Vem betalar skatten på försäljning av tomt?

Jag skulle sälja en bit av tomten , vi var överens att jag inte vill ha några kostnader eller utgifter, vi var överens om priset, Frågan är skatten på försäljning ? Vem ska betala den?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om vem det är som ska skatta vid försäljning av en bit tomt. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Jag kommer även att utgå från att du agerar som fysisk person (privat) och inte som juridisk person (företag eller liknande) eftersom det inte finns något i din fråga som tyder på att försäljningen görs i egenskap av juridisk person. Om jag har tolkat dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något så att jag kan hjälpa dig på rätt premisser. Skatt vid försäljningar regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL).


Inkomstbeskattning delas in i tre olika inkomstslag; inkomst av tjänst, inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet. Sådan försäljning av tomt som din fråga handlar om faller under antingen inkomst av kapital eller inkomst av näringsverksamhet beroende på vad marken används till (2 kap. 8 § IL). Om det handlar om en tomt som används som privatbostadsfastighet så faller den under inkomst av kapital (41 kap. 1 § IL och 41 kap. 2 § IL). Om det handlar om en tomt som används för näringsfastighet så faller den  istället under inkomst av näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). Det framgår inte av din fråga hur tomten i fråga används och därför är det svårt för mig att ta ställning till vilket inkomstslag det är som försäljningen ska tillhöra. 


Beskattningstidpunkten för inkomst av kapital föreligger när tillgången kan disponeras (41 kap. 8 § IL). Det innebär att du ska skatta på vinsten från försäljningen när du fått pengarna. Att skatta när en tillgång kan disponeras kallas kontantprincipen. Om det skulle vara så att tillgången faller under inkomst av näringsverksamhet föreligger beskattningstidpunkten istället enligt god sed på bokföringsmässiga grunder (14 kap. 2 § andra stycket IL). Oavsett vilket av inkomstslagen som din tomt faller under, och därför också oavsett vilken beskattningstidpunkt som gäller, är det uteslutande du som ska skatta på försäljningen av tomten. Det är aldrig den som köper tomten som ska skatta på den direkt utan beskattningen sker endast när tillgången resulterat i en inkomst; så som den gör för dig när du säljer den (3 kap. 8 § IL).


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000