När blir ett fastighetsförvärv ett köp och vad får dras av vid en avyttring av fastighet?

Mina 2 barn övertog genom gåva från sin mor (min avlidna maka) 2018 en fastighet som hon 1985 erhållit . dels som sin arvslott 50% , och genom gåva från sin mor mot ersättning av 22500 kr + inlösen av lån 1200 kr Värdet av gåvan beräknades till 80000 kr. Detta belopp fick min maka betala gåvoskatt på Kan något av dessa belopp dras av vid deklarationen av fastighetsförsäljningen? Kan beloppen uppräknas?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka utgifter som får dras av vid en fastighetsförsäljning. Detta regleras i inkomstskattelagen, främst i 44 kap. och 45 kap. Inkomstskattelagen. 

Utgifterna kan dras av men bara om fastigheten anses köpt 

När det kommer till fastighetsförvärv så kan inte förvärvet, skattemässigt ske genom hälften gåva och hälften försäljning utan utgör antingen en gåva eller ett köp (44 kap. 21 § inkomstskattelag). Vad som avgör om ett fastighetsförvärv antingen är en gåva eller ett köp är huruvida köpeskillingen överstiger taxeringsvärdet. Jag kan inte säga om ersättningen som din maka gav för fastigheten överstiger eller understiger det dåvarande taxeringsvärdet på huset. Skulle det vara så att det understiger taxeringsvärdet kommer förvärvet anses utgöra en gåva och vad som då kan dras av från fastighetsförsäljningen är vad hennes mor köpte huset för plus underhåll (44 kap. 21 § inkomstskattelag). Överstiger ersättningen det dåvarande taxeringsvärdet ska istället förvärvet utgöra ett köp. I sådana fall ska samtliga utgifter för köpet dras av, däribland gåvoskatten, inlösen av lån plus ersättningen om 22 500 kr (44 kap. 14 § inkomstskattelag), dessutom kan förbättringsutgifter dras av (45 kap. 10 – 15 § inkomstskattelag). 

Schablonbelopp om fastigheten är förvärvad innan 1952 

Förvärvades fastigheten av din avlidne makas mor före 1952 så används istället en schablon för vad som får dras av vid försäljningen (45 kap. 28 § inkomstskattelag). I sådana fall går det att göra avdrag med 150 procent av 1952 års taxeringsvärde på fastigheten. Skulle du kunna bevisa att den verkliga utgiften överstiger denna schablon får du istället använda den.  

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000