FrågaFAMILJERÄTTGod man30/12/2023

Rätten att som anhörig sköta en persons ekonomiska angelägenheter

Hej ! Min pappa är döende och jag har inga syskon. Min mamma är dement och bor på boende. Får jag sköta hennes ekonomi ? Hon ärver väl allt före mig, men kan ju inte sköta något. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om du får ta hand om din mammas ekonomiska angelägenheter. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB), men också ärvdabalken (ÄB) eftersom du nämner ett arvtagande.


Arvtagande


Din fråga kring om din mamma ärver allt av din pappa före dig beror på om de var gifta eller inte, om det funnits testamente och liknande. Du nämner inte att det finns något sådant och jag utgår ifrån att dina föräldrar varit gifta. Eftersom du är deras gemensamma barn så kommer din pappas kvarlåtenskap, precis som du säger, tillfalla din mamma, 3 kap. 1 § ÄB. Det är alltså först efter din mammas bortgång som du får ett s.k. efterarv, 3 kap. 2 § ÄB.


Hjälp med ekonomin


Om en person på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd samt andra liknande förhållanden inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, så får en anhörig hjälpa till med ekonomin som avser det dagliga livet, 17 kap. 1 § FB. Det framgår av 17 kap. 2 § andra punkten FB att barn till den med behov anses vara en sådan behörig anhörig. Med andra ord kan du, med tanke på din mammas sjukdomstillstånd, anses vara behörig att ta hand om hennes vardagliga ekonomi. Det kan då röra sig om att hjälpa till med att betala räkningar och liknande för att din mamma ska kunna upprätthålla sina levnadsförhållanden.

Är det däremot mer omfattande hjälp som krävs, vilket kan komma att omfatta mer “ingripande” rättshandlingar, så kan fullmakt behövas. Då blir det mer relevant att diskutera om din mamma kan vara i behov av en god man eller en förvaltare.


Vad innebär ett godmanskap och förvaltarskap?


Om en person på grund av sjukdom, psykiskt störning eller försvagat hälsotillstånd har svårt att bevaka sin rätt, exempelvis sköta sin egen ekonomi, så kan denne få en god man eller förvaltare, 11 kap. 4 § FB och 11 kap. 7 § FB.


Vad som skiljer de olika begreppen är att en förvaltare har ett mer ingripande ansvar, där den som får en förvaltare förlorar sin egen rättshandlingsförmåga och därmed inte kan bestämma själv över sina angelägenheter. En god man å andra sidan har inte samma bestämmanderätt som en förvaltare, då den som får en god man (huvudmannen) måste samtycka till allt som den gode mannen gör. Ett godmanskap kan därför betraktas som en frivillig insats som huvudmannen kan välja själv, medan ett förvaltarskap ses som en tvångsåtgärd som endast utses om en god man inte är tillräcklig hjälp.


Vem kan bli god man eller förvaltare?


Det är tingsrätten i den ort där personen som är i behov av hjälp bor som beslutar om en god man eller förvaltare ska anordnas eller inte, vilket görs efter en ansökan från antingen någon anhörig, kommunens överförmyndare eller till och med personen med hjälpbehov själv. Om överförmyndaren i kommunen därefter anser att den föreslagna personen är lämplig för uppdraget så ska denne förordnas till det, 11 kap. 12 § FB. Detta innebär i ditt fall att du kan komma att förordnas som god man eller förvaltare åt din mamma, förutsatt att du anses som lämplig för det uppdraget.


Sammanfattning


Alltså, du har som utgångspunkt behörighet att ta hand om din mammas ekonomi som rör vardagliga rättshandlingar; såsom att betala räkningar. Om din mamma däremot är i behov av mer hjälp, så kan tingsrätten utifrån en bedömning avgöra att en god man eller förvaltare behöver förordnas. Det är i en sådan situation inte omöjligt för dig att få denna roll, så länge du kan anses vara lämplig för ett sådant uppdrag.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000