Skatt på en bostadsrätt som överlåtits genom blandat fång

Hej! Tant A ger sin brf. i gåva till oss som är vänner. Tant A är inte släkt med oss och har ingen släkt i livet. Förutsättningarna för gåvan är bla. att lån på 800k tas över av oss samt att lgh är orörd till tant A går bort eller är helt dement. Tant A går antagligen bort under kommande år. - År 2021 genomförs gåvan och vi blir medlemmar i föreningen/äger brf’n - Tant A är fortfarande skriven i brf’n men bor sedan 2år på vårdhem - Tant A har uppskov på tidigare vinstskatt - Ingen deklaration om överlåtelsen har gjorts När tant går bort eller är helt dement avser vi att sälja brf’n. Förstår att detta är någon form av blandat fång. Hur blir det med vinstskatten? Hur beräknas försäljningen? Tänker på tantens tidigare inköpspris och upprullade skatt. Tack för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag främst att använda mig av inkomstskattelagen (hädanefter IL).

Blandat fång – gåva

Om en tillgång har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger, utgör mellanskillnaden gåva. En sådan transaktion utgör delvis köp, delvis gåva. Man talar då om blandat fång.

Om det blandade fånget avser fastighet gäller huvudsaklighetsprincipen. För andra tillgångar än fastigheter, t.ex. bostadsrätter och aktier, tillämpas delningsprincipen. Delningsprincipen innebär att om ersättningen motsvarar halva marknadsvärdet anses tillgången förvärvad till hälften genom köp och till hälften genom gåva.

För att en del ska betraktas som gåva ska tre kriterier vara uppfyllda: den ska bygga på frivillighet, det ska finnas en gåvoavsikt och det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren. Detta är en viktig bedömning eftersom en gåva ses som en benefik överlåtelse och inte utlöser kapitalvinstbeskattning.

Kontinuitetsprincipen

Av 44 kap. 21 § IL framgår det att om en tillgång förvärvas genom gåva "inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation".

Regeln, som kallas kontinuitetsprincipen, innebär att när ni säljer bostadsrätten kommer kapitalvinsten beräknas på samma sätt som om ni vore gåvogivaren och övertar således dennes position vad gäller anskaffningsvärde, åtminstone till den delen som utgör en gåva. Då kommer ni att kapitalvinstbeskattas på samma sätt som om gåvogivaren hade varit säljaren.

Slutsats

Som du nämner i din fråga rör sig din situation förmodligen om en överlåtelse genom blandat fång, vilket innebär att ni köper (genom övertagande av lånet) en del av bostadsrätten och får en del av bostadsrätten genom gåva. För beräkning av eventuell skatt används då delningsprincipen, ersättningen anses då belöpa till viss del av den förvärvade tillgången, medan den andra delen av tillgången anses förvärvad genom gåva, varvid mottagaren övertar överlåtarens anskaffningsvärde till den delen till följd av kontinuitetsprincipen.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo