FrågaSKATTERÄTTArvsskatt10/04/2023

Skatt för försäljning av ärvd fastighet

Hej! Hur är det möjligt, att man behöver skatta på ett arv, om arvsskatten är borttagen? Jag har inte bett om att ärva en fastighet utomlands. Men så klart, vill jag ha valuta för den, om den nu är en del av mitt arv. Inte nog med skatt på försäljning av dödsbo=arv, så ska man skatta ändå? Fastigheten jag och mina kusiner ärvt, är upptagen i dödsbouppteckningen. Ingen har smusslat med något! Det är vårt arv, och vi har inte möjlighet att behålla det. Ingen av oss har möjlighet att bygga på en bit mark, som vi aldrig kommer utnyttja osv. Jag undanber mig paragrafer från lagen. Har sett svar omkring "samma" situation, men för gemene man, så är dessa hänvisningar löjeväckande! Det är fackspråk! Jag undrar återigen: Vad innebär det att man inte betalar arvsskatt i Sverige? För mig så är det ett förbannat hyckleri!

Lawline svarar

Hej och tack för att du hör av dig till Lawline!


Jag förstår din frustration, skattefrågor kan ofta vara komplicerade. Eftersom du undanber dig paragrafer kommer jag huvudsakligen att svara på din fråga genom att förklara grunderna för hur vårt skattesystem fungerar och vad det innebär att man inte betalar arvsskatt. Jag kommer ändå att inkludera ett par hänvisningar till bestämmelser för den nyfikne som eventuellt har samma fråga, men det går förstås bra att ignorera dem.


På den tiden Sverige hade arvsskatt, vilken upphörde 2005 (genom lag (2004:1341) om upphävande av lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt) innebar det att man betalade skatt redan för att man tillskiftades, alltså fick ut, viss egendom i arv. Det ansågs alltså som en form av inkomst som man fick skatta för.


Att vi idag inte har någon arvsskatt innebär att man inte betalar någon skatt för det faktum att man får ut ett arv. Att arv är skattefri inkomst framgår också av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Du betalar alltså inte skatt för det faktum att du fått ärva en fastighet.


Det du däremot betalar skatt på, är ifall du avyttrar – det vill säga säljer – fastigheten. Det räknas nämligen som en kapitalvinst, vilket räknas som en inkomst i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 1 § och 2 § IL.


Tanken med att vi i Sverige betalar skatt på i princip alla våra inkomster härstammar från skattereformen på 90-talet, vars huvudkomponenter var sänkta skattesatser och breddad skattebas. Tanken var alltså att om vi betalar skatt på (i princip) alla våra inkomster, behöver de enskilda skattesatserna inte vara lika höga och marknaden påverkas till exempel mindre.


Eftersom det utgör en inkomst om du säljer fastigheten behöver du som huvudregel betala skatt för den. Alternativen är alltså att behålla fastigheten och i så fall inte betala någon skatt, eller att sälja den och då betala skatt för inkomsten.


Du nämner att du inte bett om att ärva fastigheten. Om det är så att man inte vill ärva egendom är det fullt möjligt att avsäga sig eller avstå ett arv, vilket framgår av 17 kap. 2 § ärvdabalken. Om det görs efter att den avlidne gått bort ska man inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen, vilket du kan läsa mer om här på Skatteverket. För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till en avsägelse i ett bouppteckningsärende ska avsägelsen dock framställas senast vid bouppteckningsförrättningen.


Jag hoppas att mitt svar kan ge viss förståelse för saken, även om jag förstår att det inte löser ditt problem i det här fallet. Jag hoppas ändå att din situation löser sig och du är välkommen att höra av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor.


Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Arvsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”