FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/04/2024

Hur länge sparas uppgifter i belastningsregistret?

Hej! Jag har sökt jobb och de begärde utdrag ur belastningsregistret, kontroll av egna uppgifter. Jag har nu beställt det från polisen men jag är orolig för vad det kommer att synas där. Jag har suttit i fängelse 2011 i några månader. Det är 13 år sedan. Kommer det att synas? Informationen i kontroll av egna uppgifter finns det alltid kvar där? Eller gallras det bort även därifrån?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!


Jag tolkar din fråga som så att du undrar huruvida en tidigare uppgift fortfarande finns kvar i belastningsregistret. Relevanta bestämmelser finns i lag om belastningsregister.


Gallring av uppgifter i belastningsregistret


Gallring innebär att uppgifter i belastningsregistret ska förstöras. Detta regleras i 16–18 §. Hur länge en uppgift ("prick") i belastningsregistret ska finnas kvar beror på vilken påföljd, det vill säga vilket straff, som föranlett att uppgiften fördes in i registret. De olika tidsfristerna som det kan handla om är 3, 5 eller 10 år. I ditt fall handlar det om en uppgift till följd av ett fängelsestraff. Dessa uppgifter har en gallringstid på 10 år efter frigivning, vilket följer av 17 § första punkten.


Enligt 18 § kan dock tioårsperioden förlängas (uppskjuten gallring) om man under denna tidsfrist dömts för nytt brott och en ny anteckning således förts in i registret (gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter). I dessa fall ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar. 


Exempel: Uppgift (på grund av fängelsestraff) ska gallras om 4 år. Innan dessa fyra år har passerat döms man för ett nytt begånget brott (till skyddstillsyn). Då kommer den tidigare uppgiften inte att gallras förrän den senare uppgiften ska gallras (ytterligare 10 år eftersom detta är gallringstiden för skyddstillsyn). 


Det finns dock en bortre gräns för hur länge en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret. Denna gräns är 20 år och följer av 18 § andra stycket. För uppgift som föranletts av fängelsestraff förutsätts dock att den faktiska gallringsfristen för uppgiften (10 år) faktiskt har passerat.


Vad som gäller i din situation


Det framgår inte av din fråga att det skulle ha gjorts några nya anteckningar efter den första. Eftersom mer än 10 år förflutit så har din uppgift gallrats och ska således inte finnas kvar i belastningsregistret.


Om du har några ytterligare frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!


Med vänliga hälsning,


David KarlssonDavid KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo