FrågaSKATTERÄTTAvdrag12/03/2023

Är företagets amorteringar avdragsgilla?

Hej, Låt oss säga att jag tar ett lån på mitt företag, investerar lånet och får intäkter utifrån den investeringen. När räkenskapsåret går mot sitt slut har företaget lagt alla dessa intäkter på amortering av lånet. Man skattar ju bara på vinst och inte intäkter så min fråga lyder: Räknas amortering som en legitim utgift från ett skatteperspektiv? - Vilket då skulle innebära att företaget har gått +/-0 i vinst och därför inte behöva betala skatt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du med ”legitim utgift” syftar på om beloppet som erläggs såsom amortering är avdragsgillt, d.v.s. kan användas för att minska verksamhetens skattepliktiga överskott. Svaret på denna fråga finns i inkomstskattelagen (IL).

Inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet tas som utgångspunkt upp i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). Det eventuellt beskattningsbara resultatet räknas mycket riktigt fram genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna, och kvar finns ett över- eller underskott (14 kap. 21 § IL). De utgifter som får dras av såsom kostnader är utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. Här kan lätt en viss förvirring uppstå, eftersom ett företags ränteutgifter uttryckligen är avdragsgilla trots att de inte anses vara sådana utgifter (se 16 kap. 1 § IL). Amorteringar är däremot inte avdragsgilla. Då ett företag betalar av en skuld, minskar dess tillgångar. Dock minskar företagets skuldsättning i motsvarande mån, vilket innebär att ingen beskattningskonsekvens inträder. Det är därför endast balansräkningen som påverkas av en amortering.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000