Avdrag för armbandsur i tjänsten

2019-10-30 i Avdrag
FRÅGA |Får jag som yrkesofficer göra avdrag i deklarationen för en klocka? Är ett måste i mitt yrke att ha en klocka och blir inte tilldelat någon utav försvarsmakten.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avdrag för instrument, verktyg och andra arbetsredskap får medges om det krävs för att utföra ditt arbete (12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen). Avdrag för privata levnadskostnader är inte avdragsgilla (9 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen). Det gäller alltså att kunna styrka att klockan i fråga huvudsakligen är till förvärvandet av arbetsinkomst och inte till ditt privata bruk. En klocka vars funktioner stämmer väl överens med dina yrkesuppgifter är därför att föredra om du vill få avdrag beviljat. Avdrag för arbetsredskap förutsätter även att redskapet i fråga inte tillhandahålls av arbetsgivaren, vilket stämmer väl in på ditt fall. Det kan tilläggas att ifall du köper en klocka vars prisnivå är dyrare än vad som anses motiverat av tjänstebehovet bör avdrag reduceras till en skälig nivå. Det blir alltså ingen Rolex. Avslutningsvis bör kvittot sparas för att styrka kostnaden. Skatterätten är väldigt specifik och mycket bygger på praxis och riktlinjer för specifika avdrag. Jag lyckades inte hitta specifik praxis om avdrag för armbandsur men det torde räknas till arbetsredskap i ditt yrke. Hoppas att du fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga!Hälsningar,

Förutsättningar för att två personer i samma hushåll ska få använda sig av ROT-avdrag

2019-08-31 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt själv men min sambo kommer bo med mig och vara skriven på adressen. Har vi båda rätt att göra ROT-avdrag för 50 000 kr/år eller måste jag skriva över en andel av bostadsrätten på honom först?Tacksam för hjälp!Hälsningar,
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Som du skriver gäller är taket för ROT-avdrag (sedan 1 juli 2019) 50 000 kronor per person och år. Ett av kraven för att få göra RUT-avdrag är att man äger bostaden när arbetet utförts. För att både du och din sambo ska kunna använda er av RUT måste du således skriva över halva bostadsrätten på honom. Detta görs enklast med ett gåvobrev (svaret på din fråga är alltså "ja").Du kan läsa mer om villkoren för RUT här.Du kan läsa mer om gåvobrev här.

Kan man göra ROT-avdrag på en fastighet som man inte äger själv?

2019-06-30 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Min fru äger ett sommarställe på arrendetomt. (100 %) Vi är gifta.Får jag göra rotavdrag när vi installerar en luftvärmepump där?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tokar din fråga som att din fru äger sommarstället till 100 % och du inte äger någon del. Då gäller att man kan få ROT-avdrag för ett sommarhus på en arrendetomt. För att få göra ROT-avdrga behöver du däremot äga och bo i bostaden (räcker att delvis bo i bostaden, dvs. ha dubbla boenden). I detta fall skriver du att din fru äger hela sommarhuset, vilket gör det svårt för dig att kunna få godkänt ROT-avdrag på installationen av luftvärmepump.Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. Hälsningar

Kan man göra avdrag när man deklarerade för några år sedan?

2019-05-11 i Avdrag
FRÅGA |"X företag" gick i konkurs kan man dra av förlusten några år senare eller måste man dra av förlusten samma år ?
Alicia Yngstrand |Hej! Vad trevligt att du ställer denna fråga till oss på Lawline!Svaret på din fråga är: JA, du kan dra av förlusten senare. Jag kommer fram till detta genom att titta i Skatteförfarandelagen (SFL).Du ska begära omprövning av din deklaration:Se så att det inte var mer än sex år sedan beskattningsåret för den egentliga deklarationen gick ut. Du kan alltså begära omprövning av deklarationer som skulle ha deklarerats så sent som 2013. (SFL 66 kap. 7 §). Jag hoppas att detta klarade upp saker och ting! Om du skulle ha följdfrågor så är det bara att skicka in fler!Med vänliga hälsningar,

Kan ett dödsbo få RUT-avdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt?

2019-10-01 i Avdrag
FRÅGA |Kan dödsbo få rutavdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt?Tack på förhand!Hans
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Bestämmelser om rutavdrag finns i inkomstskattelagen (IL). Dödsboet kan bara få skattereduktion för rutarbete som har utförts före dödsfallet (se 67 kap. 11 § tredje stycket IL). Det innebär att hushållsarbete som utförts efter dödsfallet inte kan bli föremål för skattereduktion. Det är inte heller möjligt för efterlevande barn att få rutavdrag för arbete som har utförts i förälders bostad efter dödsfallet. Det innebär att dödsboet inte kan få rutavdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Skatt på besparingar från utlandet?

2019-07-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej, Jag flyttade till Sverige för 8 år sedan. Innan detta hade jag jobbat i Spanien i flera år och sparat pengar på ett spanskt sparkonto (pengar var taxerad enligt spanska skatteregler). Jag har deklarerat till Skatteverket räntan som jag har fått från sparkontot. Nu vill jag överföra pengarna till mitt svenskt bankkonto för att köpa bostad. - Hur brukar Skatteverket reagera i sånt fall? Vilken information behöver jag skicka till Skatteverket i fall de kräver att jag visar varifrån kommer insatserna? - Finns det någon gräns som kan överföras över en viss tid utan att behöva ge förklaringar till Skatteverket? Tack!
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration. Det framgår inte hur mycket pengar det är fråga om, men tänk på att även din bank kan begära in underlag avseende överföreningen. Detta då banken måste förstå syftet med överföreningen och vart pengarna kommer ifrån. Avseende frågan om beloppsgräns ska kontrolluppgifter lämnas om betalningen överstiger ett belopp om 150 000 kronor eller utgör delbetalningar som totalt överstiger 150 000 kronor. Sammantaget har Skatteverket en kontrolluppgiftskyldighet, vilket kan medföra att de begär in underlag från dig. Myndigheten kommer nog specificera vad det är de vill ha in. Det du kan göra är att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man få rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt?

2019-06-21 i Avdrag
FRÅGA |Hej,kan vi göra rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Reglerna om rutavdrag finns i inkomstskattelagen (IL). Ni kan få rutavdragNi kan få rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt. "Borttagning av träd" på en tomt är en av de hushållstjänster som ger rätt till rutavdrag (67 kap. 13 § fjärde punkten IL). Det saknar betydelse att tomten är arrenderad så länge ni helt eller delvis bor i en bostad på tomten (67 kap. 14 § första stycket IL).På Skatteverkets hemsida finns det mer information om vilka villkor som gäller för rutavdraget. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan avdrag göras i Sverige för kapitalförlust som gjorts i utlandet?

2019-04-29 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Vi har en lägenhet i Turkiet som vi kommer att sälja. Priserna har gått ner vilket gör att vi kommer sälja lägenheten med en förlust på nära 500' SEK. Jag är svensk, bor permanent i Sverige och betalar skatt här. Pengarna skickades från Sverige till Turkiet och ska tillbaka till Sverige. Kan vi göra något avdrag för förlusten här i Sverige?Tack på förhand.
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen (IL). I mitt svar kommer jag att utgå från att du är obegränsat skattskyldig i Sverige med hänsyn till att du är bosatt här. Detta innebär att du är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).Kan avdrag göras för förlust vid försäljning?Inledningsvis måste det avgöras om er lägenhet är en privatbostadsrätt eller en näringsbostadsrätt. Jag utgår från att det är en privatbostadsrätt, alltså att den är avsedd att bebos. Om det uppkommer en förlust vid försäljning av en privatbostadsrätt ska 50 % av förlusten dras av (46 kap. 18 § st. 2 IL). Förlusten måste dock vara verklig (44 kap. 23 § IL). Det innebär att det inte ska finnas en benefik avsikt (gåvoavsikt) med försäljningen som inte är affärsmässig. En försäljning till t.ex. ens barn till under marknadsmässig pris kan utgöra en förlust som inte anses verklig enligt lagen.I ert fall verkar ni sälja lägenheten till ett pris som motsvarar det marknadsmässiga priset. Jag antar därför att förlusten är verklig. Cirka 250 000 kr (50 %) av er förlust ska därmed dras av i Sverige.Jag hoppas att det svar på din fråga!Med vänlig hälsning,