Skatt på arv från utlandet?

2019-11-06 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, Jag är svensk men har utemigrerat till Irland för 20 år sedan. Min man har just fått ett arv från en avliden morbror i U.S. Om vi sätter in arvet på svenskt bank konto, måste vi betala arvsskatt på Irland då?Tusen Tack
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen arvsskatt i Sverige I inkomstskattelagen finns det inget krav på att man ska betala arvsskatt, oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta beror på att man i samband med upphävandet av lagen om arvsskatt och gåvoskatt, den 1 januari 2005, slopade arvsskatten i Sverige. Däremot kan det bli aktuellt med arvsskatt i det land där den person din man ärver ifrån levde. Vilka regler som gäller i USA kan jag tyvärr inte svara på. Mitt tips är att du kollar upp vilka regler som gäller där.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis finns det ingen arvsskatt i Sverige. Dock uppmanar jag dig till att kolla upp vilka regler som gäller i USA, då det kan bli aktuellt med arvsskatt i det land där personen man ärver ifrån levde. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Kommer arv- och gåvoskatt återinföras?

2019-10-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Kommer arv och gåvoskatt att återinföras?Mvh lotta
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säkert redan känner till har diskussioner förts beträffande att återinföra arv- och gåvoskatten. Dessa diskussioner har dock inte lett till något konkret lagförslag. Vad som kan konstateras är att förslaget om återinförande av arv- och gåvoskatt har mötts av omfattande kritik från bland annat näringslivet och från flera riksdagspartier. Det är väldigt svårt att säga om återinförandet kommer att ske eller inte, eftersom det är upp till riksdagen att besluta om. Det finns dock inget som i nuläget indikerar på att återinförandet kommer att bli verklighet. Enligt min bedömning ter det sig osannolikt att ett förslag om återinförande av arv-och gåvoskatt skulle vinna någon framgång. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Är arvskatten slopad?

2019-09-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Är arvsskatten slopad även vid testamente till utomstående eller gäller det bara lagliga arvingar? Vad gäller vid gåva till utomstående?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Arvskatten är sedan den 1 januari 2005 avskaffad. Detta innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Arvsskatt i Sverige och Wisconsin

2019-07-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, om man är svenska medborgare och bosätter sig i Wisconsin och därefter ärver en svensk medborgare, utgår det då någon som helst arvsskatt om beloppet understiger 5 miljoner USD ?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det utgår ingen arvsskatt i Sverige, oavsett om du bor här eller ej (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Jag undviker av principiella skäl att uttala mig om utländsk rätt, eftersom olika länders rättsordningars särskilda karaktär gör att det är mycket lätt att missförstå sammanhanget en viss bestämmelse ska förstås. Med tanke på skatterättens karaktär och konkretionen i din fråga valde jag dock att göra ett undantag, och göra en enklare sökning på internet för att ge dig vägledning: Samtliga de källor jag tittat på förmedlar samma uppgifter, nämligen att det inte tas ut någon federal arvsskatt för det beloppet, och ingen delstatlig arvsskatt i Wisconsin.Vänligen

Skatt på arv från utlandet?

2019-10-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag är på väg att ärva en större summa pengar av en svensk medborgare bosatt i england.hur blir det med arvskatten ?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen arvsskatt i Sverige I inkomstskattelagen finns det inget krav på att man ska betala arvsskatt, oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta beror på att man i samband med upphävandet av lagen om arvsskatt och gåvoskatt, den 1 januari 2005, slopade arvsskatten i Sverige. Däremot kan det bli aktuellt med arvsskatt i det land där den person du ärver ifrån levde. Vilka regler som gäller i England kan jag tyvärr inte svara på. Mitt tips är att du kollar upp vilka regler som gäller där.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis finns det ingen arvsskatt i Sverige. Dock uppmanar jag dig till att kolla upp vilka regler som gäller i England, då det kan bli aktuellt med arvsskatt i det land där personen man ärver ifrån levde. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Arvskatt på utländskt arv

2019-09-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Min svärfar har gått bort, min make ska få ärva stor summa pengar. Jag är införstådd med att arvskatt och gåvoskatt är upphävd i den svenska lagen, gäller det även från utlandet (förenade araberna) Ska det deklareras? Banken? Vill ej få problemVänligen Arvtagare
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL).Arvskatt Enligt svensk skattelagstiftning finns det inte någon skyldighet att betala skatt på pengar som har ärvts. Detta gäller både för arv i Sverige och arv från utlandet, 8 kap. 2 § IL. Arvet behöver inte deklareras. Kontrolluppgift vid insättning på svenskt bankkonto Om du sätter in arvet på ett konto här i Sverige så bör du vara medveten om att banken är skyldig att skicka en kontrolluppgift till skatteverket för summor som överstiger 150 000 kr, 23 kap. 1 SFL Du bör därför vara beredd på att bevisa för skatteverket att pengarna verkligen kommer ifrån ett arv. Detta kan exempelvis göras med ett dokument från bouppteckningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Måste man betala skatt på arv?

2019-09-03 i Arvsskatt
FRÅGA |Om en minderårig ärver pengar som kommer från en avliden förälders fond/ aktier eller får pengar från en livsförsäkring, måste barnet skatta för det?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sedan 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Ersättning som betalas ut från en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring är också skattefri. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Arvsskatt i England?

2019-07-15 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en fastighet och pengar i Sverige tillsammans med värde a 3,5 millioner, men jag är bosatt i England sedan många år tillbaka. Måste jag betsla skatt på arvet i England?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till arvsskatt är den avskaffad i Sverige sedan 2004. Detta till skillnad från Storbritannien som fortfarande tillämpar en arvsskatt på 40% när värdet överstiger 325 000 pund. Eftersom det är en fråga som sträcker sig över två länder, nämligen Sverige och Storbritannien behöver vi se till vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Eftersom Sverige är en del av EU tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 när en svensk medborgare avlidit. Enligt dess artikel 21 är huvudregeln att man ser till vart den avlidne bodde vid tidpunkten för dess bortgång. Storbritannien omfattas inte av denna förordning, däremot gäller i princip samma regler där då arvsskatten ska betalas i det fall personen som avlidit varit permanent boende eller lämnat kvarlåtenskap (exempelvis en bostad) i Storbritannien. Eftersom arvet kommer från Sverige, och Sverige inte tillämpar någon arvsskatt, har du därmed ingen skyldighet att betala detta vare sig i Sverige eller Storbritannien. Däremot, eftersom vi inte är insatta i Storbritanniens lagstiftning skulle jag råda dig att utöver detta, kontakta skatteverket eller en jurist i Storbritannien för säkerhets skull.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om några nya frågor uppkommer.Med vänlig hälsning,