Hur beskattas bostadsrätter och livförsäkringar? Kan endast ett av mina barn ärva all min egendom?

Jag har sålt min bostadsrätt och ska flytta till en hyresrätt och vill ge pengar från försäljningen till mitt barn A. Jag har också livförsäkring som han är förmånstagare. Jag har inga andra tillgångar. Jag har ytterligare ett barn B men jag vill inte att hen ska ärva något. Får jag göra så? Måste barnet betala skatt på lägenhetspengar samt livförsäkringspengar?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga undrar du om du kan ge både pengarna från din lägenhet och din livförsäkring, det vill säga alla dina tillgångar, till endast ett av dina barn, samt vad som händer med skatten på tillgångarna. För att svara på detta kommer jag att dela upp din fråga i skatten, vilket vi löser genom inkomstskattelagen (IL), samt arvsfrågan, vilket vi löser genom ärvdabalken (ÄB).


Hur beskattas bostadsrätter och vem betalar skatten?

En bostadsrätt tillhör inkomstslaget kapital då vinsten vid en försäljning räknas som inkomst på grund av innehav av tillgångar (41 kap. 1 § IL). För privatbostadsrätter ska tjugotvå trettiondelar (22/30) av vinstentas upp till beskattning och på detta betalas skatt med 30% (se 46 kap. 18 § och 65 kap. 7 § IL). Lite förenklat kan man säga att skatten på försäljning av bostadsrätt således är cirka 22% av vinsten.

Vem som betalar skatten avgörs genom att ställa frågan vem som är rätt skattesubjekt. Huvudregeln från praxis, det vill säga tidigare rättsfall, är det som kallas källteorin. Detta betyder att det är den som förvärvat en inkomst som är skatteskyldig för den, alltså den som äger källan.

I ditt fall betyder det att du kommer beskattas med cirka 22% på vinsten för din bostadsrätt, och att det är du som betalar denna skatt. Du kan därefter föra över pengarna till din son.


Vad gäller för livförsäkringen?

Utbetalning från en livförsäkring, precis som från alla andra försäkringar, är skattefri inkomst. Det betyder att varken du eller din son behöver betala skatt för livförsäkringen.


Kan du ge all egendom till endast ett barn?

Kort sagt är svaret nej. En bröstarvinge, det vill säga ens barn, har alltid rätt till sin laglott, vilket utgör halva arvslotten (7 kap. 1 och 3 §§ ÄB). Arvslotten är det som arvingen skulle få utan testamente eller liknande, och laglotten är således hälften av det. Har du exempelvis två barn är således arvslotten 50% av din egendom, och laglotten 25%.

Du kan således inte göra ett av dina två barn arvlös, utan det barnet har alltid rätt till 25% av din totala egendom. Detta är inte något som kan rundas via testamente eller liknande. Du kan dock testamentera viss egendom till det ena barnet, men rätten till laglott kommer att bestå.


Sammanfattning.

För lägenheten betalar du en skatt om cirka 22% på vinsten, men för livförsäkringen betalas ingen skatt utan den är skattefri.

Det finns ingen möjlighet att göra ett barn arvlös. Barn har alltid rätt till sin laglott, och har du två barn kan du således endast ge 75% av din egendom till det ena barnet och det andra har alltid rätt till 25%.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo