Har jag rätt till toapaus på mitt butiksjobb trots att butiken lämnas obemannad under toapausen?

2019-03-04 i Rast
FRÅGA |HejJag arbetar i butik och vi ska nu få ett nytt schema där vi lämnas själva 3 timmar på kvällen, jag har ibs har har redan en väldig ångest över detta! Jag undrar om det finns nåt jag kan göra åt detta förutom att alltid sjukskriva mig när min ibs spökar. Har jag rätt till toapauser?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Arbetsgivaren har en skyldighet att ordna arbetet så att du som arbetstagare kan ta de pauser som behövs utöver rasterna (17 § första stycket arbetstidslag). Du som arbetstagare har alltså rätt att ta en toapaus när du behöver det.Det brukar vanligtvis inte heller vara någon fara att butiken lämnas obemannad under toabesöket. Jag föreslår att du pratar med din arbetsgivare och förklarar din situation. I de flesta fall går det alltid att lösa saker och ting genom kommunikation mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rast direkt inpå påbörjat arbetspass

2019-02-01 i Rast
FRÅGA |Får arbetsgivaren planlägga 30 minuters rast direkt inpå påbörjat arbetspass? Förklaring: arbetsstart 07.00. rast från 07.00 till 07.30. MVH
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av arbetstidslagen – ATL.Raster ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i sträck. Förutom detta ska raster i förhållande till arbetsförhållandena förläggas på ett tillfredsställande sätt, och utöver också vara tillfredsställande till antal och längd (15 § 3 st ATL). Undantag från detta får göras genom kollektivavtal (3 § ATL).I övrigt får raster i det enskilda fallet bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen (till skillnad från raster, då man inte måste vara på arbetsplatsen), om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller någon annan händelse som inte arbetsgivaren kan förutse (16 § ATL).Även om arbetsgivaren kallar det för en rast, är jag inte övertygad om att det är en rast. En rast får antas betyda ett uppehåll i arbetet; har arbetet inte ens inletts, kan det i sådant fall inte göras uppehåll i. Skulle det vara så att det trots allt kan anses utgöra en rast, låter det för mig mycket osannolikt att det kan anses tillfredsställande i förhållande till arbetsförhållandena att schemalägga raster genast på arbetsdagen.Svaret på din fråga är således att nej, jag har svårt att se att arbetsgivaren får schemalägga raster direkt på arbetspasset.Vänligen,

Får jag arbeta utan rast?

2018-12-08 i Rast
FRÅGA |Hej. Får jag jobba 8 timmar isträck utan rast om jag själv vill det. Tänker att sista timmen, den 9onde går jag hem. Kort sagt. 7-15 i stället för 7-16. Handels jobbar jag inom. Vid anställnings start kom vi muntligen överens om 7-15. Dvs sista timmen gick vi hem på rast.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rast och arbetstid finns stadgade i arbetstidslagen (ATL). Arbetsgivaren ska förlägga rasterna så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. I övrigt ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena (15 § ATL). Dessa reglerna är delvis semidispositiva och kan avtalas bort endast genom kollektivavtal (3 § ATL). Rasterna får dock inte tas bort helt, utan enligt ett direktiv från EU måste man ta rast efter sex timmar. Din arbetsgivare måste ge dig rast, även om du själv inte vill ha det. Anledningen till detta är för att det i allmänhet ses som bra för arbetstagare att ta paus. På en rast måste arbetstagaren inte stanna kvar på arbetsplatsen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Om företaget inte har kollektivavtal kan de då tvinga sina anställda att ta 30 minuter rast om de jobbar mer än 5 h?

2018-11-01 i Rast
FRÅGA |Om företaget inte har kollektivavtal kan de då tvinga sina anställda att ta 30 minuter rast (obetalt) om de jobbar mer än 5 h? Jag känner inte att jag behöver ta rast utan vill hellre jobba och få betalt de 30 minuterna, men kan de tvinga mig till rast?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det här med raster regleras i arbetstidslagen (ATL). I själva verket är det så att du har rätt att få rast men din arbetsgivare har en skyldighet att ge dig rast så att du inte jobbar i mer än fem timmar (ATL 15 §). Arbetsgivaren får bara planera rasterna på ett annat sätt om det regleras i villkor i ett kollektivavtal (ATL 3 §). Även om det skulle finnas ett kollektivavtal så får man inte helt ta bort rasterna på jobbet, eftersom det finns ett krav inom EU att alla arbetstagare måste ta rast under en arbetsdag som sträcker sig över sex timmar. Arbetsgivaren har en skyldighet att ge dig rast efter fem timmar Det är alltså så att din arbetsgivare inte har något val i det här, utan ska se till att du tar rast var femte timme. I praktiken måste du alltså ta rast så som din arbetsgivare bestämmer, så länge det följer lagens minimikrav.Varför ser lagen ut som den gör?Jag förstår att det kan kännas lite frustrerande om du har ett arbete där du inte själv känner något behov av att ta en rast. Anledningen till att lagen ser ut som den gör är att det i allmänhet anses bra för arbetstagare att ta en kort paus för att äta eller fokusera på något annat än jobbet. Dessutom kan det finnas ett intresse för arbetsgivaren att dess anställda tar raster, eftersom det kan göra så att de anställda har en jämnare energinivå och är fokuserade under hela arbetsdagen. Anledningen till att rasten är obetalt är helt enkelt att du inte har någon skyldighet att vara kvar på arbetsplatsen under rasten, eller måste stå till arbetsgivarens förfogande under just den tiden. Lagen är tvingande, eftersom man vill se till att alla arbetsgivare organiserar arbetet på ett sätt som ska bidra till en bra arbetsmiljö.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Kan jag arbeta utan rast?

