FrågaSKATTERÄTTAvdrag24/03/2024

Flera ROT-avdrag

Kan jag få rotavdrag hos två olika firmor som gör två olika arbeten på mitt tak samma år (exempelvis rengöring av taket av den ena och målning av vindskivorna av den andra)?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår det, undrar du om det är möjligt att få flera stycken rot-avdrag på flera olika arbeten.


Rättsliga utgångspunkter

ROT-avdrag är en skattereduktion. Det innebär att ett visst belopp kommer att dras av den slutliga skatt som du annars hade fått betala. Skattereduktioner som sådana regleras i 67 kap Inkomstskattelagen (IL). ROT-avdraget avser reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet (bostadsrätt), 67 kap 13 a § IL. Rengöring och om-målning av tak bör rimligtvis räknas som underhåll. 


Rätt till ROT-avdrag har den som äger ett småhus eller en ägarlägenhet 67 kap 13 a § IL. Arbetet för vilket avdrag söks för ska vara hänförligt till det egna hushållet och det ska utföras av någon annan än en själv, 67 kap 15 § IL. 


Underlaget för ROT-avdraget är arbetskostnaden som sådan. Kostnader för material och utrustning ersätts inte, 67 kap 18 § IL. ROT-avdraget får uppgå till högst 50 000 kr per år, 67 kap 19 § IL. 


Sammanfattningsvis 

Det är möjligt att erhålla ROT-avdrag för flera olika arbeten på ditt hus. Dock får du göra max 50 000 i avdrag per år. Detta belopp avser såvitt jag förstår den totala kostnaden för alla arbeten. 


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000