Kategori
Underkategori
SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet30/06/2022

När blir ett fastighetsförvärv ett köp och vad får dras av vid en avyttring av fastighet?

Mina 2 barn övertog genom gåva från sin mor (min avlidna maka) 2018 en fastighet som hon 1985 erhållit . dels som sin arvslott 50% , och genom gåva från sin mor mot ersättning av 22500 kr + inlösen av lån 1200 kr Värdet av gåvan beräknades till 80000 kr. Detta belopp fick min maka betala gåvoskatt på Kan något av dessa belopp dras av vid deklarationen av fastighetsförsäljningen? Kan beloppen uppräknas?

SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet15/06/2022

Är man skattskyldig när man blir utköpt ur samägd fastighet?

Jag och min bror äger en sommarstuga tillsammans, 50/50. Hans fru vill köpa ut mig så att de kommer att äga stugan 50/50 Får jag skatta för den summan som hon köper ut mig för? Om hon får den som gåva, vad gäller då?
SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet11/04/2022

Försäljning av fastighet - alternativ & skatt

Hej!

Min mamma skall köpa ut sina två syskon och jag har ställt upp nedanstående case. Stämmer detta juridiskt, har jag tänkt rätt? Finns det andra sätt att göra det på? Något annat att tänka på? Behövs det någon särskild juridisk skrivning?

Tre syskon äger ett fritidshus tillsammans med ett taxeringsvärde på 2 743 000 kr och ett uppskattat marknadsvärde på 4 000 000 kr. Huset har funnit i släktens ägo under mycket lång tid och anskaffningsvärde uppskattas till nära 0 kr. Ett syskon vill köpa ut de två övriga och ser två alternativ

1) köpa till taxeringsvärde eller 2) köpa till marknadsvärde. Reavinstbeskattning vid försäljning av fastighet är 22%.

Alternativ 1

2 743 000/3 = 914 333 kr per andel. Total köpeskilling 914 333 x 2 = 1 828 666 kr

Alternativ 2

4 000 000/3 = 1 333 333 per andel. Total köpeskilling 2 666 666 kr. Säljarna beskattas med 22 % av försäljningsbeloppet vilket motsvarar 586 666 kr totalt eller 293 333 per andel. En säljare får således netto

1 333 333 - 293 333= 1 040 000 kr.

Jämförelse alternativ 1 mot 2

En säljare får 914 333 kr under alternativ 1 jämfört med 1 040 000 kr under alternativ 2, dvs en skillnad på

1 040 000 – 914 333 = 125 667 kr. Effekten av alternativ blir därmed en uppskjuten skatt på 586 666 kr som vid en viss tidpunkt i framtiden ska betalas. Vid ett rimligt antagande om en alternativkostnad på 7 procent per år och att skatten betalas om 20 år har dessa 586 666 kr ett värde på 151 605 kr idag.

Vänliga hälsningar


SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet28/03/2022

Skattekonsekvenser vid försäljning av andel i gemensamt ägd fastighet - Vad gäller?

Hej! Jag och min syster äger en fritidsfastighet med hälften vardera (fick den i gåva av vår mamma för fem år sedan). Min syster ska nu få köpa min halva och vi är överens om priset. Nu säger en bekant att man ska räkna av latent kapitalvinstskatt på 22% på priset. Det kan väl inte vara rätt? Enligt uppgifter jag fått ska hon väl bara betala mig för hälften av fastigheten och sedan får jag deklarera den inkomsten och betala kapitalvinstskatt.

SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet12/03/2022

Anskaffningsvärde vid skilda fövärv?

Hej.

I höstas sålde vi vårat släkthus i Jämtland.

Det byggdes av farfar 1948.

När han gick,1987, bort så ärvde min pappa och hans 2 bröder huset, dvs 33% var medans min farfars fru bodde kvar i huset. 2001 gick hon bort, då hade även min ena farbror gått bort så min pappa och hans bror köpte ut min bortgångne farbrors barn för än sålänge okänd summa.

2013 köpte jag och mina systrar ut min farbror för 412500 och 2016 fick jag och mina systrar pappas del i gåva. Och nu i höstas så sålde vi huset för 2170000

Frågan är nu hur vi beräknar anskaffningsvärdet för att kunna räkna ut vinsten. Vi vet taxeringsvärdet från 1953, som jag har sett användas i andra fall. Är då min pappas anskaffningsvärde 33% av taxeringsvärdet 1953 + 50% av den summan som dom köpte ut min bortgångne farbrors barn för? Eller ska man använda taxeringsvärdet 1987 då min farbror gick bort huset gick i arv till pappa och hans bröder?

SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet05/03/2022

Beskattning av semesterbostad som sålts utomlands

Hej! Jag har sålt en semesterbostad i Spanien med vinst. Jag undrar om jag ska skatta i båda länderna?

SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet28/02/2022

Skattskyldighet vid försäljning av ärvd fastighet

Hej!

Min bror och jag ärvde min mor i november förra året. I dödsboet fanns en fastighet som såldes och vinsten delades mellan oss.

Nu ska försäljningen beskattas. Kan jag komma att få problem om jag betalar in min del men han inte gör det?

SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet26/02/2022

Skatt vid försäljning av kolonistuga

Får man göra avdrag i deklarationen vid förlust och mäklararvode efter försäljning av kolonistuga ?

SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet15/02/2022

Vilken skattesats gäller vid försäljning av fastighet?

Mina svärföräldrar ska sälja sitt hus, efter att ha bott där i 60 år. De köpte det för 60.000 kr år 1959, och det är sedan länge betalat (tror t.o.m. de köpte det utan lån). Tänkt försäljningspris är 2,5 miljoner kr. Ska de verkligen betala 22/30 av "på pappret-vinsten" på 2.440.000 kr? Det blir ju ca 1.790.000 kr i skatt!?

SKATTERÄTTFörsäljning av fastighet07/02/2022

Hur beräknas kapitalskatten från försäljningen av ett hus som man har fått i gåva?

Hej jag oxh min bror fick huset av pappa 2001 i gåva. Pappa betalade gåvoskatten. Då var min halva värd 600000 kr. Nu säljer jag min halva för ca 1500000 kr. Hur blir dwt med skatten?

Hittade du inte det du sökte?