Är utsedd till god man vid en bouppteckning. Vad är mina skyldigheter?

2019-02-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |År utsedd till god man vid en bouppteckning. Vad är mina skyldigheter?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Regler om förordnande av god man hittas i föräldrabalken (FB)Enligt 11 kap 2 § FB ska överförmyndare utse en god man som ska vårda den underåriges (eller den som är förordnad god man) rätt i boet vid boutredningen. Men även vid bodelningen och skifte eller ingående av avtal om samlevnad i oskiftat bo.En god man ska således vårda den förordnades rätt i boutredningen. Enligt 15 kap 2 § FB ska den gode mannen se till att bodelning och skifte förrättas så snart som möjligt. Om inte boet skiftas inom 6 månader ska en redogörelse skickas till överförmyndaren. När boet sedan skiftas ska gode mannen inhämta överförmyndares samtycke till egendomens fördelning, detta följer av 15 kap 5 § FB.Vård av egendomNär egendomen sedan tillskiftats följer av 14 kap 1 § FB att den gode mannen inom 2 månader efter förordnandet ska lämna en förteckning till överförmyndaren över den egendom som de förvaltar.När en god man förvaltar egendom får denna inte placeras i aktier, sättas in på bank, ges bort eller ställas som säkerhet utan överförmyndarens samtycke. Detta framgår i 14 kap FB.Sammanfattningsvis kan konstateras att en god man ska vårda den underåriges (eller den som är förordnad god man) egendom och tillvarata dennes rätt. Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Är det riktigt rätt att överförmyndaren kan besluta om bankid?

2019-02-09 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min fråga gäller följande.Jag har gått från att ha godman till en förvaltare. Min förvaltare frågade överförmyndaren om jag fick ha bankid och hem så nej. Är detta riktigt rätt? Är denne regel om bankid gällande för Alla klienter i Sverige som har förvaltare? Finns det nâgot man kan göra rent juridiskt så jag får använda bankid igen?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med redogör jag översiktligt för vad som gäller då man är satt under förvaltare, besvarar sedan frågan om överförmyndaren kan besluta om BankID och avslutar svaret med råd om var du kan vända dig. Det aktuella lagrummet är Föräldrabalkens 11 kap. (HÄR) Skillnaden mellan god man och förvaltare är rättshandlingsförmågan:En förvaltare utses utav tingsrätten om en god man inte är tillräcklig. Alltså ska en god man utses i första hand om det är tillräckligt (11:7). Vad som är skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att du med en god man har kvar din rättshandlingsförmåga. Det innebär att du själv kan förfoga över dina bakkonton och liknande. Om du däremot har en förvaltare så innebär det att du inte längre har kvar din rättshandlingsförmåga då det kommer till vad som omfattas utav uppdraget. Om tillgång till dina bankkonton omfattas utav detta uppdrag så kan du inte längre själv disponera över detta, (11:9).Överförmyndaren kan besluta om BankID: Vidare till din fråga gällande BankID så är avgörande vad som omfattas utav din förvaltares uppdrag. Huvudregeln är att bankkonton och liknande som omfattas utav uppdraget är överförmyndarspärrade, vilket innebär att det behövs ett samtycke av överförmyndaren rörande detta område. Rätten får också besluta om att överförmyndaren får fatta beslut om uppdragets omfattning (11:7 3 st). Detta innebär alltså att överförmyndaren kan fatta det beslut som din fråga rörde, angående BankID. Avgörande är att detta ska omfattas av förvaltaruppdraget. Vad uppdraget innefattar ska anpassas till ditt enskilda behov. Du kan vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun:Vad du kan göra om du inte är nöjd med din förvaltare och/eller uppdraget är att vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun. Deras uppgift är att sköta tillsynen över din förvaltare och hur denne sköter sitt uppdrag. Dessutom kan de lämna tillstånd till vissa rättshandlingar. Om du har klagomål och liknande kan du alltså vända dig dit. Hoppas att du fick klarhet i hur situationen ser ut. Om inte så är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss!Jag önskar dig lycka till!Med vänliga hälsningar,

Anhöriga, god man och kan man pröva att säga upp godmanskapet?

2019-01-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Min morbror har idag god man, som i detta fall är jag. Jag har förstått att i enlighet med föräldrabalken så kan t. Ex. Föräldrar och anhöriga företräda huvudmannen i större utsträckning och vara behjälpliga med vad en god man gör idag. Kan man prova att begära att godmanskapet sägs upp? Eller är det inte aktuellt när mannen är 60 år? Idag har mamman svårt att släppa taget till mig som god man vilket försvårar det hela.
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Som jag förstår det har du tre frågor. Först om föräldrar och anhöriga kan företräda huvudmannen i större utsträckning och utföra de uppgifter som en god man gör. Sedan om man kan begära att godmanskapet sägs upp och sist om det är aktuellt att säga upp godmanskapet om huvudmannen är över 60 år.Föräldrar och anhörigaVarken föräldrar eller anhöriga har någon rätt att företräda huvudmannen på grund av anledningen att de har ett släktskap till huvudmannen. För att kunna företräda huvudmannen, som i ditt fall din morbror, krävs det att de antingen har en fullmakt för att göra det eller blir förordnade som god man eller förvaltare.Att säga upp godmanskapetDin morbrors make eller sambo och närmaste släktingar kan ansöka om att få dig att bli entledigad. Till närmaste släktingar räknas bland annat barn, föräldrar och syskon. Om någon ansöker om att du ska entledigas ska även din morbror få chansen att yttra sig över det (om det är möjligt), 11 kap. 15 § första stycket och 11 kap. 21 § föräldrabalken (FB). Grunderna för entledigande framkommer av 11 kap. 20 § FB. För att bli entledigad behöver man vara olämplig att inneha uppdraget som god man. Detta kan vara att man missbrukar sitt uppdrag eller har en intressekonflikt med sin huvudman.En god man har även rätt på egen begäran att bli entledigad från sitt uppdrag som god man, 11 kap. 19 § FB. När godemannen självmant ansöker om att bli entledigad behövs det inget mer, då uppdraget är ett frivilligt sådant.När är god man aktuellt?Åldern i sig har inte någon betydelse för när man ska ha en god man. Det som har betydelse är ifall huvudmannen behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och att denna hjälp uppstår på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, 11 kap. 4 § FB. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Du är varmt välkommen att skriva fler frågor om du undrar något mer. Hoppas även att det löser sig för er.Med vänlig hälsning

Förvaltarskap

2019-01-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Om man har förvaltare kan man då inte stå på ett lägenhets kontakt? Kan jag hyra en lägenhet trots Förvaltarskap?
Hanna Mustafa |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Förordnas förvaltarskap inskränks rättshandlingsförmågan och huvudmannen förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Enligt 11 kap 9 § föräldrabalken har förvaltaren inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Huvudmannen förlorar sin rättskapacitet och får då inte ingå några avtal på egen had. Lagreglerna som rör god man och förvaltare finns i föräldrabalkens 11 kap, som ni hittar här: här.Du kan även kontakta överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun för vidare hjälp. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning

vad händer ekonomiskt om hustrun eller mannen blir dement

2019-02-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |vad händer ekonomiskt om hustrun eller mannen blir dement
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ett par är gifta eller sambor och den ena maken eller sambon blir dement händer inget automatiskt på det ekonomiska planet. Men om en person blir dement kan hen ha svårt att sköta exempelvis sina ekonomiska angelägenheter. Då kan det bli aktuellt att förordna om god man, se Föräldrabalken 11 kap 4 § st 1 (här) eller förvaltare, se Föräldrabalken 11 kap 7 § st 1 (här).Förvaltarskap är mer ingripande än att ha god man, så vilket som förordnas beror på vad huvudmannen (dvs. den som har antingen god man eller förvaltare) har för behov. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öpppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Kan en förvaltare ansöka om skilsmässa vid en eventuell intressekonflikt?

