunalt boende med mycket mindre lägenhetsyta. Han var tvungen att sälja sitt bohag som till en viss del var samlarobjekt och antikviteter som var hans stora intresse. Via auktionsfirma gjordes försäljningen och för hans lösöre fick han 550.000:-. Ska denna summa tas upp i hans deklaration? I så fall hur beräknas vinsten eftersom lösöret köpts in och bytts in under 70 års tid?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om och när inkomsten från antikviteter om 550 000 kr ska inkomstbeskattas samt hur beskattningsunderlaget i så fall ska beräknas.Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Bestämmelser om kapitalvinstbeskattning vid avyttring av lösöre, finns i 44 kap och 52 kap IL. Till att börja med, inträder förvärvaren av en tillgång som förvärvats genom arv eller testamente i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Med andra ord, om det är du som erhållit summan om 550 000 kr, är du också skattskyldig för den eventuella kapitalvinst som försäljningen föranlett.En första fråga som du måste ställa dig, är om de sålda föremålen utgör personliga tillgångar eller investeringsobjekt, eftersom beskattningen dem emellan skiljer sig åt (se 52 kap 2-3 §§ IL). Därvid är det den faktiska användningen som är avgörande (se proposition 1989/90:110 s 474-475). Gränsdragningen vad gäller just samlarobjekt är dock svår att göra. Om det exempelvis rör sig om prydnadsföremål som prytt hemmet, såsom tavlor, så bör de betraktas som personliga tillgångar. Om det snarare är så att föremålen inhandlats såsom samlarobjekt, som inte använts för personligt bruk, bör de istället anses utgöra investeringsobjekt. Eftersom du beskriver föremålen såsom antikviteter och samlarobjekt, antar jag dock att de utgör investeringsobjekt. Därmed blir 44 kap IL tillämpligt vad gäller beräkning av beskattningsunderlaget. Kapitalvinster ska beräknas enskilt för varje avyttring. Om beräkningen resulterar i ett underskott, erhålls istället en skattereduktion (se nedan). En kapitalvinst beskattas det år tillgången avyttrades (44 kap. 26 §). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan 1) ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och 2) omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter) (44 kap 13-14 §§ IL). Om anskaffningen skett genom byte, ska anskaffningen anses ha skett mot ersättning motsvarande marknadsvärdet på tillgången (61 kap 2 § IL).Beräkningen av kapitalvinsten enligt ovan ser därmed ut som följer: (ersättning för försäljning - utgifter för försäljningen (exempelvis avgift som auktionsfirman tar ut))-omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter (dvs vad som betalades för föremålen, alternativt marknadsvärdet för tillgången vid byte) + eventuella förbättringsutgifter)= kapitalvinst eller underskottOm summeringen av intäkterna och kostnaderna resulterar i ett överskott, utgår 30 % statlig inkomstskatt på överskottet (65 kap 7 § IL). Om beräkningen leder till ett underskott erhålls en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 och 21 % av återstående underskott (67 kap 10 § IL). Reduktionen sker mot statlig och kommunal inkomstskatt.Beräkningen kan, precis som du skriver, försvåras av att förvärv skett genom byte och att anskaffningsutgiften enligt marknadsvärdet därför kan vara svårt att beräkna. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med Skatteverket, så kan du få hjälp med beräkningen av vinsten/underskottet. Jag kan nämligen inte göra en fullständig beräkning utifrån de uppgifter jag har fått från dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?

2021-04-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har en lägenhet in Rumänien som jag skall sälja. Bor i Sverige och vill veta om jag ska betala nån sort av skatt om jag överför pengarna från rumänsk bank till min bank i sverige? MVG Daniela Petrache stella.petrache@gmail.com
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det föreligger ett internationellt avtal träffat mellan länderna, Svensk Skatteavtal nr 39 som har för syfte att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomst eller förmögenhet för personer med inkomst i både länderna. Här kan du se avtalet. Fastighetsförsäljning innebär ett sätt att genererar en kapitalvinst och därmed en inkomst. Enligt Artikel 14 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Rumänen framgår att fysisk person med hemvist i Sverige ska beskatta realisationsvinst från fastighetsförsäljning i Rumänien, se här. Enligt Artikel 25 ska den skatt du sedan betalar i Sverige nedsättas genom avräkning av den rumänska skatten som betalats. Rent praktiskt betyder det här för din del att du deklarerar din försäljning av fastigheten i Rumänien i Sverige samt även anger hur mycket skatt du betalat i Rumänien i samband med försäljningen. Skatteverket kommer sedan att avräkna den skatt som du har erlagt i Rumänien på din svenska slutskatt. Avräkningen innebär alltså praktiskt att du inte kommer att behöva skatta här i Sverige det som du redan har skattat i Rumänien i samband med fastighetsförsäljningen. Har du fler frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,