FrågaFAMILJERÄTTGod man20/12/2023

Rättshandlingsförmåga och god man

Om jag har god man kan jag köpa bil på avbetalning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga handlar om rättshandlingsförmåga och godmanskap. Detta regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB).

God man:

God man ska anordnas till någon (huvudman) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (se 11:4 FB). God man ska då bevaka rätten för den personen som hen företräder, förvalta deras tillgångar, samt sörja för deras person (se 12:2 FB).

Rättshandlingsförmåga:

Utgångspunkten när en god man anordnas är att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Huvudmannen får då självmant ingå avtal med andra samt genomföra andra rättshandlingar. Dock ifall huvudmannen  har anordnats en förvaltare så förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga (se 11:9 FB) och kan därmed inte ingå avtal med andra.

Slutsats:

Huvudman som enbart har anordnats god man får köpa bil på avbetalning då hen har rättshandlingsförmåga.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000