2019-02-06 i Rast
FRÅGA |Hejsan vi ska börja med raster på mitt jobb och när vi jobbar kväll 12:00-21:45 så säger chefen att vi ska ha rast 12:00-13:00 får det vara så?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om rast och arbetstid finns stadgade i Arbetstidslagen. Rast på jobbetRast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande, det vill säga att du har rätt till att lämna arbetsstället. Du har då rätt till att stänga av din telefon och behöver inte vara tillgänglig. Arbetstidslagen I själva lagen står det inte något om hur lång en rast ska vara, däremot ska en arbetstagare ha en rast senast efter fem timmars arbete enligt arbetstidslagen, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Det innebär att arbetsgivaren ska förlägga rasterna så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmer i följd. I övrigt ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena enligt 15 § arbetstidslagen. Dessa regler är delvis semidispositiva vilken innebär att de endast kan avtalas bort genom kollektivavtal, enligt 3 § arbetstidslagen. Rasterna får dock inte tas bort helt.Lycka till!Vänligen,

Kan man läman arbetsplatsen under en paus?

2019-01-29 i Rast
FRÅGA |Har jag rätt att ta en paus på 10 minuter på betald arbetstid och lämna arbetsplatsen?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren ska se till att du utöver rasterna har möjlighet att ta pauser som behövs. Pauserna räknas in i arbetstiden (de är betalda), 17 § arbetstidslagen. Dock har du ingen rätt att lämna arbetsplatsen, vilket du har under en rast. Pauserna ska tas på arbetet, 15 och 17 § arbetstidslagen.Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar över något.Med vänlig hälsning

Hur mycket rast har en lokförare rätt till?

2018-11-20 i Rast
FRÅGA |Vad gäller för en lokförare när det kommer till raster?Lag 1982:673 § 15 säger 5 timmar sedan rast och lag 2008:475 § 14 säger 6 timmar och sedan rast.Fackligt avtal säger inget gällande detta ( IF Metall- Gruvindustri)
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först redogöra för vad som krävs för att respektive lag ska vara tillämplig. Längst ner kommer jag skriva ett kortfattat svar på din fråga. Är lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik tillämplig?Lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig på arbetstagare som ingår i tågpersonal i gränsöverskridande tågtrafik, se 1 §. Lagen gäller dock inte lokal och regional passagerartrafik över gränsen mellan Sverige och ett annat land, se 3 §. Lagen gäller inte heller godstransporter som överstiger gränsen mellan Sverige och ett annat land med max 15 km, se 3 §. Ifall lagen är tillämplig har man, precis som du säger, rätt till rast senast var 6:e timme så långt som omständigheterna medger det, se 14 §. Är arbetstidslagen (1982:673) tillämplig?Arbetstidslagen är tillämplig på en arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivare, se arbetstidslagen 1 §. Alltså är lagen tillämplig på lokförare. Dock gäller inte arbetstidslagens 15 § 3 st (regeln om rätt till rast var 5:e timme) ifall lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig, se arbetstidslagen 2 § 5 st. Ifall arbetstidslagen är tillämplig har man rätt till rast var 5:e timme, se arbetstidslagen 15 § 3 st. Svar: Ifall lokföraren arbetar på gränsöverskridande tågtrafik är lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik tillämplig och i sådana fall är huvudregeln att lokföraren har rätt till rast var 6:e timme. Ifall lokföraren inte arbetar på gränsöverskridande tågtrafik gäller arbetstidslagen och hen har i sådana fall rätt till rast var 5:e timme. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Kan arbetsgivaren flytta på rasten?

2018-10-31 i Rast
FRÅGA |Hej,Jag jobbar på en arbetsplats som när min anställning ingicks beslutade att min lunchrast skulle ske mellan 12:00-13:00. Nu vill min arbetsgivare flytta på den tiden.Får hen göra det utan mitt medgivande?
Signe Lundgren |Hej och tack för att just du valt att vända dig till oss på Lawline med din fundering!Arbetstidslagen När det kommer till arbetstid, luncher och liknande så regleras det i arbetstidslagen. I 15 § arbetstidslagen framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan en rast. En rast innebär att du får lämna arbetsplatsen och inte stå till arbetsgivarens förfogande, och du får heller inte betalt under rasten. En rast ska vara minst 30-45 minuter lång. Utöver rasten har arbetstagaren också rätt till de pauser som kan behövas under arbetspassets gång. En paus är ett kortare uppehåll, där du som arbetstagare ska stå till arbetsgivarens förfogande samt där du får betalt under tiden , enligt 17 § arbetstidslagen.Att flytta på rasterna Lagen anger också att arbetsgivaren ska i förtid så noga det går att ange rasternas längd och förläggning enligt 15 § 2 st arbetstidslagen. Är det nu så att din arbetsgivare vill flytta på det så ser jag det som att denne har möjlighet att göra detta, så tillvida att du inte arbetar mer än fem timmar i sträck utan rast och att din arbetsgivare meddela dig detta i tid. Jag skulle däremot råda dig att prata med din arbetsgivare och se om ni kan lösa problemet på något vis. Vänligen,