Förutsättningar för att två personer i samma hushåll ska få använda sig av ROT-avdrag

2019-08-31 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt själv men min sambo kommer bo med mig och vara skriven på adressen. Har vi båda rätt att göra ROT-avdrag för 50 000 kr/år eller måste jag skriva över en andel av bostadsrätten på honom först?Tacksam för hjälp!Hälsningar,
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Som du skriver gäller är taket för ROT-avdrag (sedan 1 juli 2019) 50 000 kronor per person och år. Ett av kraven för att få göra RUT-avdrag är att man äger bostaden när arbetet utförts. För att både du och din sambo ska kunna använda er av RUT måste du således skriva över halva bostadsrätten på honom. Detta görs enklast med ett gåvobrev (svaret på din fråga är alltså "ja").Du kan läsa mer om villkoren för RUT här.Du kan läsa mer om gåvobrev här.

Kan man göra ROT-avdrag på en fastighet som man inte äger själv?

2019-06-30 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Min fru äger ett sommarställe på arrendetomt. (100 %) Vi är gifta.Får jag göra rotavdrag när vi installerar en luftvärmepump där?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tokar din fråga som att din fru äger sommarstället till 100 % och du inte äger någon del. Då gäller att man kan få ROT-avdrag för ett sommarhus på en arrendetomt. För att få göra ROT-avdrga behöver du däremot äga och bo i bostaden (räcker att delvis bo i bostaden, dvs. ha dubbla boenden). I detta fall skriver du att din fru äger hela sommarhuset, vilket gör det svårt för dig att kunna få godkänt ROT-avdrag på installationen av luftvärmepump.Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. Hälsningar

Kan man göra avdrag när man deklarerade för några år sedan?

2019-05-11 i Avdrag
FRÅGA |"X företag" gick i konkurs kan man dra av förlusten några år senare eller måste man dra av förlusten samma år ?
Alicia Yngstrand |Hej! Vad trevligt att du ställer denna fråga till oss på Lawline!Svaret på din fråga är: JA, du kan dra av förlusten senare. Jag kommer fram till detta genom att titta i Skatteförfarandelagen (SFL).Du ska begära omprövning av din deklaration:Se så att det inte var mer än sex år sedan beskattningsåret för den egentliga deklarationen gick ut. Du kan alltså begära omprövning av deklarationer som skulle ha deklarerats så sent som 2013. (SFL 66 kap. 7 §). Jag hoppas att detta klarade upp saker och ting! Om du skulle ha följdfrågor så är det bara att skicka in fler!Med vänliga hälsningar,

Kan jag skriva dubbel bosättning i deklarationen och ska det vara kostnader för den gamla eller nya bostaden?

2019-04-26 i Avdrag
FRÅGA |Jag flyttade från Malmö till Stockholm i avgusti 2017 då jag fick fastansällning i Sth. Sedan 018.08.01 bodde jag i Stockholm. Jag ägde en lgh. i Malmö, fram till 18.08.01 dvs. ett år efter att jag flyttade till Stockholm. Kan jag i skattedeklarationen skriva dubbelbosättning och få skattereduktion samt extra utgifter får första månaden i Stockholm.Jag hade skriftlig andrahandskontrakt för de första 4 månader jag bode i Stockholm, sen har jag varit inneboende hos en bekant och betalad hyra utan kontrakt.Om jag har rätt, skal det vara kostnader jag hadde för nolig i Stockholm eller för min lägenhet i Malmö?Var i deklarationen ska det skrives, under vilken rubrikk?Tack på förhandMvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har alltså flyttat från Malmö till Stockholm för en anställning men behållt din bostad i Malmö under ungefär ett år. Din frågor gäller din inkomstdeklaration och skatteavdrag, regler om detta finns i Inkomstskattelagen (IL). Jag utgår från att du är ensamstående eftersom du inte skriver något om familj. Med en familj hade reglerna om avdrag kunnat vara annorlunda om ni bott på olika orter. Kan jag i skattedeklarationen skriva dubbel bosättning och få skattereduktion samt extra utgifter för första månaden i Stockholm?Ja, du kan i din inkomstdeklaration skriva med att du haft dubbel bosättning eftersom du1. på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort, Stockholm, och2. du behållt din bostad i Malmö där du bodde tidigare (IL 12 kap. 19 §).Du får göra avdrag både för ökade utgifter i form av boendekostnader samt kostnader för måltider och småutgiften för den första månaden i Stockholm (IL 12 kap. 20 §). Ska det vara kostnader jag hade i Stockholm eller för min lägenhet i Malmö?Du ska göra avdrag med det belopp som motsvarar den faktiska ökade utgiften för ditt boende (IL 12 kap. 21 §). Som ensamstående betyder detta att du ska göra avdrag för mellanskillnaden mellan bostadskostnaderna före respektive efter att du hade dubbel bosättning. I praktiken bör detta innebära att du gör avdrag för boendekostnaderna i Stockholm.Exempel: Låt säga att dina boendekostnader i Malmö är 8 000 kronor per månad och dina boendekostnader i Stockholm samtidigt är 6 000 kronor per månad. Då får du göra avdrag med 6 000 kronor per månad eftersom detta motsvarar din ökade utgift för ditt boende. Extra utgifter för första månaden i StockholmDu kan göra avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgiften den första månaden i Stockholm. Det gör du antingen med det belopp som motsvarar den faktiska ökade utgiften eller med ett så kallat schablonbelopp vilket var 66 kronor per dag 2017 och 69 kronor per dag 2018 (IL 12 kap. 21 §).Var i deklarationen ska det skrivas?Avdrag för dubbelt bosättning ryms under huvudrubriken "2. Avdrag - Tjänst" på din inkomstdeklaration. De belopp du ska dra av lägger du ihop och skriver i punkten 2.3 "Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor".Tänk på att du i din inkomstdeklaration 2019 ska göra avdrag för dina ökade utgifter från 2018. Vad jag förstår var din första månad i Stockholm med dubbel bosättning under 2017. Dessa kostnader skulle du ha dragit av på 2018 års deklaration. Om du vill ändra en redan inskickad deklaration kan du ansöka om omprövning hos Skatteverket. Detta gör du genom att skicka in denna blankett till ditt Skattekontor. Sammanfattning:- Du kan skriva dubbel bosättning i din deklaration och få avdrag för detta samt extra utgifter för första månaden i Stockholm. (Eftersom första månaden i Stockholm var under 2017 skulle du dock ha gjort detta avdrag på 2018 års deklaration. På 2019 års deklaration får du göra avdrag för kostnader under 2018.)- De boendekostnader du får göra avdrag för är dina faktiska ökade utgifter, vilket i praktiken bör bli kostnaderna för boendet i Stockholm. - I deklarationen skriver du det belopp du vill dra av i punkten 2.3 "Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor".Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket för närmare information om deklarationen. Du är också välkommen att återkomma till Lawline med en ny fråga! Med vänliga hälsningar

