Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?

2020-10-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om jag inte har anskaffningsvärdet av en fastighet jag ärver hur ska jag då räkna ut vad jag ska betala i skatt vid en försäljning. Finns det någon schablonregel som vid försäljning av aktier. Hälsningar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte känner till anskaffningsvärdet på fastighetenDet är fullt förståeligt att inte veta vad någon annan betalat för en fastighet. Vad gäller just fastigheter har vi i Sverige ett fastighetsregister där bland annat försäljningar av fastigheter antecknas. Informationen om en fastighet består av olika delar:- allmän del- inskrivningsdel- adressdel- byggnadsdel- taxeringsdel. (3 § lagen om fastighetsregister)I inskrivningsdelen finner du bland annat uppgifter om lagfart och i sin tur uppgifter om det pris som fastigheten tidigare anskaffats för (42 § & 44 § sjätte punkten förordning om fastighetsregister). Jag råder dig därför att ta kontakt med Lantmäteriets avdelning för fastighetsinskrivning för att ta reda på anskaffningsvärdet.SchablonregelDet kan även nämnas att det finns en schablonregel om fastigheten är förvärvad före år 1952 (dvs. om den du ärvt fastigheten av förvärvat den före 1952). Då gäller i första hand att anskaffningsvärdet räknas som 150 % av taxeringsvärdet för år 1952, (se 45 kap. 28 § inkomstskattelagen). Taxeringsvärdet för 1952 är nog inte heller så lätt att hitta. Vill du göra det kan man göra en beställning av fastighetstaxeringsvärdet hos Riksarkivet. Jag råder dig dock att i första hand, enligt föregående stycke, ta kontakt med Lantmäteriet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur deklarerar jag en tomt?

2020-10-28 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hur deklarera försäljning av tomt med taxeringsvärde från 1952
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!För dessa typer av skattefrågor hänvisar jag dig vidare till Skatteverket som kan hjälpa dig med ditt specifika ärende. Du kan kontakta dem här. Om du har juridiska frågor är du givetvis välkommen att fråga oss dessa!Med vänlig hälsning,

Ska jag betala preliminärskatt?

2020-10-26 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Hej! Enkel fråga : som enskild företagare, behöver jag betala preliminär skatt om jag inte har f skatt?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret är nej då det blir att din uppdragsgivare som betalar den preliminära skatten genom att du har A-skatt. Jag förutsätter att du inte har särskild A-skatt, för då betalas skatten av den enskilda näringsidkaren, varje månad enligt 62:4 SFL.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas en bostadsrätt som man har fått i gåva?

2020-10-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har lite funderingar på hur det funkar med försäljningskatten gällande en lägenhet som man får som gåva. Hur mycket blir skatten när jag sedan säljer? Exempel. Den var värd två miljoner när jag fick den som gåva (helt gratis). Om jag nu säljer lägenheten för 2,2 miljoner. Hur mycket skatt får jag då betala?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har först förklarat grunderna för hur en privatperson beskattas efter en försäljning av en bostadsrätt. Därefter har jag förklarat vilken betydelse det har för din frågeställning. Slutligen följer en sammanfattning och ett räkneexempel. Är du endast intresserad av det korta svaret kan du börja läsa under rubriken "Sammanfattning".SkatteregleringenNär man säljer en bostadsrätt ska man betala skatt på kapitalvinsten. Kapitalvinsten är något förenklat skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset (IL 44 kap 13 §). Mellanskillnaden ska alltså beskattas. Det sagda kan illustreras med följande räkneexempel. En bostadsrätt köps för 2 mkr och säljs för 2,2 mkr några år senare. Värdeökningen beror på en uppgång på bostadsmarknaden. Det belopp som ska läggas till grund för kapitalvinstbeskattningen är såldes 2,2 mkr – 2 mkr vilket blir 200 tkr. Om man fått bostadsrätten i gåvaVilken betydelse har då detta för en person som fått en bostadsrätt i gåva? Eftersom inköpspriset är noll kronor för en gåvotagare blir ju vinsten, med logiken som jag ovan illustrerat, 2,2 mkr vid en senare försäljning (givet att vi fortfarande använder oss av beloppen i ditt räkneexempel). Detta är dock inte tanken med lagstiftningen. Av den anledningen har man infört en kontinuitetsprincip som säger att du istället övertar gåvogivarens skattebörda (IL 44 kap 21 §). Det innebär att det kapitalvinsten istället utgörs av skillnaden mellan gåvogivarens inköpspris och det pris du får vid en framtida försäljning. Det sagda innebär att om gåvogivaren köpte lägenheten för 1,5 mkr och du sedan säljer den för 2,2 mkr, kapitalvinsten blir 700 tkr.En anmärkningOm bostadsrättens värdeökning inte endast beror på en uppgång på bostadsmarknaden utan även på renoveringsarbeten och liknande som du har bekostat, du får göra avdrag för dessa kostnader. Om vi antar att du har lagt 100 tkr på renoveringsarbeten utgör kapitalvinsten istället 600 tkr.SkatteprocentenOm vi utgår från att kapitalvinsten är 600 tkr utgör 22/30 av den summan det beskattningsbara beloppet, vilket motsvarar 440 tkr. Av den summan betalar man sedan 30 % i skatt, vilket i sin tur motsvarar 132 tkr. Eftersom 132 tkr är 22 % av 600 tkr innebär uträkningen något förenklat att man betalar 22 % av kapitalvinsten.SammanfattningKapitalvinsten är i linje med kontinuitetsprincipen skillnaden mellan gåvogivarens inköpspris och priset vid din framtida försäljning. Vad bostadsrätten var värd när du fick den saknar alltså betydelse för uträkningen. Om gåvogivaren köpte bostadsrätten för 1,5 mkr och du senare säljer den för 2,2 mkr är kapitalvinsten alltså 700 tkr. Om du har utfört förbättringsarbeten för 100 tkr blir kapitalvinsten 600 tkr. 22 % av 600 tkr är 132 tkr vilket blir den summa du ska betala i skatt.Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur stor del av din villa får du hyra ut för att det inte ska beskattas som näringsverksamhet?

