Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän

2021-06-11 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag har handlat med krypto men min bank har blockerat all handel via krypto. Har nu tagit ut pengarna via en kompis konto så det är ju han som tagit emot pengarna men skickar sedan över dom till mig (ca 100k). Hur gör man med skatt? Vem av oss är skyldig att skatta?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Kryptovaluta kvalificeras av Skatteverket som "andra tillgångar" och avyttringar av kryptovaluta (t.ex försäljning) ska deklareras på K4 blanketten, sektion D. Om en kapitalvinst uppstått ska denna betalas skatt för.Kapitalvinsten (eller förlusten) uppstår vid avyttringen av din kryptovaluta. Då inga svenska banker hanterar kryptovalutor utgår jag från att avyttringen redan skett på en handelsplats och växlats till exempelvis euro, dollar eller svenska kronor. Kapitalvinsten ska således beräknas vid tidpunkten för avyttringen, inte då överföringen mellan konton görs. Det är personen som gör kapitalvinsten (personen som äger valutan, i detta fall du) som blir skattskyldig. Att du för över kapital via din väns konto påverkar inte vem som blir skattskyldig, då något ägarbyte ej skett, och är oproblematisk ur skattesynpunkt. Din vän har i praktiken bara disponerat sitt konto så att du kan ta emot pengarna. Däremot kan det ställas frågor från banken när så stora överföringar görs, särskilt från utlandet. Du bör därför se till att ha underlag för alla transaktioner, detta är även viktigt när du ska deklarera.Mer information om beskattning av kryptovaluta kan du läsa på skatteverket.Jag hoppas du fick svar på din fråga, behöver du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå. Vi har öppet vardagar 10 – 16 och du når oss på 08-533 300 04Med vänlig hälsning

Skatta vid försäljning av häst?

2021-06-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag skall sälja en häst dock är jag osäker om jag behöver skatta på vinsten. Hästen ingår inte i någon verksamhet eller liknande utan bara hobby. Behöver jag skatta på vinsten och isåfall hur många procent är det. I vilken lag står det. Har tidigare inte sålt någon häst.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundregeln för beskattning är att all sorts inkomst ska tas upp i deklarationen och beskattas. Det finns dock undantag och ett sådant är inkomst som kommer från sålda tillgångar som ägaren har haft för personligt bruk. Du skriver själv att hästen i ingått i någon verksamheten vilket innebär att den klassas som en sådan personlig tillgång. Dock finns det ett maxbelopp för hur mycket du får tjäna på en sådan försäljning innan inkomsten blir skattepliktig. Gränsen går vid en vinst på 50 000 kr. Detta framgår av 52 kap. 2 § Inkomstskattelagen. Eftersom det är vinsten som avgör om du behöver betala skatt eller inte måste du först räkna av summan du köpte hästen för, från den summa du får för hästen. Om du inte känner till vad hästen kostade från början eller inte har möjlighet att ta reda på det kan du använda dig av ett schablonbelopp på 25 % och dra av det från den summa du får vid försäljningen. Det innebär att om du säljer hästen för 80 000 kr så ska 25 %, dvs 20 000 kr, dras av och kvar blir en vinst på 60 000. Eftersom du inte behöver skatta på de första 50 000 kr behöver du bara skatta på de 10 000 kr som överstiger maxbeloppet. Men om den totala vinsten understiger 50 000 kr behöver du alltså inte ta upp inkomsten till beskattning överhuvudtaget.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fråga om skattskyldighet vid gåva av aktier

2021-05-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Min mor funderar på att ge mig aktier i gåva. Hennes framtida bostadssituation är dock osäker och vi funderar på vad som händer om jag skulle sälja delar av aktierna nu (med stor vinst) men sedan skulle behöva ge eller låna tillbaka pengarna till henne, vilka regler inträder evt då map att ha fått de i gåva? Tack på förhand
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan så att du undrar vad som gäller vid gåva av kapitaltillgångar (bl.a. aktier). En fråga som kan aktualiseras i denna situation är hur och när aktierna ska beskattas. Frågor om skatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL).Vid gåvotillfället kommer varken den som ger gåvan eller den som tar emot gåvan att beskattas, din mor och du kommer alltså inte behöva betala någon skatt när du tar emot aktierna (det finns ingen gåvoskatt i Sverige). Däremot gäller den s.k. kontinuitetsprincipen vid gåvor av kapitaltillgångar, vilket innebär att mottagaren av gåvan (du) kommer att inträda i den tidigare ägarens skattemässiga situation, alltså din mors skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du kommer att ha samma skatterättsliga skyldighet vid en försäljning av aktierna som din mor hade haft om hon själv hade sålt aktierna. För att bestämmelsen ska aktualiseras krävs att det sker en förmögenhetsöverföring (du blir ägare av aktierna och din mor förlorar tillgången till aktierna), att förfarandet är frivilligt (ingen motprestation ska ske) samt att det finns en gåvoavsikt.När du säljer aktierna och ska beräkna kapitalvinsten ska du ta försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet, vilket innefattar det som din mor betalade för aktierna när hon förvärvade dem (44 kap. 13 § IL och 44 kap. 14 § IL). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 % av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Detta innebär att du kommer att beskattas 30 % av kapitalvinsten.Om du vid ett senare tillfälle vill låna alternativt ge pengar till din mor i gåva är det därmed en rimlig lösning att se till hur mycket pengar du faktiskt får ut efter beskattningen på aktierna.Med vänlig hälsning,

Hur beräknas man kapitalvinstskatt?

2021-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga gällande försäljning och köp av bostad. Om jag har en bostad som jag äger till 61% varpå min sambo äger då till 41%- Hur blir då fördelningen senare vid vinstskatt?Vi sålde lägenheten för 1,2 miljoner i vinst (köpte för 4,1 och sålde för 5,3)- Vad kommer då min vinstskatt att bli? Är det då att vinsten fördelas 50/50 och skatt betals utefter det eller blir det att vinsten fördelas likaså 60/40 och jag då betalar min vinstskatt på min enskilda ande (dvs 60% av 1,2 miljoner och sedan 22% skatt på den delen?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du gjort en vinst på den lägenhet som du och din sambo sålt och att du nu behöver hjälp med att beräkna din andels kapitalvinstskatt.Den här typen av frågor regleras i inkomstskattelagen.Kapitalvinsten som ska beskattas beräknas enligt följande formel (44 kap. 13 § inkomstskattelagen):Försäljningspris - försäljningsutgifter (t.ex. mäklarkostnader) - omkostnadsbeloppet (utgifter för anskaffning av bostadsrätten samt förbättringsutgifter).Av din fråga framgår att ni sålt lägenheten för 5300 000 kr. Mäklarkostnader har inte angivits, varför jag utgår från att ni därför inte haft några sådana. Omkostnadsbeloppet är, utefter vad som kan utläsas i frågan, 4100 000 kr. Detta leder sammantaget till att beräkningen blir 5300 000 - 4100 000 = 1200 000 kr.Vinsten på 1200 000 kr ska tas upp till 22/30 (46 kap. 18 § inkomstskattelagen) vilket blir 880 000 kr. Sedan är skattesatsen 30% (65 kap 7 § inkomstskattelagen) vilket resulterar i en slutlig skatt på 264 000 kr. I och med att du äger 61% ska följaktligen stå för 161 040 kr i skatt.Skatteverket har en beräkningshjälp som kan vara användbar för att räkna ut den ungefärliga skatten som ska betalas. Kika gärna på denna ifall du skulle vilja ändra i någon siffra eller liknande.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?

2021-06-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Jag får ärva en lägenhet av mamma, hon har köpt den för 10 000kr 1969.Jag säljer den direkt nu för 900 000kr.Hur mycket skatt betalar jag?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i inkomstskattelagen (IL).Överlåtelse genom arvNär du ärver lägenheten av din mamma är detta en skattefri överlåtelse (8 kap 2 § IL). Det innebär att ingen kapitalvinst ska beräknas för din mammas dödsbo och du behöver inte heller beskattas i samband med arvet. Istället tar du över din mammas skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen (44 kap 21 § IL). Det innebär att du tar över din mammas omkostnadsbelopp vilket är hennes anskaffningsutgift för lägenheten, dvs 10 000 kr i detta fall.Beräkna kapitalvinstNär du beräknar kapitalvinsten för fastigheten ska du ta ersättningen vid försäljningen (900 000 kr) + förbättringsutgifter (exempelvis om det skett någon nybyggnation under innehavstiden från 1969) - (minus) anskaffningsutgiften + lagfartskostnad. Om inga förbättringsutgifter finns är det alltså endast 900 000 - 10 000 som utgör kapitalvinsten, dvs 890 000 kr. KvoteringDenna kapitalvinst ska dock kvoteras till 22/30 (45 kap 33 § IL). Det innebär att du alltså endast behöver ta upp 22/30 x 890 000 = 652 667 kr med anledning av kapitalvinsten du gör vid försäljningen av fastigheten.Denna kapitalvinst ska tas upp i inkomst av kapital vilken har en proportionell skattesats om 30%. Med anledning av försäljningen kommer du därmed beskattas med 30% x 652 667 = 195 800 kr.Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

2021-05-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Sålt en bostadsrätt då vi gått skilda vägar. Vi står 50/50 på lägenheten och i papper mellan oss står det att summan vi lagt in kontant går till mig. Vinsten på lägenheten är 380 000 kronor. Summan som är avdragsgill är 116 721 inklusive mäklararvodet. Mäklararvodet förstår jag dras från handpenningen. Är det ändå totala summan på 116 721 kronor som vi drar av på vinsten fån 380 000 och vi beskattar resterande vinst på 263 279, dvs 20 % av 131 639?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med anledning av att det i ditt fall handlar om beskattning vid försäljning av en bostadsrätt så aktualiseras de beskattningsregler som är hänförliga till inkomstslaget kapital. Jag utgår vidare från att lägenheten inte är en näringsbostadsrätt i och med att av allt att döma verkar bostadsrätten uteslutande använts för permanentboende eller fritidsboende. Dessutom utgår jag från att du, utöver bostadsförsäljningen, inte haft andra intäkter och kostnader hänförliga till inkomstslaget kapital det år du sålt bostaden. Försäljning av bostadsrättVad avser de regler som finns på inkomstskattelagens område så hittar man de företrädesvis i inkomstskattelagen (IL). Med anledning av att det i ditt fall handlar om beskattning vid försäljning av en bostadsrätt så aktualiseras de beskattningsregler som är hänförliga till inkomstslaget kapital och de särregleringar som finns för bostadsrätter. En eventuell vinst av bostadsrättsförsäljningen räknas ut genom att man tar bostadens nettoersättning - omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Om beräkningen utvisar ett positivt värde så har bostadsförsäljningen gått med vinst. I det fallet ska 22/30 av det utvisade beloppet tas upp till beskattning (46 kap. 18 § IL). Därefter ska 30 % skatt betalas av detta belopp (65 kap. 7 § IL). Nettoersättningen Den totala ersättning som man erhåller för bostadsförsäljningen minus försäljningsutgifter såsom mäklararvoden och homestyling utgör den s.k. nettoersättningen (44 kap. 13 § IL).OmkostnadsbeloppAnskaffningsutgiften för bostaden, vilken oftast endast är densamma som bostadens inköpspris, ökad med bostadens förbättringsutgifter såsom målningar, renoveringar, nya tapetseringar etc. är det som anses vara bostadens omkostnadsbelopp (44 kap. 14 § första stycket IL, jfr dock paragrafens andra stycke). Notera härvid att detta är inte ett uttömmande svar på vad som anses omfattas av omkostnadsbeloppet (jfr 46 kap. 5–14 § IL). I ditt fallAtt du skriver att vinsten på lägenheten är 380 000 kr förstår jag det som att det har räknats fram genom att du tagit försäljningspriset minus anskaffningsutgiften. Jag förstår det som att du alltså inte tagit hänsyn till vare sig försäljningsutgifter eller annan omkostnadsbelopp utöver bostadens inköpspris. Om så är fallet så är det korrekt som du beräknar i första led; av vinsten på 380 000 kr ska avdragsgilla utgifter på 116 721 kr (t.ex försäljningsutgifter såsom mäklararvode och annan omkostnadsbelopp utöver bostadens anskaffningsutgift). Men därefter ska 22/30 av 263 279 kr (380 000 kr - 116 721 kr) tas upp till beskattning, vilket är lika med 193 071 kr. Slutligen ska skatten på 30 % dras av 193 071 kr, vilket är lika med 57 921 kr. Skatten som ska betalas med anledning av bostadsförsäljningen är med andra ord 57 921 kr. Med vänlig hälsning

Skatt på skogsfastighet och kontinuitetsprincipen

2021-05-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Om man säljer en skogsfastighet för taxeringsvärdet, 560.000:- hur mycket skall jag betala i skatt?Inget ingångsvärde.
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara detta kommer jag använde mig av inkomstskattelagen (IL).Skatt vid försäljning av skogsfastighetVid försäljning av fastigheter ska man betala kapitalvinstskatt, vilken är 22 procent på privatbostad och tomt och 27 procent på jord, skog och ekonomibyggnader. Denna skatt ska betalas på den faktiska vinsten, vilken brukar räknas ut genom att ta försäljningsvärdet och dra bort anskaffningsvärdet (vad man köpt fastigheten för) och andra avdragsgilla utgifter. Det som blir kvar är kapitalvinsten, vilken i sin tur ska beskattas med 27 procent i ditt fall (44 kap. 13–14 §§ IL).Skatt på fastighet som gått i arvEftersom du beskriver att det inte finns något ingångsvärde, så antar jag för frågan att fastigheten överlåtits till dig genom arv eller gåva. Har man inte köpt en fastighet själv gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, vilken innebär att man träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation då man tar emot en fastighet genom gåva eller arv (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att det är vad den personen köpte fastigheten för som blir relevant för uträkningen av kapitalvinsten. Sådana utgifter som tidigare ägare hade kunnat dra av kan även du dra av.Har fastigheten gått i arv i generationer så är den latenta skatten betydande i och med att det inte finns något högre anskaffningsvärde att dra av. I dessa fall kan kapitalvinstskatten uppgå till 25 procent av försäljningspriset för en skogsfastighet.Denna princip sträcker sig dock inte hur långt som helst. Det finns en särskild regel som gäller för fastigheter förvärvade innan 1952, vilken säger att fastigheter förvärvade innan det året ska istället ses som förvärvade 1952 (45 kap. 28 § IL). Anskaffningsutgiften ska i dessa fall bedömas vara 150% av det årets taxeringsvärde, såvida det faktiska anskaffningsvärdet var högre, då får man använda det istället. Skulle fastigheten alltså vara förvärvad innan 1952 så får du dra av 150% av det årets taxeringsvärde som anskaffningsvärde när du räknar ut kapitalvinsten.Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma till Lawline!

Beräkning av kapitalvinstbeskattning efter fastighetsförsäljning

2021-04-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Mina två systrar får 1/3 var av föräldrarnas sommarhus i gåva 2001. Taxeringsvärde 2000 var 393 000kr och 2001beräknad till 538 000kr. Gåvans skattepliktiga värde var då uträknat till 10 000 per gåvotagare.2009 köper jag ut mina två systrar. De får 400 000kr vardera. Huset har då värderats till 1 500 000kr +/-50 000kr.2020 säljer jag huset för 2 500 000kr.Ska nu försöka deklarera detta men hur är frågan?Tacksam för svar....Vänliga hälsningar
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning När en kapitalvinst görs genom försäljning av tillgångar ska kapitalvinsten enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången (med avdrag för utgifterna för försäljningen) och omkostnadsbeloppet. Beräkningen av kapitalvinst kan alltså beskrivas enligt följande: (köpeskillingen - utgifter för försäljningen) - omkostnadsbelopp = kapitalvinst. Begreppet omkostnadsbelopp definieras i 44 kap. 14 § IL som utgifter för anskaffning plus utgifter för förbättring. Utgifter för anskaffning avser den kostnad det innebar att förvärva tillgången. När det gäller fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen som innebär att den som förvärvat en fastighet till ett pris som understiger taxeringsvärdet inte får tillgodoräkna sig förvärvskostnaden eftersom hela förvärvet räknas som en gåva. Gåvor ger av naturliga skäl inte upphov till något anskaffningsbelopp. Frågan om förbättringsutgifter för fastigheter regleras i 45 kap. 11-15. I korthet innebär dessa regler att förbättringsutgifter måste uppgå till minst 5000 kr under varje givet beskattningsår för att få beaktas vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Även utgifter för förbättrande reparationer och underhåll räknas som förbättringsutgifter. Med förbättringsutgifter avses typiskt sett ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare. Enligt 45:33 IL ska 22/30 av kapitalvinsten beskattas; eftersom kapitalvinster beskattas med 30 % blir den slutgiltiga beskattningen för en kapitalvinst vid fastighetsförsäljning därmed 22 %. I ditt nu aktuella fall kan vi alltså konstatera att din kapitalvinst beror på en mängd faktorer. Till att börja med påverkas den av hur du sålde den aktuella fastigheten då kostnader i samband med försäljningen, exempelvis mäklararvoden, ska dras av från köpeskillingen. Därefter måste omkostnadsbeloppet fastställas. Anskaffningsvärdet beror i ditt fall dels på hur du förvärvade den andel du ägde under tiden du samägde fastigheten med dina systrar och dels på vad fastighetens taxeringsvärde var vid tidpunkten då du köpte dina systrars andelar. Om du liksom dina systrar fick din andel av fastigheten i gåva kan du dessvärre inte göra anspråk på något anskaffningsvärde för den delen av fastigheten, men om du köpte den av dina föräldrar till ett värde som överskred taxeringsvärdet kan du använda det värdet. När du sedan köpte dina systrars andelar som motsvarade 2/3 av fastigheten för 800 tkr och fastigheten var värd 1,5 Mkr bör detta ha överstigit fastighetens taxeringsvärde som borde ha uppgått till 750 tkr; detta baserar jag dock på taxeringsvärdet ska motsvara cirka 75 procent av det sannolika marknadsvärdet, så det är möjligt att det inte stämmer. Detta behöver du kontrollera för att veta om du kan tillgodogöra dig anskaffningsvärdet. Jag kan med andra ord tyvärr inte säga vad ditt anskaffningsvärde uppgår till.Utöver anskaffningsvärdet utgör såsom berörts även utgifter för förbättring en del av omkostnadsbeloppet. Om du under något beskattningsår lagt mer än 5000 kr på förbättringar, förbättrande reparationer och underhåll (exempelvis genom en renovering) så kan du lägga detta värde till anskaffningsvärdet. När du så har fastställt ett omkostnadsbelopp kan du dra av detta från det värde du fick när du drog av kostnaderna för försäljning från köpeskillingen. Det belopp du då har kvar är i praktiken den skattepliktiga kapitalvinsten som kommer beskattas till 22 %. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att i enlighet med vad jag beskrivit ta reda på vad du eventuellt betalat för din första andel i fastigheten, vad taxeringsvärdet på fastigheten var när du köpte dina systrars andelar och vilka utgifter du haft för förbättringar. Därefter kan du räkna ut hur mycket du ska betala i skatt på den kapitalvinst du gjort.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Med vänlig hälsning