Frågor & Svar

Försäljning av fastighet - alternativ & skatt

Hej!

Min mamma skall köpa ut sina två syskon och jag har ställt upp nedanstående case. Stämmer detta juridiskt, har jag tänkt rätt? Finns det andra sätt att göra det på? Något annat att tänka på? Behövs det någon särskild juridisk skrivning?

Tre syskon äger ett fritidshus tillsammans med ett taxeringsvärde på 2 743 000 kr och ett uppskattat marknadsvärde på 4 000 000 kr. Huset har funnit i släktens ägo under mycket lång tid och anskaffningsvärde uppskattas till nära 0 kr. Ett syskon vill köpa ut de två övriga och ser två alternativ

1) köpa till taxeringsvärde eller 2) köpa till marknadsvärde. Reavinstbeskattning vid försäljning av fastighet är 22%.

Alternativ 1

2 743 000/3 = 914 333 kr per andel. Total köpeskilling 914 333 x 2 = 1 828 666 kr

Alternativ 2

4 000 000/3 = 1 333 333 per andel. Total köpeskilling 2 666 666 kr. Säljarna beskattas med 22 % av försäljningsbeloppet vilket motsvarar 586 666 kr totalt eller 293 333 per andel. En säljare får således netto

1 333 333 - 293 333= 1 040 000 kr.

Jämförelse alternativ 1 mot 2

En säljare får 914 333 kr under alternativ 1 jämfört med 1 040 000 kr under alternativ 2, dvs en skillnad på

1 040 000 – 914 333 = 125 667 kr. Effekten av alternativ blir därmed en uppskjuten skatt på 586 666 kr som vid en viss tidpunkt i framtiden ska betalas. Vid ett rimligt antagande om en alternativkostnad på 7 procent per år och att skatten betalas om 20 år har dessa 586 666 kr ett värde på 151 605 kr idag.

Vänliga hälsningar


Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000