2019-02-03 i God man & förvaltare
FRÅGA |En väninna till mig har ett problem:Hon är gift och hennes man har fått stor demens och bor nu på demensboende. Som förvaltare tillsattes manens äldste son (ej gemensamt), efter kort tid ändrades förvaltarens attityd mot min väninna till det negativa. Nu kräver förvaltaren att min väninna ska gå med på skilsmässa från sin man. Min väninna godtar inte förvaltarens krav och misstänker att förvaltaren (manens son) handlar i eget intresse. Vad gäller?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Jag inser att den är både svår och känslig. För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Föräldrabalken (FB) och kika.En förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig Sonen ska först och främst i sin roll som förvaltare vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (FB 11 kap 12 §). Detta innebär bland annat att sonen i regel inte ska ha några motstridiga intressen gentemot sin pappa. Anledningen till detta är att man vill minska risken för att förvaltaren sätter sina egna intressen i första hand (Prop. 1987/88:124 s. 173). Uppdraget ska sträcka sig så långt som behoven kräver En förvaltarens uppdrag ska i övrigt sträcka sig så långt som mannens behov kräver (FB 11 kap 7 §). Detta resulterar i att förvaltare kan ha olika stor omfattning på sina uppdrag. Jag har dock givetvis inte tillräckligt med uppgifter för att veta exakt hur långt uppdraget sträcker sig i din fråga, och kan därför inte svara exakt på vad sonen får göra i egenskap av att vara sin pappas förvaltare. Dock pekar förarbeten och rättsfall till att förvaltare bör kunna ansöka om skilsmässa för den som de företrädare, under vissa omständigheter. En individuell bedömning kommer därför att behöva göras, för att avgöra om den äldste sonen är behörig att ansöka om skilsmässa åt sin pappa (SOU 2004:12 s 451).En förvaltare bör kunna ansöka om skilsmässa, men inte om det är för att tillvarata sina egna intressen Det finns ett rättsfall, där en liknande fråga togs upp. Fallet handlade om en man som hade en sådan allvarlig demens, att han ansågs sakna behörighet att själva ansöka om skilsmässa, Domstolen kom därför fram till att mannen borde tilldelas exempelvis en förvaltare, som skulle kunna föra talan åt honom (RH 2008:33). Med detta sagt så är det dock viktigt att sonen ansöker om skilsmässa för att försöka tillvarata mannens intressen. Det är med andra ord inte lämpligt om sonen ansöker om skilsmässa för att ta vara på sina egna intressen, i enlighet med lämplighetskravet som jag nämnde ovanEn förvaltare kan entledigas vid intressekonflikt En förvaltare som missköter sitt uppdrag kan entledigas, vilket skulle resultera i att mannens äldste son skulle bli avsatt från sin tjänst som förvaltare till sin pappa. Detta kan absolut vara aktuellt, om det är så att det är på tal om en intressekonflikt. För att väcka frågan kan din väninna ta kontakt med kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som kommer att ta ställning till huruvida det föreligger en intressekonflikt eller ej (FB 11 kap 20 §). Överförmyndarens beslut kan sedan överklagas till Tingsrätten. SammanfattningEn förvaltare kan i vissa situationer ansöka om skilsmässa åt den som denne representerar, enligt förarbeten och rättsfall. Sonen ska dock i sin roll som förvaltare sätta pappans intressen i första hand, och det är därför inte lämpligt om han söker om skilsmässan för att tillvarata sina egna intressen. En förvaltare som missköter sitt uppdrag kan entledigas genom att kontakta kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Mina rådJag skulle rekommendera din väninna att ta kontakt med kommunens överförmyndare, eller överförmyndarnämnd för att kunna lyfta frågan. Jag skulle även kunna råda er till att ta kontakt med våra duktiga jurister, om mer ingående juridisk hjälp i frågan önskas. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa er en bit på vägen med frågan, och önskar ett stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad täcker framtidsfullmakten?

2019-01-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, Vad täcker framtidsfullmakten? Jag är det enda barnet till min mor och hon är änka sedan ett antal år tillbaka då hennes man/min far avled. Hon bor i en bostadsrätt idag och vi har för ngr år sedan skrivit en framtidsfullmakt som ska gälla för det fall hon inte kan uträtta bankärenden bl.a. Då ska jag kunna träda i kraft åt henne. Men vad mer täcker en framtidsfullmakt egentligen? Om hon exempelvis blir dement och måste bo på ett äldreboende, har jag rätt att sälja hennes bostadsrätt eftersom hon förmodligen inte är i tillstånd att utföra sådana ärenden? Tillfaller hennes lgh mig när hon är på ett äldreboende och inte avliden? Eller står lgh "tom" och under "bevakning" av nån myndighet eller god man så länge som hon är vid liv och på ett äldreboende?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline! Jag kommer att dela upp detta svar i olika delar. Först kommer jag att behandla omfånget av framtidsfullmakten. Sedan frågan om lägenheten till faller dig när hon blir dement. Efter det frågan om det finns något övervakande organ om din mamma hamnar på äldreboende. Sedan kommer jag att gå in på vad som gäller för godmanskap och förvaltarskap. Sist kommer jag att ge en rekommendation om hur jag tycker att du ska gå till väga. Vad täcker framtidsfullmakten? Som utgångspunkt kan jag säga att framtidsfullmakten täcker det som framgår av fullmakten, Avtl 10 §. Om det ingår att kunna sälja bostadsrätten i fullmakten när det står "uträtta bankärenden" är tveksamt. Att sälja bostadsrätten till en annan köpare är egentligen inte att anse som ett bankärende. Jag skulle därför utgå från att fullmakten inte täcker försäljning av bostad. Tillfaller lägenheten dig om din mamma bli dement men inte är avliden? På frågan om lägenheten tillfaller dig när hon blir dement, men inte än avliden, är svaret nej. Den kommer du att ärva när hon avlider om den finns kvar, ÄB 2:1. Finns det något övervakande organ om din mamma bor på äldreboende? Den tredje frågan, om någon myndighet eller god man övervakar lägenheten om mamma bor på äldreboende, blir svaret också nej till att börja med. Det finns ingen myndighet som övervakar och en god man måste utses av rätten, jfr FB 11:4. Utses en god man av rätten så har hen rätt att övervaka lägenheten om hen har din mammas samtycke, FB 11:5. Vad gäller för god man? Vill du själv bli god man för din mamma om hon börjar bli sämre, så är det fullt möjligt. Behöver din mamma hjälp med att hantera sina ekonomiska angelägenheter så kan tingsrätten utse dig som god man, FB 11:4, FB 11:12. Är du din mammas god man så kan du sälja bostadsrätten om hon samtycker till det, FB 11:5. Vad gäller för förvaltare? Skulle det bli så att din mamma blir dement och är ur stånd att förvalta sin bostadsrätt så kan rätten utse en förvaltare, FB 11:7. Du kan själv bli förvaltare om din mamma föreslår dig, FB 11:12. För detta krävs det att en läkare har intygat att din mamma är ur stånd att förvalta sin bostadsrätt, FB 11:17. Skulle du bli förvaltare över din mammas bostadsrätt så har du rätt att sälja den, FB 11:9. Rekommendation Om din mamma blir dement skulle jag säga att skriva en ny framtidsfullmakt, som specificerar att du har fullmakt att sälja hennes bostadsrätt när hon inte har förmåga att förvalta den längre, är det smidigaste sättet för att bli säker på att du får sälja lägenheten. Det är möjligt att skriva med i fullmakten att det är tingsrätten som ska avgöra när du har rätt att använda fullmakten, Lag om framtidsfullmakter 9 §. Detta kan vara smidigt eftersom din mamma då kan vara trygg i att du inte kan sälja bostadsrätten när du vill. Väljer ni att inte göra det så är det möjligt för dig att bli antingen god man eller förvaltare. Blir du det så kan du också sälja lägenheten. Vid godmanskap krävs dock din mammas samtycke. Hoppas detta klargör saker och ting! Tack för förtroendet! Vänligen,

Vad kan man göra om man är missnöjd med sina gode man?

2019-01-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |BakgrundJag har blivit kontaktad av en kusin, som jag inte träffat på 10 år. Innan dess var det minst 15 år sedan vi hade kontakt.Nu har en väninna till henne hittat mig som kusinens enda släkting. Under tjugo år levde hon med en man som använde hennes pengar och hindrade henne från att träffa släkt och vänner.Kusinen är 67 år, i 20-årsåldern opererades hon för en hjärntumör och blev delvis förlamad i vänster sida. Hon blev därför kvar i föräldrahemmet. Mannen flyttade in i det här huset. Han hade ett manipulativt beteende, som både kusinen och min moster uppskattade, men inte systern. Systrarna sa upp bekantskapen med varandra och efter att min moster dog 2001 10 28 har de haft en långdragen arvstvist och ingen personlig kontakt. Jag har sökt systern.NulägeEfter att mannen gått bort i oktober 2015 har kusinen haft en god man. Enligt väninnan agerar den gode mannen mer som en förvaltare och min kusin är orolig för sin ekonomi. Hon upplever att hon inte har kontroll. Hur kan jag hjälpa henne? Jag är hennes enda släkting.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att kusinen har problem med den gode mannen och du undrar hur du kan hjälpa henne med detta samt om du kan hjälpa henne på något annat vis. Regler om gode män hittas i Föräldrabalkens 11 kap och 12 kap.Vad kan man göra om man inte är nöjd med sin gode man?Inledningsvis ska sägas att en gode män är ansvariga för att förvalta en persons tillgångar. När gode män förvaltar personens tillgångarna ska de göras på de sätt som är bäst gagnar personens intressen.I varje kommun finns en överförmyndare med uppgift att se till att gode män gör sitt jobb rätt. Har din kusin klagomål på sin gode man kan hon vända sig till överförmyndaren i sin kommun och framföra sina klagomål.Det går även att avsätta en gd man som gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövande av sitt uppdrag eller inte är lämplig för uppdraget (11 kap 20 § Föräldrabalken). Vill kusinen byta ut sin gode man kan hon då vända sig till överförmyndaren och framföra detta.Vad kan du göra?Du kan inledningsvis berätta för din kusin att hon kan få hjälp av kommunen (överförmyndaren) att byta god man. Hon kan också framföra klagomål mot gode mannen som överförmyndaren sedan får följa upp.Skulle du vilja hjälpa till ytterligare med hennes ekonomi skulle du själv kunna ansöka om att bli hennes goda man. Ansökan om att bli god man gör du i din kommun. Skulle du vara god man åt din kusin innefattar ditt uppdrag att:-Bevaka kusinens intressen i samband med t.ex arvsskifte, lägenhetsförsäljning, ansökan om vård eller olika slags bidrag.-Sköta och ta hand om egendom, alltså alla inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.-Sörja för kusinen, alltså att den sociala situationen fungerar på ett bra sätt, t.ex. genom personlig kontakt med eventuell vårdpersonal eller släktingar.För att du ska kunna bli god man måste (1) den nuvarande goda mannen bytas ut och (2) du måste bli godkänd som god man.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,