Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen

2021-11-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej.Min sambos mormor står inför valet att sälja av sitt hus och flytta till äldreboende.Det är mer eller mindre bestämt att jag och min sambo då skall köpa huset av henne och flytta dit när det blir tomt.Sambons mormor tycker däremot att priserna är så "fasans dyra" just nu så hon skulle vilja sälja det till oss för än så billig summa som möjligt.Taxeringsvärdet på radhuset ligger på 4,109mkr och hon vill inte göra några värdering med hjälp av mäklare för att slippa bli tvingad till sälja huset till oss för mer än vad hon måste.Så för att slippa ta över hennes vinstskatt om vi någongång säljer huset och för att hon ska slippa betala vinstskatt när hon säljer till oss, hur kan vi då räkna ut för vilket pris hon ska sälja huset för till oss?Mvh Mattias
William Nordstrand Larsson |Hej Mattias!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag förstår din fråga undrar du dels hur din sambos mormor kan sälja huset utan att behöva betala vinstskatt, dels hur ni kan slippa ta över den latenta skatt som kan belasta huset när ni tar över det. Svaret på din fråga finns att hitta i inkomstskattelagen (IL).För det första är det inte möjligt att ordna försäljningen på så sätt att ni slipper ta över mormors latenta skatteskuld. Antingen så betalar er mormor skatt på vinsten hon gör på försäljningen till er, eller så betalar ni, när ni säljer fastigheten, skatt på hela den värdestegring som skett från det att mormor förvärvade fastigheten.Jag kommer först gå igenom hur ni ska lägga upp försäljningen så att mormor slipper betala vinstskatt när hon säljer fastigheten till er. Efter det kommer jag med ett räkneexempel jämföra den situationen med en situation där hon får betala vinstskatt vid försäljningen till er.Mormors beskattning vid försäljning till erOm man gör vinst när man säljer en fastighet så kallas det för kapitalvinst. Kapitalvinst ska betalas på vinst eller förlust som görs vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § IL). Något förenklat kan sägas att begreppet "avyttring" omfattar försäljning men inte gåvor (44 kap. 3 § IL). Detta betyder att om mormor ger fastigheten till er så behöver hon inte betala skatt på den ersättning hon får från er, eftersom hon inte har avyttrat fastigheten. Men när föreligger en gåva?Att ge bort fastigheterFör att avgöra om en överlåtelse av fastighet är en gåva eller en avyttring används huvudsaklighetsprincipen. Denna innebär att hela överlåtelsen behandlas som en gåva om överlåtelsen i huvudsak kan klassas som en gåva. För att avgöra detta jämför man det belopp ni betalar till mormor med fastighetens taxeringsvärde. För ert fall innebär detta att om ni betalar mindre än 4,109 mkr till mormor så kommer transaktionen att klassas som en gåva och mormor kommer inte behöva betala någon skatt på det ni betalar till henne. Jag skulle rekommendera att lägga er något under taxeringsvärdet för att vara helt säkra på att Skatteverket bedömer överlåtelsen som en gåva. Viktigt att tänka på är att om ni tar över inteckningar som belastar fastigheten så ska dessa räknas med i ersättningen.Konsekvenser av att ta emot en fastighet som gåvaNär man tar emot en gåva så tar man över gåvogivarens skattemässiga position (44 kap. 21 § IL). Detta kallas för kontinuitetsprincipen. Principen innebär att när ni i framtiden avyttrar fastigheten så kommer ni beskattas för såväl den värdestegring som skett under mormors innehavstid som den som skett under er innehavstid. Det är inte möjligt att undvika att beskatta den värdestegring som skett under mormors innehavstid.Två räkneexempelExempel 1 (mormor ger er fastigheten i gåva)Vi säger att mormor betalade 1 mkr när hon ursprungligen förvärvade fastigheten. Hon säljer den till er för 3 mkr. Utöver dessa 3 mkr tar ni även över skulder som finns på fastigheten till ett sammanlagt värde av 500 000 kr. Ni har då sammanlagt betalat 3,5 mkr för fastigheten. Eftersom detta belopp är mindre än taxeringsvärdet så kommer överlåtelsen att klassas som en gåva och mormor behöver inte betala någon skatt på det belopp ni betalar till henne.Du och din sambo säljer sedan, några år in i framtiden, fastigheten för 8 mkr. Eftersom ni tagit emot fastigheten som gåva så har ni trätt in i mormors beskattningsposition. Ni har därför gjort en vinst på 7 mkr (ersättningen ni tagit emot minskad med mormors anskaffningsutgift, 44 kap. 13 § IL). Av den här vinsten på 7 mkr är tjugotvå trettiondelar (22/30) skattepliktigt (45 kap. 33 § IL). 22/30 av 7 mkr = 5 133 333. På 5 133 333 ska ni sedan betala 30% i skatt vilket blir 1 540 000 (65 kap. 7 § IL).Exempel 2 (mormor avyttrar fastigheten till er)Istället för att betala 3,5 mkr till mormor så betalar ni 5 mkr. Överlåtelsen är då att anse som en avyttring och mormor måste betala skatt på beloppet. Hon har gjort en vinst på 4 mkr (44 kap. 13 § IL). Av vinsten är tjugotvå trettiondelar (22/30) skattepliktig (45 kap. 33 § IL). 22/30 4 mkr = 2 933 333 kr. På detta betalar hon sedan 30% i skatt vilket blir 880 000 (65 kap. 7 § IL).Du och din sambo säljer sedan, även i det här exemplet, fastigheten för 8 mkr. Eftersom ni inte tagit emot fastigheten som gåva så ska ni bara betala skatt på den värdestegring som skett under ert innehav, vilket i ert fall är 3 mkr (8 mkr minus 5 mkr). Av vinsten är tjugotvå trettiondelar (22/30) skattepliktig (45 kap. 33 § IL). 22/30 3 mkr = 2 200 000 kr. På detta betalar ni sedan 30% i skatt vilket blir 660 000 (65 kap. 7 § IL).Om man lägger ihop de två beloppen som ska betalas i skatt så får man 1 540 000. Alltså samma belopp som ni själva skulle ha betalat i exempel 1.SammanfattningDet finns alltså ingen möjlighet för både er och mormor att undvika skatten på värdeökningen som skett under mormors innehavstid. Antingen måste mormor betala den om hon säljer fastigheten till er för ett pris överstigande taxeringsvärdet, eller så måste ni betala den när ni i framtiden överlåter fastigheten.In life, nothing is certain but death and taxes- Benjamin FranklinJag hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?

2021-10-21 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hur betalas vinstskatten in vid försäljning av bostad?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga och jag kommer på ett generellt sätt förklara hur beskattning på bostäder och fastigheter görs då jag är osäker vilken av formerna du menar. För bostadsrätt Vid avyttring av en bostad ska beskattning ske enligt reglerna i inkomstslaget Kapital (41 kap. 1-2 § IL). Det som beskattas är skillnaden mellan ersättningen du fått vid försäljningen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Som omkostnadsbelopp räknas anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Anskaffningsutgiften utgör den insatsen som angetts i upplåtelseavtalet (46 kap. 5 § IL). Som förbättringsutgifter räknas utgifter för att förbättra bostadsrätten till den del dem under ett beskattningsår överstiger 5000 kr sammanlagt. Ex: Du har köpt bostadsrätten för 1 000 000 kr och sålt den för 1 500 000 kr (inkluderat förbättringsutgifter). Du har därmed gjort en kapitalvinst på 500 0000 kr (1 500 000 - 500 000) och dessa ska bli föremål för beskattning. Kapitalvinsten på bostadsrätten ska beskattas med 22% i inkomstslaget kapital (46 kap. 18 § IL). För Fastighet Ifall bostaden är en fastighet utgår beskattning i princip på samma sätt. Beskattningen ske i inkomstslaget kapital (41 kap. 1-2 § IL) där ersättningen man fått vid försäljningen minskas med omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet och förbättringsutgifter) det framgår av 44 kap. 13 § IL. Till skillnad från bostadsrätten kommer anskaffningsvärdet vara det beloppet du betalat vid själva köpet av fastigheten. Utöver förbättringsutgifter ska även förbättrande reparationer som lämnat huset i ett bättre skick även dras av om det hänförs till ett av de 5 senaste beskattningsåren (45 kap. 11-12§ IL). Beskattning sker senare med 22% precis som det föregående fallet (45 kap. 33 § IL). Sammanfattning Beskattning ska ske på kapitalvinsten du gjort, kapitalvinsten utgör ersättningen du fått för försäljningen minus anskaffningsvärdet och förbättringsutgifterna. Kapitalvinsten beskattas sedan med 22% i inkomstslaget kapital. Detta gäller både för fastigheter och bostadsrätter. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?

2021-06-14 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Jag tänker ge en lgh till min dotter som gåva, den är värd 2,4 mil, och jag har köpt den för 2 mil. Jag har betalat 600 000: kontant, resten är lån. Min dotter kommer att ta över lånet. Min fråga är: om min dotter ska sälja lgh senare t ex för 3 mil, hur beräknas skatten? Utgår skatteverket från inköpspriset (2 mil) eller nuvarande marknadspriset (2,4 mil)?Tacksam för svarmvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inkomstskattelagen reglerar vad som gäller angående skatten, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer även utgå från att lägenheten utgör en bostadsrätt.Eftersom din dotter kommer överta lånet vilket likställs med en kontant betalning så kommer din dotter anses köpa lägenheten för 1,4 miljoner (lånet) medan resterande del på 1 miljon (din kontanta betalning + resterande marknadsvärde) anses utgöra gåva. Detta får betydelse eftersom gåvodelen inte medför skattepliktig inkomst för din dotter medan försäljningsdelen gör det (8 kap. 2 §, 42 kap. 30 § inkomstskattelagen)Om din dotter sedan säljer lägenheten för 3 miljoner så utgår man från försäljningen på 1,4 miljoner + hälften av ditt omkostnadsbelopp 1 miljon = 2,4 miljoner.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen. Vänligen,

Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?

2021-04-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Familjen har en skogsfastighet som vi vill sälja. Hur beräknas reavinsten om vi inte har något anskaffningsvärde?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att er familj äger en fastighet och att ni undrar hur man beräknar reavinstskatten då ni inte vet erat anskaffningsvärde.I Sverige har vi ett fastighetsregister där bland annat försäljningar av fastigheter antecknas. Informationen om en fastighet består av olika delar; en allmän del, en inskrivningsdel, en adressdel, en byggnadsdel och en taxeringsdel (3 § lagen om fastighetsregister). I inskrivningsdelen finner du uppgifter om lagfart samt uppgifter om det pris som fastigheten tidigare anskaffats för (42 § och 44 p. 6 förordningen om fastighetsregister och 44 § p. 6 förordning om fastighetsregister). Om du inte vet vad anskaffningsvärdet för er fastighet är rekommenderar jag dig att ta kontakt med Lantmäteriets avdelning för fastighetsinskrivning för att reda ut situationen.Det kan i sammanhanget även nämnas att det finns en schablonregel om fastigheten är förvärvad före 1952. Då gäller i första hand att anskaffningsvärdet räknas som 150% av taxeringsvärdet för år 1952, (se 45 kap. 28 § inkomstskattelagen). Taxeringsvärdet för 1952 är nog inte heller så lätt att hitta. Vill du göra det kan man göra en beställning av fastighetstaxeringsvärdet hos Riksarkivet. Innan det råder jag dig dock som sagt att kontakta Lantmäteriet.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?

2021-10-31 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag ärvde marken i Bosnien. Jag ska sälja och överföra pengar till mitt konto. Måste jag betala skatt
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen och det dubbelbeskattningsavtalet mellan Jugoslavien och Sverige för att besvara din fråga. Jag utgår från att du är bosatt i Sverige och är därmed obegränsat skattskyldig här (3 kap 3 § inkomstskattelagen). Det innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § inkomstskattelagen). En utgångspunkt i svensk rätt är att beskattning gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Alltså betalar du inte skatt enligt svensk rätt när du väl får marken, dock kommer en beskattning ske vid en försäljning av den (44 kap 21 § inkomstskattelagen). Sverige har därmed ett skatteanspråk på just försäljningen av marken och har rätt till att beskatta. Ifall även Bosnien enligt deras lag har ett skatteanspråk på försäljningen kommer dubbelbeskattningsavtalet mellan Jugoslavien och Sverige att tillämpas. Enligt art 13 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Jugoslavien får vinst genom överlåtelse av fastighet (marken) beskattas i landet där fastigheten är belägen, alltså är det Bosnien som har den primära rätten till beskattning. Så ifall det är så att Bosnien beskattar på försäljningen av denna gåva, då kommer beskattning ske i Bosnien och inte Sverige. Enligt Artikel 22 ska värdet du beskattat i Bosnien avräknas från den svenska skatten. Ifall däremot Bosnien enligt deras lagstiftning inte beskattar på försäljningen av marken på grund av att det till exempel är skattefritt och därmed inte har ett skatteanspråk så kommer beskattning att istället ske i Sverige då deras skatteanspråk kvarstår. Sammanfattning Slutsatsen är att beskattning på försäljning av marken kommer att ske i ett av länderna, den är alltså inte skattefri och du kommer att behöva betala skatt i antingen Bosnien eller Sverige, men inte i båda utan bara i ett av länderna. Bosnien har enligt skatteavtalet den primära rätten att beskatta försäljningen av marken då ska Sverige från den svenska skatten avräkna vad som skattats i Bosnien, men om det är så att denna försäljning är skattefri enligt lagen i Bosnien så kommer den ändå att beskattas, fast i Sverige som också har ett anspråk. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

2021-09-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag fick min mormors hus 2019 och ska idag sälja huset. Jag betalade hennes lån på 100 000kr och tog själv ett lån på 1 250 000kr för renovering och lite annat som las om som bostadslån. Idag har mäklaren värderat huset till2 600 000kr. Nu undrar jag hur jag ska räkna på hur mycket vinstskatt jag ska betala?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att du för några år sedan fick din mormors hus och att du, efter att ha utfört renoveringsarbeten på huset, tänker sälja det. Nu undrar du hur mycket du kommer behöva skatta på den kapitalvinsten du gör när du säljer huset och om lånen har någon inverkan på detta. För att svara på din fråga går jag först igenom hur man räknar ut kapitalvinsten av en husförsäljning, följt av hur kapitalvinsten beskattas och slutligen gör jag en bedömning på din situation utifrån uppgifterna du har angivit. Din fråga är skatterättslig och behandlas i Inkomstskattelagen (IL). Hur man beräknar kapitalvinsten av en husförsäljning Kapitalvinsten från en husförsäljning beskattas för privatpersoner i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § IL). För att beräkna kapitalvinsten av en husförsäljning används allmänna beräkningsregler i 44 kap. IL och särskilda regler i 45 kap. IL som bara används vid beräkningen av kapitalvinsten från en husförsäljning. Kapitalvinsten beräknas enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL genom att från ersättningen för den avyttrade tillgången dra av utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. För ett sålt hus beräknas kapitalvinsten alltså genom att dra av utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet från köpeskillingen. Som avyttringsutgifter vid försäljningen av ett hus räknas t.ex. mäklaravgifter och andra utgifter som har varit direkt nödvändiga för att få huset sålt. Med omkostnadsbeloppet avses summan av utgifter för anskaffningen av huset