2020-10-28 i Privat- och näringsfastighet
FRÅGA |HejOm jag har en privat villa som jag tänker hyra ut, hur stor del av den får jag hyra ut den i procent samt hur många hyresgäster får jag ha? Jag vill göra så att det skattas som kapital och ej näring. Är det så att man endast får hyta ut 50% av boendet högst?Vad gäller då om jag har de som inneboende och jag själv bor i huset. Gäller det fortfarande 50% av boytan?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?Av din fråga framgår att du äger en privatvilla som du vill hyra ut så att du beskattas i inkomstslaget kapital istället för som näringsverksamhet. Du undrar därmed hur stor del av boytan du kan hyra ut för att detta ska vara möjligt. Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Hur stor del av din villa får du hyra ut för att det inte ska beskattas som näringsverksamhet?För att inkomsterna från uthyrningen ska beskattas i inkomstslaget kapital så behöver din villa definieras vara en privatbostadsfastighet som används som privatbostad. Med privatbostadsfastighet avses småhus med eller utan mark som utgör småhusenhet och som är en privatbostad (2 kap 13 § IL). Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till dig för permanent boende eller som fritidsbostad. Ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer räknas som privatbostad om det till väsentlig del används eller är avsett att användas av dig eller närstående till dig som permanent boende eller fritidsbostad (2 kap 8 § IL). Som närstående räknas till exempel föräldrar och syskon (2 kap 22 § IL). Man kollar alltså på inte hur många hyresgäster du har utan hur stor del av boendet som är avsedd som permanent boende för dig eller närstående. Att det ska vara "avsett" att användas som permanent boende innebär att du som ägare eller närstående inom rimlig tid ska använda småhuset på detta sätt. Övervägande del av din villa (mer än 50%) måste alltså användas eller vara avsedd att användas som permanent boende för att det ska beskattas i inkomstslaget kapital. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan jag använda den förhöjda uppskovsbeloppet om jag sålde min bostad 2014?

2020-10-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag sålde ett hus i 2014 och köpte en dyrare lägenhet samma år. Jag har uppskov med reavinsten med 1.450.000 som var max den gången. Den överskjutande vinsten betalade jag reavinstskatten för i 2015. Efter 2015 har det maximala uppskovet höjts. Kan jag ompröva skattebeslutet och be om att få ett högre uppskov och på det sättet få tillbaka de skattepengar jag betalade in i 2015. Det skulle löna sig i och med att uppskovsräntan nu tas bort.
Binh Tran |Hejsan, Det stämmer att det fanns ett takbelopp men att den nu har avyttrats under 2016-2020. Du hittar förslaget genom denna länk. Enligt denna lag så gäller det förhöjda uppskovsbeloppet endast försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 - 30 juni 2020, se sid 11 under "ändrade uppskovsregler". Det innebär att försäljningar under 2014 inte kan begära att denna regel ska gälla dem och följaktligen kan tyvärr inte du heller göra detta. Jag hoppas mitt svar var klar och tydligt. Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till mig på binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Beskattning av skadestånd

