Hur beräknar man skatt när man säljer ett hus på ofri grund?

Jag och min syster fick vår fars hus i gåva (50% var) medan han levde. Huset står på ofri grund och värderades till 1 950 000. Vi kom överens om att min syster skulle flytta in med sin sambo. Nu vill sambon köpa min del i huset vilket är ok med mig. Frågan är om jag ska skatta för att sambon övertar min del av gåvan? Om så, hur ska det räknas ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (IL).


Vad ska du betala i skatt?


Vilket inkomstslag som huset på ofri grund tillhör


Hus på ofri grund räknas som en fastighet även om den är lös egendom. Detta medför att genomgående vid användning av IL så är huset att betrakta som en fastighet (2:6 IL).


När huset på ofri grund säljs så sker en vinst på grund av detta. Detta är att betrakta som en kapitalvinst som ger en inkomst som hänför sig till inkomstslaget kapital (41:1, 41:2 IL och 42:1).


Hur beräknas vinsten på huset på ofri grund


En försäljning av din andel är att betrakta som en avyttring (44:3 IL).

Huvudregeln för kapitalvinstberäkning för försäljning av fastighet finns i 44:13 IL som är en central paragraf.

+ Försäljningspris

- Utgifter för försäljning såsom mäklararvode

- Omkostnadsbeloppet som kan vara utgifter för anskaffning och förbättringsutgifter. På omkostnadsbelopp för fastigheter ingår även förbättrande reparationer (45:12 IL).

= Kapitalvinst


I 45 kap IL finns speciella regler för just fastigheter.


Förbättringsutgifter som överstiger 5000 kr får vara del i omkostnadsbeloppet. Det skulle kunna vara att ni exempelvis byggt ut en altan (45:11 IL). Det kan även handla om förbättrande reparationer om de skett inom de fem senaste åren som exempelvis skulle kunna vara att ni byter ut köksluckor (45:12 IL). Det finns många exempel för dessa på Skatteverkets hemsida.

Låt oss säga att ni inte har någon utgift för anskaffning, förbättringsutgift eller förbättrande reparation och kapitalvinsten för dig blir 975 000 om din systers sambo ska betala det till dig (det vill säga hälften av 1 950 000 kr).


Nu när den slutliga kapitalvinsten är beräknad kan vi räkna ut vilken skatt du kommer att betala. Du ska ta upp 22/30 i inkomst av kapital (45:33 IL).


Därmed tar du upp 22/30 x 975 000 = 715 000 kr.


Den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster är 30% (65:7 IL). Därmed ska du betala 214 500 kr i inkomstskatt för försäljningen av huset på ofri grund.


Om du vill få ett enklare sätt att räkna så blir den effektiva skattesatsen 22%, det vill säga 20/33 x 0,3 = 22%. Därmed skulle man kunna ta kapitalvinsten på 975 000 kr x 0,22 = 214 500 kr. Skulle det vara så att du får fram en annan kapitalvinst än jag hade i mitt exempel kan du bara multiplicera den med 22%.


Vad bör du göra nu?


Om det skulle finnas några oklarheter eller att du skulle vilja ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du boka tid med en av våra jurister eller ställa ännu en fråga till oss.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”