I vilket land ska man beskatta försäljningsinkomst från utlandet?

Hej. Nyligen sålde jag huset i min hemland Kroatien vilken jag fick av min mamma typ 5 år sedan.Enligt Kroatisk låg jag fick huset som en gåva då man släpper betala skatt.Skatt på huset är betald vid köpet 30 år sedan.50% köpare,50% säljare. Nu tänkte vi överföra pengar till Sverige och bygga familje hus.Behöver man betala skatt i Sverige vid överföring av pengar?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Utredning

Jag tolkar din fårga som så att du undrar om du kommer att vara tvungen att betala svensk skatt, från inkomst som du fått från utlandet. Den lagstiftning som främst kommer att behandlas i relation till din fråga är inkomstskattelagen (IL). 


Allmänna Hållpunkter 

En fysisk person som är obegränsat skatteskydlig i Sverige ska betala svensk skatt för samtliga av sina inkomster, oavsett vart inkomsten kommer ifrån. 


Obegränsad skatteskyldig 

Frågan är då när man blir obegränsad skatteskyldig. 

Enligt 3 kap. 3 § IL är följande personer obegränsat skatteskyldiga i Sverige

1) De som är bosatta i Sverige 

2) de som stadigvarande vistas i Sverige 

3) en som har väsentlig anknytning till Sverige. 


Men väsentlig anknytning ska en helhetsbedömning göras i enlighet med 3 kap. 7 § IL. Vid det bedömningen ska följande omständigheter beaktas och tas till bedömning: 

a) om man har ett svenskt medborgarskap 

b) hur länge man har bott i Sverige, har man bott här länge, har man en fastighet i Sverige?

c) om man vistas utomlands (i detta fall Kroatien) vad är syftet, beror på det på nöje, jobb eller studier?

d) var befinner sig sin familj

e) har man arbete i Sverige ? 


I relation till den lilla informationen som du givit mig kan jag inte göra en fullständig bedömning. Men jag presumerar, med tanken på att du inte bor i Kroatien, att du är obegränsad skatteskyldig i Sverige. Detta grundar jag enbart på att du önskar att bygga ett familjehus med pengarna, i sverige. Det verkar som att du bosatt och stadigvarande i Sverige. Dessutom verkar det vara som så att din familj bor i Sverige. 


Försäljning av fastighet 

Eftersom det rör sig om en kapitaltillgång, försäljning av privatsbostadsfastighet, kommer beskattning i inkomstslaget kapital vara föremål för skattesatsen, se 41 kap. 1-2 §§ IL.


Du har dock rätt till avdrag för vissa kostnader. Enligt 46 kap. 5 § IL har du rätt till avdrag för anskaffningsutgiften, dvs, kostnaden för att få tillgången. Med tanken på att du fick fastigheten i en gåva har du realiteten inte betalat något för fastigheten men du har enligt de skatterättsliga reglerna inträtt i gåvogivarens ställe, 44 kap. 21. Detta innebär att samtliga kostnader, så som anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter, som din gåvogivare har lagt på fastigheten, har du rätt att dra av. 


Skatteavtal 

Det som ovan nämnst är huvudregeln för vad som gäller vid beskattning av inkomst från utlandet. Men enligt gobalrätt har Sverige rätt att avvika från denna huvudregel och beskatta inkomst i enlighet med skatteavtal. Sverige har upprättat ett skatteavtal med Kroatien, vilket innebär att det finns möjligheter att avvika från huvudregeln. Enligt skatteavtalet,  Artikel 13 Realisationsvinst, har du rätt att beskatta ersättningen från fastigheten i den avtalsslutande stat där fastigheten är benägen. Detta innebär att du har rätt att beskatta din inkomst, från försäljningen av fastigheten, i kroatien. 


Slutsat 

I enlighet med den information som du givit mig kommer du att beskattas i Kroatien för försäljningen av fastigheten i Kroatien. 


Avslutande ord och ytterligare rådgivning

I relation till den information som jag givits drar jag slutsatsen om en beskattning i Kroatien kommer att göras. Men jag uppmanar ändå dig att kontakta Skatteverket för att undanröja eventuella frågetecken. Det är dessutom kostnadsfritt att kontakta skatteverket om dina frågor. 


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på nelly.starkengren@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis hoppas jag att min hantering av ditt ärende har varit givande och presenterats tydligt i en tillfredställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänliga hälsningar 

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000