Är man skattskyldig i Sverige eller Norge när man säljer hus i Sverige men arbetar och betalar skatt i Norge?

Hej. Jeg arbejder och skatter i Norge sen 2013, nu har jeg såld mitt hus i Sverige med lite vinst, ska jeg betale vinstskatt i Sverige eller Norge?

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar det som att du har sålt ett hus med vinst i Sverige och undrar om du ska betala skatt i Sverige eller i Norge när du jobbar och betalar skatt i Norge. 

I ditt fall aktualiseras inkomstskattelagen som förkortas IL och norska skatteloven. 

Oavsett om du är att se som obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig kommer du att få betala skatt i Sverige vid försäljningen av huset.  

I 3 kap IL regleras skattskyldigheten för fysiska personer. För fysiska personer gör man en uppdelning på obegränsat skattskyldiga i Sverige och begränsat skattskyldiga i Sverige. 

Obegränsat skattskyldig är man enligt 3 kap 3§ IL antingen om man är bosatt i Sverige enligt p1, stadigvarande vistande i Sverige enligt p2 eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige enligt p3. I 3 kap 7§ IL räknas vad man ska ta hänsyn till om man har väsentlig anknytning. Man tar exempelvis hänsyn till om man har familj i Sverige t.ex. barn eller om man bedriver näringsverksamhet i Sverige eller har fastighet i Sverige, med fler omständigheter. 

Om situationen är sådan att du är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap 3§ IL så ska är du enligt 3 kap 8§ IL skyldig att betala skatt på alla dina inkomster till Sverige däribland skatt på vinsten som du gör på försäljningen av huset.  

Om du inte skulle vara obegränsat skattskyldig i Sverige är du istället begränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap 17§ p1 IL. Innebörden av begränsad skattskyldighet är att man måste betala skatt för vissa inkomster enligt 3 kap 18§ IL. En inkomst som man måste betala skatt på som begränsat skattskyldig enligt 3 kap 18§ p 10 IL är i för kapitalvinst på en fastighet i Sverige. 

Skatten på försäljningen av fastighet kommer att betalas i inkomstslaget kapital där 22/30-delar beskattas enligt 45 kap 33 § IL till en skattesats om 30 % enligt 65 kap 7 § IL 

Detta innebär att oavsett om du är obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig ska du betala skatt i Sverige för försäljningen av huset. 

Det kan finnas möjlighet att avräkna den svenska skatten i Norge. 

Om du är obegränsat skattskyldig i Norge enligt 2-1§ skatteloven så kan du enligt 16-20 § skatteloven begära avdrag på den svenska skatten som du får betala vid försäljningen huset. 

Jag rekommenderar dig att du tar kontakt med Skatteetaten om hur du ska göra redovisningen av försäljningen av huset samt om du kan begära avdrag i Norge på den svenska skatten. 

För att sammanfatta din fråga. 

Du kommer att få betala skatt i Sverige för vinsten som du gör när du säljer huset oavsett om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig men det finns en möjlighet att avräkna den svenska skatten om du är obegränsat skattskyldig i Norge. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000