FrågaSKATTERÄTTFörsäljning av fastighet15/06/2022

Är man skattskyldig när man blir utköpt ur samägd fastighet?

Jag och min bror äger en sommarstuga tillsammans, 50/50. Hans fru vill köpa ut mig så att de kommer att äga stugan 50/50 Får jag skatta för den summan som hon köper ut mig för? Om hon får den som gåva, vad gäller då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning
Du undrar om en samägare i en fastighet som blir ”utköpt” behöver skatta för ersättningen hen får för sin del i fastigheten. Svaret skiljer sig beroende på om överlåtaren får ersättningen för köpet eller om hen ger bort sin del som gåva. 

Med överlåtare menar jag den person som blir utköpt – i ditt fall är det du. 

Inkomstskattelagen förkortar jag IL.

Ersättning
Kapitalvinster på avyttring av fastighet ska tas upp i deklarationen (42 kap. 1 § första stycket IL). Den effektiva skattesatsen är 22 % av kapitalvinsten (45 kap. 33 § första stycket IL). Kapitalförluster ska dras av i deklarationen till hälften (42 kap. 1 § andra stycket IL och 45 kap. 33 § andra stycket IL). 

Med avyttring menas bl.a. försäljning (44 kap. 3 § IL), dock inte gåva. Kapitalvinst innebär att ersättningen för avyttringen är större än utgifterna för anskaffandet av samma fastighet. Med kapitalförlust menas istället att anskaffningsutgifterna är större än ersättningen. 

Om ersättningen du erhåller från din brors fru är större än dina utgifter för anskaffandet av din del av samägandet, så ska du skatta 22 % av kapitalvinsten. Om ersättningen istället är mindre än utgifterna för anskaffandet så ska du dra av hälften av kapitalförlusten i din deklaration.

Gåva
Gåvor är som utgångspunkt skattefria (8 kap. 2 § IL). Skattefrihet gäller dock inte s.k. remuneratoriska gåvor, d.v.s. gåvor som egentligen utgör ersättning för arbete. Det finns dock ingenting i det du beskriver som tyder på att din brors fru har utfört en tjänst för dig som du betalar genom att ge henne din andel i fastigheten. Dessutom – om det skulle vara en remuneratorisk gåva – så skulle din brors fru, inte du, bli skattepliktig.

Överlåtelsen är att anses som gåva om ersättningen för fastigheten understiger dess taxeringsvärde (se rättsfallet RÅ 81 1:29).

Avslutningsvis, rekommenderar jag dig att höra av dig till Skatteupplysningen. Där kan du få ytterligare hjälp med frågor som berör deklaration och skatter. Jag bifogar en länk till Skatteupplysningen här.   

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Johan EkstrandRådgivare