Vilken anskaffningsutgift ska man ange vid försäljning av fastighet?

Mina föräldrar efterlämnade en jordbruksfastighet efter sig när de gick bort. Fastigheten värderades och det blev en budgivning mellan oss syskon som var intresserade att köpa den. Fyra av oss syskon köpte den tillsammans för 2 100 000 kronor. Vi är nu överens att fastigheten skall säljas. Vi har totalrenoverat fastigheten. Min ena syster påstår att vi skall lägga vinstskatt på vad mina föräldrar en gång gav för fastigheten när de köpte den på 50-talet för 20.000 kronor. Är det inte på vårt inköpspris som det skall räknas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är inkomstskattelagen (IL) som reglerar frågan om hur man beräknar vinstskatt.

Hur beräknas kapitalvinsten?

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44:13 IL). Med avyttringsutgifter menas bland annat mäklarprovision och annonseringskostnader. Med omkostnadsbelopp menas anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter (44:14 IL). En anskaffningsutgift är förvärvspriset för en köpt tillgång.

Värdering av fastigheten och arv

Eftersom fastigheten kommer från dina föräldrar, så kan regeln i 45:28 IL aktualiseras. Om det är så att jordbruksfastigheten köptes innan år 1952, så gäller att anskaffningsvärdet är 150 procent av fastighetens taxeringsvärde för år 1952 (45:28 IL). Till exempel kommer då en fastighet som har taxerats till 1 000 000 kronor anses anskaffad för 1 500 000 kronor. Är det så att fastigheten anskaffades efter år 1952, så kan ni använda 20 000 kronor i anskaffningsutgift. Det är nämligen så att om man ärver en tillgång, såsom en fastighet, så inträder arvtagaren i den tidigare ägares skattemässiga situation (44:21 IL). Innebörden blir därför att arvtagaren övertar tillgångens anskaffningsutgift från arvlåtaren, det vill säga att ni anger 20 000 kronor i anskaffningsutgift som arvtagare från era föräldrar, om det är så att ni egentligen har ärvt fastigheten.

Vilken anskaffningsutgift i ert fall?

Det svårbedömda problemet i ert fall är att ni är barn till era föräldrar och om föräldrarna inte testamenterat sina tillgångar på ett speciellt sätt, så ärver ni lika mycket var. Därför behöver ni inte heller köpa föräldrars tillgångar för att bli ägare, utan detta sker genom ett arvskifte. Är det så att ni verkligen köpte fastigheten av exempelvis ett femte syskon som ärvde hela fastigheten av någon anledning, så bör er anskaffningsutgift vara 2 100 000 kronor. Emellertid bör anskaffningsutgiften vara 20 000 kronor, beroende på om fastigheten köptes innan år 1952, men bara om ni ärvde fastigheten. Eftersom jag inte har mer insikt i er situation, så kan jag inte uttala mig närmare än så, eftersom era verkliga ageranden kommer bedömas vid en prövning hos Skatteverket.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet, som i sin tur består av en anskaffningsutgift och förbättringsutgifter. Med anskaffningsutgift menas priset som man köpt en tillgång för. Observera att fastigheter köpta före år 1952 kan värderas något annorlunda, vilket är relevant när ni värderar fastigheten om ni har ärvt den. I ert fall kommer svaret att bero på vad som har hänt efter att era föräldrar gick bort, det vill säga om ni ärvde eller om ett femte syskon ärvde allt, och som ni i efterhand köpte fastigheten av. Har ni köpt fastigheten, så bör er anskaffningsutgift vara 2 100 000 kronor, men rör det sig om arv, så bör anskaffningsutgiften vara 20 000 kronor, beroende på när fastigheten köptes.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”