2020-10-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur beskattas skadestånd enligt lagen om anställningsskydd?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skadestånd beskattas inte enligt lagen om anställningsskydd. Mig veterligen beskattas det som inkomst av tjänst i enlighet med inkomstskattelagen (IL). I din fråga framgår det inte vad för typ av skadestånd ärendet handlar om. Om din fråga handlar om ekonomiskt skadestånd, då Men generellt finner du i 8 kap. inkomstskattelagen (IL) en lista av inkomster som är undantagna från skatteplikt. Förutom skadestånd och försäkringsersättningar för sakskador som är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL är skadeståndsersättningar generellt sett inte nämnda som skattefria inkomster. Det finns således inga särskilda bestämmelser i lag kring skattefrågor för skadestånd utan regleringen har utvecklats i praxis. Skadestånd kan indelas i två typer, nämligen ideellt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Detta har betydelse vid bedömningen av skatteplikten enligt praxis, eftersom den förra kategorin av skadestånd normalt är skattefria medan den senare är skattepliktiga. Ersättning p.g.a. förlorad inkomst tillhör i typen ekonomiskt skadestånd.Handlar din fråga däremot om beskattning av skadestånd inom näringsverksamhet där är huvudregeln är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt, 15 kap. 1§ IL. I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 15 IL behandlar vad som ska betraktas som sådan inkomst. Skattefrihet kan föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet. Därmed omfattas skadeståndet inte av skattefriheten och är därför skattepliktigt, vilket framgår av IL och även Skatteverkets rättsliga vägledning som du hittar på deras hemsida. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.Bästa hälsningar,

Försäljning av ärvd fastighet - vad gäller angående förbättringar?

2020-10-18 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej,Frågan jag har gäller avdrag vid försäljning av ärvd fastighet.Förbättringsutgifter (punkt 2) som tidigare ägare haft får dras av i 5 år . Men vad gäller för punkt 1?1.) till- och ombyggnad av fastighet (t.ex. ombyggnad av garage)2.) reparationer och underhåll av fastighet (t.ex. omläggning av tak, renovering av utrymmen osv.)Exempel:Jag och min syster ärver en fastighet av vår far och vi beslutar oss efter några år för att sälja den. Vid framräkning av beskattningsbar vinst undrar jag om vi, förutom anskaffningskostnaden vår far har haft, även får dra av hans utgifter för stadigvarande grundförbättring för bostaden, som exempelvis utbyggnad, omdragning av el osv, oavsett tidsperiod? Hälsningar
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som tar arv kliver in i arvlåtarens skattemässiga ställning (44 kap. 21 § Inkomstskattelag). Det innebär att du och din syster får göra samma skattemässiga avdrag som er pappa hade fått göra vid en försäljning. Som du själv nämner har ni rätt av göra avdrag på vinsten för omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelag). Omkostnadsbeloppet består av utgifter för anskaffning och förbättringar (44 kap. 14 § Inkomstskattelag). De avdragsgilla förbättringsutgifterna delas in i två grupper: förbättringar och grundförbättringar. Vad är förbättringar?Som förbättringar avses reparationer och underhåll på privatbostadsfastigheter som medfört att fastigheten blir i bättre skick än förut (45 kap. 12 § Inkomstskattelag). Att ett nyrenoverat hus renoveras på nytt med samma standard kan alltså i regel inte räknas som en förbättring, fastigheten förblir i samma skick. Förbättringar får dras av om de skett inom de 5 senaste beskattningsåret och till den del förbättringsutgifterna under ett beskattningsår överstiger 5000 kr (45 kap. 11 och 12 § Inkomstskattelag). Har underhåll under ett beskattningsår skett för exempelvis 3000 kr och det är den enda förbättringskostnader under det året så får kostanden inte dras av. Vad är grundförbättringar?En grundförbättring är en ändring i grundbyggnaden exv. att dra om el, byta från oljepanna till luftvärme, utbyggnation med mer. För grundförbättringar gäller ingen tidsbegränsning men det går inte att göra avdrag för grundförbättringar som skett innan år 1952. Liksom för vanliga förbättringar gäller för grundförbättringar att kostnaden måste överstiga 5000 kr (45 kap. 11 § Inkomstskattelag). Att notera är att gränsen på 5000 kr avser förbättringar och grundförbättringar tillsammans. Sammanfattningsvis har ni förutom anskaffningskostnaderna möjlighet att dra av förbättringsutgifter från de senaste fem beskattningsåren men också grundförbättringar utan någon direkt tidsbegränsning. Hoppas att du fick svar på din fråga. Hälsningar,