och utgifter för förbättringen av huset (44 kap. 14 § IL). I 45 kap. 11-29 §§ IL specificeras hur omkostnadsbeloppet ska beräknas vid just försäljningen av ett hus. De flesta av dessa regler gäller bara för mycket speciella situationer, men vissa av reglerna är i princip alltid relevanta. Vad som ska räknas och inte räknas som förbättringsutgifter bestäms i 45 kap. 11-15 IL. Det föreskrivs där bl.a. att endast de förbättringsutgifter som utfördes under ett beskattningsår och uppgår till minst 5 000 kr får beaktas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet (45 kap. 11 § IL). En annan sak som där regleras är under vilka förutsättningar förbättrande reparationer anses vara förbättringsutgifter (45 kap. 12-15 §§ IL). Sammanfattningsvis beräknas kapitalvinsten av en husförsäljning genom att från köpeskillingen dra av försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet. Det sistnämnda består av summan av utgifter för anskaffningen av huset och förbättringsutgifter. Under vilka omständigheter något får anses vara en förbättringsutgifter regleras särskilt. Det ska tilläggas att huslån och lån för att förbättra ett hus inte har någon inverkan på kapitalvinstens storlek. Däremot kan en fysisk person alltid från beskattningsunderlaget i inkomstslaget kapital dra av ränteutgifter som man har haft under beskattningsåret, däribland ränteutgifter från huslån och andra husrelerade lån. Det innebär att den som har gjort räntebetalningar under ett beskattningsår kan dra av dessa från kapitalvinsten från husförsäljningen innan den beskattas. Då blir kapitalvinsten mindre på pappret och skatten lägre. Hur kapitalvinsten av en husförsäljning beskattas Efter att kapitalvinsten av en husförsäljning har räknats ut, ska den för privatpersoner beskattas inom inkomstslaget kapital (1 kap. 3 § IL). Skatten på resultatet i inkomstslaget kapital är 30 % (65 kap. 7 § IL). Hos privatbostadsfastigheter, vilket det är fråga om i ditt fall, får endast tjugotvå trettiondelar (22/30) av kapitalvinsten tas upp till beskattning (45 kap. 33 § IL). Som ovan nämnt kan räntebetalningar, som har gjorts under det förevarande beskattningsåret, dras av från kapitalvinsten innan det beskattas. Då blir skatten på kapitalvinsten något lägre.Bedömning i ditt fall utifrån uppgifterna du har lämnat I ditt fall fick du huset av din mormor och jag antar att du därför inte har haft några utgifter för förvärvet av huset. Vidare uppger du att du amorterade ett lån på 100 000 kr samt tog upp ett nytt lån på 1 250 000 kr i syfte att utföra förbättringsarbeten på huset. I min uträkning utgår jag ifrån att du har spenderat 1 250 000 kr på förbättringar av huset och att förbättringarna under varje år som du förbättrade det uppgick till minst 5 000 kr. Eftersom mäklaren värderade huset till 2 600 000 kr, utgår jag i min beräkning att huset också säljs för det priset. Eftersom du har säkerligen har haft mäklarutgifter låtsas i min beräkning att du har haft 25 000 kr i mäklarutgifter. Som jag har nämnt ovan kan man dra av räntebetalningar men inte det man har amorterat, varför jag låtsas som att du har haft 6 000 kr i ränteutgifter under året. Ersättning för det sålda huset: 2 600 000 kr (köpeskillingen) Utgifter för försäljningen: 25 000 kr (mäklarutgift) Omkostnadsbeloppet: 0 kr (utgifter för anskaffning av huset) + 1 250 000 kr (förbättringsutgifter) Ränteutgifter: 6 000 kr2 600 000 kr - 25 000 kr - 1 250 000 kr = 1 325 000 kr Kapitalvinsten är alltså 1 325 000 kr. Eftersom endast 22/30 av en kapitalvinst för en privatbostadsfastighet får beskattas, ska alltså bara 22/30 av 1 325 000 kr beskattas. 22/30 av 1 325 000 kr är 971 666 kr. Innan dessa 971 666 kr beskattas med 30 % kan du dra av ränteutgifterna du har haft under året, oavsett om de är relaterade till huset eller inte. I ditt fall har vi utgått ifrån 6 000 kr. 971 666 - 6 000 kr = 965 666 kr. På beloppet 965 666 kr skulle det alltså dras 30 % skatt, förutsatt att värdena är så som summerade de ovan. När du själv beräknar storleken av dina förbättringsutgifter, mäklarutgifter och ränteutgifter kommer kapitalvinsten och det beskattningsbara resultatet att se annorlunda ut. Jag rekommenderar därför att du beräknar dessa på egen hand utifrån lagrummen jag ovan har angett.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?

2021-05-24 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, Min syster äger en lägenhet som mina föräldrar har köpt. Hon har bott där i 2år och vill nu överlåta bostaden till mina föräldrar. Föräldrarna vill äga fastigheten. Bostaden köptes för 720 tkr och är värderad till 850 tkr (2 år senare). Hur gör man detta på bästa sätt om man vill överlåta ägandet så billigt som möjligt och om det går utan att behöva betala mer? Finns det några nackdelar för någon part? Hur fungerar det med skatteverket? Mvh
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns olika sätt att överlåta en lägenhet. Jag tänkte här gå igenom gåva och överlåtelse till underpris eftersom du undrar om det billigaste alternativet.GåvaSkulle din syster överlåta lägenheten som gåva till era föräldrar skulle den vara skattefri på så sätt att inget behöver tas upp till beskattning vid själva överlåtelsen (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot är en skattemässig konsekvens av att ge lägenheten i gåva att gåvomottagaren (föräldrarna) kommer att inträda i gåvogivarens (din systers) skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Kontinuitetsprincipen innebär att när gåvomottagaren senare säljer lägenheten kommer de att beskattas inte bara för den värdestegring som skett sedan de blev ägare till lägenheten utan även för den värdestegring som skett sedan din syster som gåvogivare förvärvat lägenheten. Beskattningen av kapitalvinsten övergår alltså på gåvomottagaren, vilket i och med fastigheters stigande värde med tiden kan ses som en kostnad för gåvotagaren. Detta alternativ kan trots detta vara bra i och med att lägenhetens värde antagligen inte stigit något väsentligt under dessa två år och kommer därför inte innebära några större skattemässiga problem.Överlåtelse till underprisDin syster kan också välja att sälja lägenheten till era föräldrar. Här uppställs inget hinder mot att sälja fastigheten till underpris dvs. sälja fastigheten till ett pris under marknadsvärde. En försäljning som sker till underpris kallas skattemässigt för "blandat fång" eftersom överlåtelsen delvis är en gåva och delvis innefattar ersättning. I praxis har man konstaterat att försäljning av fastighet till ett pris som är lägre än fastighetens taxeringsvärde innebär att överlåtelsen skall betraktas som en gåva (då uppstår alltså samma skattemässiga konsekvens som gäller vid gåva – dvs. att gåvomottagaren inträder i givarens skattemässiga situation). Vill din syster och föräldrar undvika den effekten bör hon sälja fastigheten över dess taxeringsvärde, vilket innebär att försäljningen behandlas som en vanlig avyttring och din syster beskattas för den kapitalvinst som uppstår. Detta alternativ innebär att dina föräldrar får ett förmånligare pris än om de köpt lägenheten av någon annan på den öppna marknaden.Sammanfattningsvis är det billigaste alternativet i er situation att din syster överlåter lägenheten som en gåva, trots att det vid en senare försäljning innebär att era föräldrar kommer behöva använda det första förvärvspriset (720 tkr) som anskaffningsvärde vid kapitalvinstskattuträkningen. Om din syster hellre får någon typ av köpeskilling för lägenheten kan hon välja att överlåta fastigheten till underpris.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

2021-04-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag och min bror fick vår pappas hus som en enskild egendom när han gick bort. (Huset var vår fars enskilda egendom och han skrev papper på att det skulle vara vår enskilda egendom när han gick bort.)Nu är min bror inte längre intresserad av att ha kvar huset. Hur löser jag ut honom? Till vilken kostnad? Är det vad huset var värt när bouppteckningen skrevs för ungefär 7 år sedan? Eller är det nuvarande taxeringsvärde eller alternativ vad huset är värderat till av mäklare?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din bror ärvt en fastighet och du undrar hur och för vilken summa du kan lösa ut honom.Det finns inga regler som säger vilket värde som ni ska utgå ifrån när dödsbodelägare ska lösas ut ur en fastighet. Vanligtvis brukar man komma överens om marknadsvärdet på fastigheten (men detta bestämmer ni själva) med avdrag för eventuellt lån, kapitalvinstskatt och mäklararvode. För att beräkna skatten rekommenderar jag er att ta hjälp av skatteverkets verktyg för beräkningshjälp. Formel:Fastighetens marknadsvärde - lån - latent skatt - mäklararvode = nettovärdet Nettovärdet / 2 = syskons del att lösa utHoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,