FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt07/03/2024

Måste jag betala skatt på ett lån?

Hej! Jag förde över en stora summan pengar från Finland till Sverige. Vid överföringen så efterfrågade banken om ursprunget för pengarna, vilket inte är konstigt. Dem kommer från en räntefritt privatlån från min mormor. Vi har även skrivit papper på det där det framgår att det är räntefritt, utan återbetalningstid, dvs jag betalar tillbaka i den mån jag kan. Måste jag betala skatt på det. Och hur bevisar för Skatteverket att ursprunget är riktig?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag tolkar din fråga undrar du om du behöver betala skatt på pengar som har förts över på ditt konto, när pengarna utgör ett lån. Jag tolkar även omständigheterna som att du är en fysisk person som är permanent bosatt i Sverige. 


Frågor om beskattning av fysiska personer regleras i Inkomstskattelagen (IL).

Som fysisk person är du ett skattesubjekt, 1 kap 3 § IL. Har du en folkbokföringsadressi landet så är duar du en folkbokföringsadressi landet så är du obegränsat skattskyldig, vilket innebär att du är skattskyldig på alla inkomster, även om inkomsten som sådan härrhör från utlandet, 3 kap 3 § IL


Först och främst kan konstateras att gåvor inte beskattas, 8 kap 2 § IL. Det förutsätter att det är fråga om en verklig (benefik) gåva, helt utan krav på motpresationer. Eftersom du ska betala tillbaka lånet, så är det sannolikt inte att anse som en faktisk gåva. 


Som fysisk person beskattas du för förvärvsinkomster (inkomst av tjänst och näringsverksamhet) samt på kapitalinomskter, 1 kap 3 § IL. Det avgörande för om du är skattskyldig för långet är alltså om lånet är hänförlig som inkomst i någon av dessa inkomstkategorier. Som jag tolkar omstänidgheterna verkar det inte vara fråga om någon ersättning för arbete eller tjänster som du har utfört till din mormor. Därmed är det högst osannolikt att det rör sig om en förvärvsinkomst, se 13 kap 1 § IL och 10 kap 1 § IL. 


Det som återstår är att se om lånet kan hänföras till inkomstalaget kapital, 41 kap 1 § IL. En kapitalinkomst uppstår på grund av innehav av en tillgång, eller en skuld eller på grund av en kapitalvinst vid avyttring av tillgångar. 


Genom lånet innehar du en tillgång, i form av pengarna på ditt bankkonto. Det är dock endast inkomster som uppstår på grund av  innehav som beskattas. Tillgången som sådan (pengarna på ditt konto) kommer inte att beskattas enbart på grund av att du har dem. Däremot kan ränta på pengar som banken betalar till dig, ses som en inkomst på grund av innehavet. Det förutsätter att du förvarar pengarna på ett bankkonto som ger upphov till ränta. Tillgången som sådan (pengarna) beskattas alltså inte.  


Hoppas du fick svar på din fråga! 

Om du har ytterligare frågor och funderngar är du välkommen att kontakta en av våra skickliga jurister på Lawline. Du kan också vända dig direkt till Skatteverket för att få råd och vägledning. 

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo