FrågaSKATTERÄTTArvsskatt28/11/2022

Skatt på arv från Sverige när man är bosatt utanför Sverige

Hej, Jag är Svensk medborgare men bosatt och jobbar i Finland. Har fortfarande ett Svenskt bank konto med tillhörande Visa kort som jag betalar för årligen. Min fråga är nu Om jag skulle få ett arv från sverige som jag får till min svenska bank är det då Svensk arvskatts lag som gäller eller Finsk arvskatts lag? Om så varför blir det så även om ett arv blir utbetalt till mitt svenska konto och INTE till mitt Finska bank kontot. Ok jag är fullt skriven i Finland men inte Finsk med borgare och har bott i Finland sen 2011. Vet att Svensk arvskatt är slopad sen 2005 eller liknande.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Skatteskyldighet i Sverige
Enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (1999:1229), förkortat IL, är en person obegränsat skatteskyldig i Sverige om personen har väsentlig anknytning till Sverige, såsom medborgarskap, och som tidigare varit bosatt här. Jag utgår från att du tidigare varit bosatt i Sverige. Detta innebär att du blir skatteskyldig i Sverige för de flesta inkomster oavsett i vilket land du tjänar in dessa. 

Eftersom det kan krocka med andra länders rätt att skatta på dina inkomster, exempelvis Finlands rätt, finns det internationella regler som reglerar området. Ska strax gå in på detta.


Men som du mycket riktigt konstaterat så finns det inte längre någon arvsskatt i Sverige. Detta följer av 8 kap. 2 § IL som stadgar att förvärv genom arv eller testamente är skattefritt. Enligt svenska lagar skattas du då inte på arv.


Internationella skatteregler
Enligt EU-förordningen 650/2012 artikel 21 är huvudregeln att den lag i landet som arvlåtaren hade hemvist i vid sin död ska tillämpas när det kommer till frågor om arv och bl.a dess beskattning. Vidare har Sverige och Finland ett skatteavtal emellan sig. I artikel 24 i detta skatteavtal framgår det att inkomst eller tillgång som beskattas hos dödsbo med hemvist i en avtalsslutande stat, får inte beskattas hos dödsbodelägare med hemvist i annan avtalsslutande stat. Enligt artikel 4 i skatteavtalet avses med hemvist den stat där en person är skatteskyldig på grund av bosättning. Eftersom du bott och arbetat i Finland sedan 2011 får du anses vara skatteskyldig där på grund av bosättning.


Detta innebär då att ditt arv beskattas enligt svenska lagar om arvlåtaren hade sin hemvist i Sverige vid sin död. Eftersom svenska lagar gör arv skattefritt, ska du inte behöva skatta på arvet även om det sätts in på din Finska bank.


Vidare rådgivning
Eftersom internationell skattereglering kan vara komplicerad kan det vara en bra idé att ta kontakt med en skattejurist i Finland för vidare rådgivning. Du får även väldigt gärna ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.


Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.


Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Arvsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo