FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt31/08/2022

Skatteeffekter av gåva av aktier, vid avyttring och insättning på ISK-konto.

Vad gäller för överlåtelser av marknadsnoterade aktier från föräldrar till barn, avseende anskaffningsvärde och skatt vid försäljning? Dvs även om själva gåvan som sådan är skattefri i dagsläget är frågan vad mottagaren får för skatteeffekter den dag hen avyttrar aktierna? Följer det ursprungliga anskaffningsvärdet med eller blir det schablonregeln som gäller i brist på eget anskaffningsvärde hos mottagaren, som ju inte förvärvat aktierna - eller används det faktiska börsvärdet på överlåtelsedagen när gåvan skänks? Och spelar det någon roll om aktierna överlåts till ett VP-konto/depå hos mottagaren eller om de sätts in direkt på mottagarens ISK? Dvs vid egen insättning på ISK ska ju aktierna beskattas som om de hade sålts, men vad händer om föräldrar sätter in aktier på sina barns ISK - vem skattar då på den fiktiva försäljningen?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Skatteeffekter av förvärvade aktier genom gåva 

Precis som du har varit inne på så är ju själva gåvan av aktierna skattefri för förvärvaren (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). När sedan gåvotagaren avyttrar egendomen övertar hen gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen). När det kommer till aktier innebär detta att genomsnittsmetoden ska tillämpas enligt 48 kap. 7 § Inkomstskattelagen, och ska beskattas som om gåvogivaren skulle ha avyttrat aktierna istället för att ge bort dem (44 kap. 21 § andra stycket inkomstskattelagen). Genomsnittsmetoden innebär att alla utgifter för förvärv av aktier av samma art och som tillhör samma företag klumpas samman och sedan delas upp lika mellan varje enskild aktie (48 kap. 7 § inkomstskattelagen). Detta blir omkostnadsbeloppet som får dras av på försäljningsbeloppet vid en senare avyttring.  

Överföring till ISK konto eller VP-konto/depå 

Enligt Skatteverkets riktlinjer som du hittar (här), får bara aktier som redan är insatta på ett investeringssparkonto överföras direkt till ett annat investeringssparkonto (se även 24 § ISKL). Är aktierna istället förvarade hos gåvogivaren på ett värdepapperskonto eller depå behöver aktierna först överföras till gåvotagarens värdepapperskonto/depå innan de kan komma in på ett ISK konto. Vilket alternativ som är bäst kan jag inte med säkerhet svara på, utan det beror på hur mycket gåvotagaren har tänkt att köpa/sälja aktier, hur hög avkastningen på aktierna är med mera. Skulle gåvotagaren vilja köpa/sälja aktierna så kan det vara mer förmånligt att ha ISK konto, för att underlätta deklarationsarbetet. Själva överföringen till investeringssparkontot kommer inte att beskattas. Däremot kommer beloppet ligga till grund för kapitalunderlaget vid beräkning av schablonintäkten (42 kap. 37 § första stycket fjärde punkten inkomstskattelagen

Hoppas du fick svar på din fråga 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”