FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/04/2024

Ägarandel av lägenhet vid bodelning.

Jag köpte en lägenhet med en vän innan mitt bröllop. Jag gifte mig med någon annan och äger 50% av lägenheten som jag köpte med min vän. Jag och min fru ska nu separera. Min vän vill inte sälja lägenheten och erbjuder en summa för att köpa tillbaka min andel. Alternativet är att sälja min halva lägenheten till någon annan. Hur beaktas de 50 % av lägenheten vid fördelningen av tillgångar och kostnaderna för försäljningen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ägarandelen av din lägenhet och eventuell ersättning vid försäljning av andelen behandlas vid en bodelning.


Tillämplig lag

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt fall är äktenskapsbalken.


Vad ska ingå i en bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska makarnas tillgångar fördelas mellan dem i en bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är tillgångar som inte har undandragits från en bodelning genom ett äktenskapsförord. Om det saknas ett äktenskapsförord är i allmänhet alla tillgångar giftorättsgods med några speciella undantag (7 kap. 1–2 § äktenskapsbalken).


Hur fördelas tillgångar vid en bodelning?

Vid en bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas, varefter skulder som hänför sig till giftorättsgodset räknas av (11 kap. 1–2 § äktenskapsbalken). Härvid gäller det som utgångspunkt att båda makarna behandlas lika. Återstoden av tillgångarna efter avräkning av skulderna ska delas på hälften och delas ut till respektive make (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Med andra ord har man rätt till 50 % av tillgångarna som ingår i bodelningen. Efter att ha bestämt det sammanlagda värdet av tillgångarna och delat det på hälften, ska de specifika tillgångarna delas ut till respektive make. Det beskrivna handlar således om att giftorättsgodset värderas och delas på hälften. I det steget bestäms hur stor del vardera maken har rätt till.


Nästa steg är att bestämma vem som får vilken tillgång. Här har varje make rätt att i första hand behålla sin egendom (11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Observera att det endast är en huvudregel och att det förekommer undantag. Tillgångarna delas ut med hänsyn till vad varje make har rätt till enligt den ovannämnda likadelningen.


Sammanfattning och råd

Vid bodelningen kommer din och din frus giftorättsgods att läggas samman. Din ägarandel i lägenheten ingår i bodelningen, så länge den inte utgör enskild egendom. Vid utdelningen av tillgångarna kan du enligt huvudregeln få behålla ägarandelen i lägenheten, du behöver alltså inte ge upp tillgången. Om du i stället väljer att sälja din ägarandel i lägenheten blir resultatet detsamma. Försäljningsbeloppet ingår i bodelningen som därefter delas lika mellan dig och din fru.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar,

Oliver Riglert FarlamRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000