Skatt på besparingar från utlandet?

2019-07-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej, Jag flyttade till Sverige för 8 år sedan. Innan detta hade jag jobbat i Spanien i flera år och sparat pengar på ett spanskt sparkonto (pengar var taxerad enligt spanska skatteregler). Jag har deklarerat till Skatteverket räntan som jag har fått från sparkontot. Nu vill jag överföra pengarna till mitt svenskt bankkonto för att köpa bostad. - Hur brukar Skatteverket reagera i sånt fall? Vilken information behöver jag skicka till Skatteverket i fall de kräver att jag visar varifrån kommer insatserna? - Finns det någon gräns som kan överföras över en viss tid utan att behöva ge förklaringar till Skatteverket? Tack!
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration. Det framgår inte hur mycket pengar det är fråga om, men tänk på att även din bank kan begära in underlag avseende överföreningen. Detta då banken måste förstå syftet med överföreningen och vart pengarna kommer ifrån. Avseende frågan om beloppsgräns ska kontrolluppgifter lämnas om betalningen överstiger ett belopp om 150 000 kronor eller utgör delbetalningar som totalt överstiger 150 000 kronor. Sammantaget har Skatteverket en kontrolluppgiftskyldighet, vilket kan medföra att de begär in underlag från dig. Myndigheten kommer nog specificera vad det är de vill ha in. Det du kan göra är att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man få rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt?

2019-06-21 i Avdrag
FRÅGA |Hej,kan vi göra rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Reglerna om rutavdrag finns i inkomstskattelagen (IL). Ni kan få rutavdragNi kan få rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt. "Borttagning av träd" på en tomt är en av de hushållstjänster som ger rätt till rutavdrag (67 kap. 13 § fjärde punkten IL). Det saknar betydelse att tomten är arrenderad så länge ni helt eller delvis bor i en bostad på tomten (67 kap. 14 § första stycket IL).På Skatteverkets hemsida finns det mer information om vilka villkor som gäller för rutavdraget. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan avdrag göras i Sverige för kapitalförlust som gjorts i utlandet?

2019-04-29 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Vi har en lägenhet i Turkiet som vi kommer att sälja. Priserna har gått ner vilket gör att vi kommer sälja lägenheten med en förlust på nära 500' SEK. Jag är svensk, bor permanent i Sverige och betalar skatt här. Pengarna skickades från Sverige till Turkiet och ska tillbaka till Sverige. Kan vi göra något avdrag för förlusten här i Sverige?Tack på förhand.
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen (IL). I mitt svar kommer jag att utgå från att du är obegränsat skattskyldig i Sverige med hänsyn till att du är bosatt här. Detta innebär att du är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).Kan avdrag göras för förlust vid försäljning?Inledningsvis måste det avgöras om er lägenhet är en privatbostadsrätt eller en näringsbostadsrätt. Jag utgår från att det är en privatbostadsrätt, alltså att den är avsedd att bebos. Om det uppkommer en förlust vid försäljning av en privatbostadsrätt ska 50 % av förlusten dras av (46 kap. 18 § st. 2 IL). Förlusten måste dock vara verklig (44 kap. 23 § IL). Det innebär att det inte ska finnas en benefik avsikt (gåvoavsikt) med försäljningen som inte är affärsmässig. En försäljning till t.ex. ens barn till under marknadsmässig pris kan utgöra en förlust som inte anses verklig enligt lagen.I ert fall verkar ni sälja lägenheten till ett pris som motsvarar det marknadsmässiga priset. Jag antar därför att förlusten är verklig. Cirka 250 000 kr (50 %) av er förlust ska därmed dras av i Sverige.Jag hoppas att det svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Möjlighet till avdragsrätt för dubbelt boende

2019-04-01 i Avdrag
FRÅGA |Vi har ett hus på Lyr/Orust som vi bott i fram till nu. Vi har fått en lägenhet i Gbg hyran ligger på 7300 kr/mån har vi avdragsrätt för dubbelt boende?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring avdrag för dubbelt boende finns i 12 kap. 19 § Inkomstskattelagen. För att kunna erhålla avdragsrätt för dubbelt boende krävs att man flyttat till en ny bostadsort för arbete, man behåller sin bostad på tidigare bostadsort för sig själv, sin make, sambo eller familj. Man ska även övernatta på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten ska vara längre än 50 km. Jag har tyvärr för lite information för att kunna bedöma om du uppfyller dessa krav, men förhoppningsvis har du fått det du behöver för att själv kunna avgöra om du har rätt till avdrag för dubbelt boende.Hoppas du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning