FrågaSKATTERÄTTAvdrag30/03/2024

När får man göra skatteavdrag för dubbel bosättning?

Jag har en bostadsrätt som jag hyrt ut medan jag själv bor på annan ort med min då sambo. Jag flyttade alltså till min sambo för att vara närmare honom. I början på förra året fick jag inte godkänt utav föreningen att fortsätta hyra ut (min intention var att sälja efter sommaren), så jag stod med avgiften för bostadsrätten + halva hyran för det boendet jag har med min sambo. Kan jag gör avdrag för dubbelt boende och hur går jag tillväga för det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga har du flyttat till en ny bostad på en annan ort för att bo med din sambo. Du har samtidigt haft kvar din gamla bostad och undrar nu om du kan få göra avdrag för dubbel bosättning samt hur detta går till. För att svara på det kollar vi på inkomstskattelagen, hädanefter förkortad som IL.


Krav för att få göra avdrag för dubbel bosättning.

I 12 kap. 19 § IL hittar vi förutsättningarna för att få göra avdrag för dubbel bosättning. Dessa är 1. Den skatteskyldige ska ha flyttat till en ny bostads ort på grund av sitt arbete, och 2. En bostad för den skatteskyldige eller dennes make/sambo/familj ska ha behållits på den tidigare bostadsorten.

Utöver detta finns även vissa förutsättningar i 12 kap. 20 § IL. Dessa är 1. Personen ska övernatta på arbetsorten, och 2. Avståndet mellan arbetsorten och bostadsorten är längre än 50 km.


Vad får dras av och hur går det till i praktiken?

Det du får dra av är dina så kallade ökade levnadskostnader. Detta inkluderar kostnader för logi, det vill säga bostadskostnaderna på arbetsorten, samt för utgifter för måltider och småutgifter under den första månaden.

I praktiken går det till så att du i din deklaration skriver dit avdraget. Du finner rubriken för avdrag under avsnitt 2.3 Avdrag – Tjänst – Dubbelbosättning. Där skriver du i den totala extra kostnad du har haft under föregående beskattningsår.


Kan du göra avdrag i din situation?

Du nämner i din fråga att du har flyttat för att vara närmare din sambo. Tyvärr kräver avdraget att flytten ska ske på grund av arbete. Typ situationen är då du har blivit erbjuden ett arbete på en annan ort och då flyttar dit och samtidigt behåller din gamla bostad. I din situation tror jag därför inte att du kan få avdrag.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000