FrågaSKATTERÄTTArvsskatt10/02/2024

Avyttring av fastighet vid arv

Jag har ärvt en fastighet värd ca 4 miljoner. Den är obelånad. Beräknad reavinstskatt 750000. Jag är ensam arvtagare. Är det bäst att dödsboet säljer fastigheten eller ska jag registrera lagfarten på mig och sedan sälja?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag utgår från att du vill veta vilket av alternativen som är mest ekonomiskt rationellt. 


Avyttring av fastigheter ska beskattas i inkomstslaget kapital enligt 41:1 IL och 41:2 IL. Den beskattningsbara personen anses vara den som är källa till inkomsten, alltså den som avyttrar fastigheten. Se till exempel RÅ 1962 ref 46 och RÅ 1989 ref 57. Det kommer inte att spela någon roll om det är du eller dödsboet som säljer fastigheten, eftersom dödsbon efter fysiska personer också beskattas som om det vore en fysisk person, 4:1 IL. 


Skatten kommer alltså att vara densamma oavsett vem som säljer. Det mest ekonomiskt rationella anser jag vara att dödsboet säljer. I ett sådant fall kommer dödsboet att beskattas. Den kvarstående kapitalvinsten kommer du, som ensam arvtagare, att erhålla utan att betala skatt, eftersom arv inte längre beskattas, 8:2 IL. 


Notera dock att dödsboet också måste ansöka om lagfart för att få sälja fastigheten, 20:1 2 st Jordabalken. Detta kan göras på Lantmäteriets hemsida. 


Sammanfattningsvis råder jag dig att låta dödsboet avyttra fastigheten, för att minska din personliga skatt. 


Hoppas du fick svar på din fråga!

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Arvsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo