Har man rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass?

2021-05-12 i Rast
FRÅGA |Jag är 16 år och är anställd för enstaka dagar. När jag jobbar fem timmars pass har jag en kvarts rast men jag har läst att jag måste ha minst en halvtimmes rast om jag jobbar 4,5 timmar. Är det okej att jag har en kvart mitt i eftersom jag inte jobbar 4,5 timmar streck eller måste det vara en halvtimme?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass. Arbetstidslagen reglerar rätt till rast så jag kommer därför utgå från denna lag. Notera dock att lagen undantar vissa personer så som företagsledare, hemarbete eller personer som har så kallat okontrollerat arbete (2 § arbetstidslagen).Lagen är även semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (3 § arbetstidslagen). Arbetstagare har rätt till rast men lagen anger inte hur längeEnligt lagen har en arbetstagare rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten innebär ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt Arbetsmiljöverket bör en rast vara minst 30 minuter (15 § arbetstidslagen). Rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll vid händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen men tiden räknas däremot in i arbetstiden, det vill säga att arbetstagaren har rätt att få betalt för måltidsuppehållet (16 § arbetstidslagen).SammanfattningFörst och främst bör du kontrollera om eventuellt kollektivavtal på din arbetsplats reglerar särskild tid angående rätt till rast. I annat fall har du rätt till rast vid fem i följd arbetade timmar. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt Arbetsmiljöverket bör rasten vara minst 30 minuter.Om du upplever att du får för lite rast och att arbetsmiljön därmed brister kan du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och försöka lösa problemet. Om denne inte vidtar några åtgärder kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om sådan finns. Om du är medlem i ett fackförbund kan du även vända dig till dem för att få mer hjälp. Du kan också ta kontakt med Arbetsmiljöverket för svar på frågor och anmälan om dåliga arbetsförhållanden.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Ersättning för utebliven rast

2021-03-31 i Rast
FRÅGA |Hej!Vilken ersättning gäller om jag inte har möjlighet att få min rast som jag ska enligt följande exempel:Jag har inte möjlighet att gå på rast efter 5 h. Rasten blir förskjuten till efter 5 h.Har jag rätt till ersättning för att jag inte fått rast efter 5 h? Vilken typ av ersättning isf?Jag har inte möjlighet alls att gå på rast på hela passet. Har jag rätt till ersättning för att jag inte fått rast under hela passet? Vilken typ av ersättning isf?Jag får inte 30 minuter rast. Rasten kanske bara blir 15 min.Har jag rätt till ersättning för att jag inte fått 30 min rast? Vilken typ av ersättning isf och för hur lång tid?MVHErik
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår inte utav frågan vilken typ av anställningsform du har men jag utgår från att du har en timanställning då månadslön inte specificerar raster på samma sätt. Om jag missuppfattat omständigheterna får du gärna höra av dig till oss igen! På rasten behöver du inte stå till din arbetsgivarens förfogande därför får du inte heller betalt för den tid du är på rast. Detta inenbär att om du inte får 30 min rast som du har rätt till så blir din ersättning att du får betalt för den halvtimmen istället för att det annars skulle göras avdrag. Detsamma gäller om du skulle få 15 min rast istället för 30 min, då är det endast 15 min som kommer undantas från betald tid (15 § arbetstidslagen). Jag hoppas detta besvarade din fråga!Hälsningar,

Skyldig att arbeta under obetald rast?

2021-01-30 i Rast
FRÅGA |Är det lagligt att behöva vara tillgänglig på jobbet trots att man har obetald rast?Jag jobbar på en bensinstation och har 30 minuters obetalt rast per arbetspass. För att kunna få arbetet att fungera krävs ofta att man är två då vi har flera kassor och biluthyrning bland annat. Då vi ofta endast är två som jobbar samtidigt medför detta att man sällan kan använda sin rast till det den är till och sitta ostörd - kollegan behöver majoriteten av gångerna hjälp halvvägs in på rasten.Då jag började fick jag veta att vi inte får lämna jobbet under rasten och måste vara redo att hoppa in om kollegan behöver hjälp (vilket man såklart gör eftersom man inte vill sätta den andra i skiten) men då har man väl ändå inte RAST utan måltidsuppehåll?Tog upp detta med en tidigare chef som tyckte att vi kunde dela upp rasten i flera portioner så att det blev en halvtimme totalt. Har inte vågat ta upp det med nya chefen av rädsla att skapa dålig stämning.Det är mycket frustrerande och stressigt att äta på stående fot och känna att man arbetar gratis.Stämmer det som chefen sa?Tack på förhand
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet är arbetstidslagen. Enligt 3 § arbetstidslagen får vissa undantag göras om detta sker genom kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.Skillnaden mellan rast och måltidsuppehåll:Rast betyder avbrott i den ordinarie arbetstiden. Rast är obetald tid och räknas därför inte in i den ordinarie arbetstiden. En arbetstagare är inte skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen under rasten enligt 15 § arbetstidslagen.Enligt 16 § arbetstidslagen får raster bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Måltidsuppehåll görs på betald arbetstid och räknas därmed som ordinarie arbetstid. Detta innebär att om arbetet så kräver måste arbetstagare utföra arbete under ett måltidsuppehåll.Sammanfattning:I din fråga skriver du att ni inte får lämna arbetsplatsen under rasten, utan måste vara redo att hoppa in i kassan. Detta innebär, precis som du skriver, att din "rast" i verkliga fallet är måltidsuppehåll. Det är därmed inte tillåtet för din arbetsgivare att dra av 30 minuter per arbetspass som rast eftersom du är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen, samt behöver hoppa in i kassan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har man rätt till rast under ett 7,5 timmars arbetspass?

2021-01-15 i Rast
FRÅGA |Hej, jag jobbar inom restaurangbranschen som timanställd och är ensam i restaurangen hela dagen. Min chef vill att jag nu ska arbeta pass på 7,5 timmar men inte få någon rast/paus. Detta eftersom chefen säger att i och med corona så har de inte råd att ha flera anställda på samma pass. Chefen berättar att jag kommer få betalt för alla 7,5 timmar där. Men jag kommer då inte ha någon paus eller rast och inte ha chans att äta lunch. Får det vara såhär eller har jag rätt att säga emot chefen? Om det finns stöd i lagen för det?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att arbetsgivare har rätt att bestämma var, när och hur arbetet ska utföras – i den mån inte annat följer av avtal eller lag. Arbetstidslagen begränsar dock arbetsgivarens rätt genom att ange regler kring arbetstid och vila. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (3 § arbetstidslagen).Jag kommer även utgå från att arbetstidslagen blir tillämplig på ditt fall men notera att lagen undantar vissa personer så som företagsledare, hemarbete eller personer som har så kallat okontrollerat arbete (2 § arbetstidslagen).En arbetstagare har rätt till rast alternativt måltidsuppehållEnligt lag har en arbetstagare rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten innebär ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger inte hur lång rasten ska vara men enligt arbetsmiljöverket bör en rast vara 30 minuter (15 § arbetstidslagen). Rasten får dock bytas ut mot måltidsuppehåll under vissa särskilda omständigheter exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär ett uppehåll från arbetet med syfte att exempelvis äta mat men arbetstagaren ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och avbryta uppehållet vid behov av arbete. Detta uppehåll räknas in i arbetstiden och arbetstagaren har rätt att få betalt för denna tid (16 § arbetstidslagen).Att ni är få anställda på arbetsplatsen alternativt att du är ensam på restaurangen skulle kunna vara omständighet som gör att måltidsuppehåll blir aktuellt. Det krävs inget tillstånd för att arbetsgivaren ska få tillämpa måltidsuppehåll men notera att det krävs särskilda omständigheter (se prop. 1970:5 s. 130 och 16 § arbetstidslagen).Utöver rast eller måltidsuppehåll ska arbetsgivare också se till att arbetstagare får de raster som behövs. Lagen anger dock inte hur lång pausen ska vara men det ska vara en kortare vila som räknas in i arbetstiden (17 § arbetstidslagen). SammanfattningDu har rätt till rast eftersom du jobbar mer än fem timmar i följd. Din arbetsgivare kan dock välja att byta ut din rast mot måltidsuppehåll under förutsättning att särskilda omständigheter föreligger. Att du är ensam på restaurangen skulle kunna innebära att sådana omständigheter föreligger.Måltidsuppehåll innebär däremot inte att du inte har rätt till någon vila alls under arbetet utan tanken är att du ska ha tid att exempelvis äta lunch men samtidigt vara tillgänglig vid behov av arbete. Dessutom ska arbetsgivaren se till att du får de pauser som behövs.Min rekommendationJag rekommenderar dig att först se över om det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar frågor om arbetstid och vila. Rimligen ska det inte kunna krävas att du arbetar 7,5 timmar utan någon som helst vila genom rast, måltidsuppehåll eller paus. Om du är medlem i ett fackförbund kan du höra av dig till dem för att diskutera frågan. Du kan också kontakta arbetsmiljöverket och upplysa dem om omständigheterna varav myndigheten kan besluta om att göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.Om du vill ha fortsatt hjälp med din fråga kan du även boka tid med en av våra kunniga jurister eller ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Får min arbetsgivare införa rökförbud?

2021-04-30 i Rast
FRÅGA |Kan jag bli sparkad på mitt jobb om jag röker i mina arbetskläder på raster? Jag jobbar i en livsmedelsbutik, min chef sa att vi inte får det. Får det finnas rökförbud alltså?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare kan införa ordningsregler under arbetstid. Detta, eftersom hen har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Att din arbetsgivare har valt att besluta om rökförbud är en ordningsregel som hen får besluta om. Det kan också vara så att arbetsgivaren har valt att bestämma om rökförbud på grund av hens skyldighet att säkerställa en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen.Observera dock att det är skillnad på paus och rast i dessa tillfällen. En paus är ett kortare uppehåll, som ofta ingår i arbetstiden och arbetsgivaren kan därför bestämma om ordningsregler under arbetstiden så som exempelvis rökförbud. När det kommer till raster, så är dem lite längre och räknas ofta inte in i arbetstiden, som exempelvis lunch. Om rasten inte ingår i arbetstiden innebär det i princip att arbetsgivaren inte kan bestämma. Det är därför viktigt att du observerar om dina raster ingår i arbetstiden eller inte. I kollektivavtalet kan det nämligen vara avtalat om ett så kallat måltidsuppehåll, sådana uppehåll räknas in i arbetstiden (16 § arbetstidslagen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Avdrag på lön för toapaus

2021-03-02 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett kundtjänstföretag där vi, under rast och paus, måste koda för vad vi gör. Har vi lunch, till exempel, sätter vi oss på "lunch", har vi kvartsrast sätter vi oss på "short break". Lunchen är givetvis obetald, men det är också kvartsrasterna (två stycken om dagen). Problemet är, att när vi går på toaletten måste vi koda oss på "short break". Alltså dras vår lön när vi går på toaletten. Är detta okej? Tack på förhand <3
Oscar Rudén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om arbetsgivare har rätt att dra av på lönen när du går på toa. Lagen som reglerar arbetstid heter arbetstidslagen (ATL). Denna är till vissa delar en dispositiv lag, vilket innebär att delar av den kan avtalas bort genom kollektivavtal (3 § ATL). När det gäller raster är dock möjligheten att avtala om annat än vad som står i lagen relativt begränsad, vilket innebär att även om kollektivavtal finns på din arbetsplats skulle detta troligtvis inte ändra svaret nedan.Vad säger lagen - Raster regleras i 15 § ATL och definieras som en paus i arbetet där arbetstagaren har rätt att lämna arbetsplatsen. Det nämns också att rast ska ges om arbetstiden är längre än fem timmar.Enligt 17 § ATL har arbetstagaren rätt till pauser om det behövs utöver rasterna. Det kan exempelvis handla om en kortare paus för att gå på toaletten eller dricka vatten. Dessa pauser är betalda.Vad innebär detta för dig – Utifrån detta ska toapauser alltså räknas in i ordinarie arbetstid. Pauser ska vara betalda. Detta är svårt att ändra via kollektivavtal så du bör påpeka detta för din arbetsgivare och kolla upp om arbetsplatsen har ett kollektivavtal som säger annat än lagen.Hoppas att de var svar på din fråga!

Rast och pauser på arbetsplatsen

2021-01-23 i Rast
FRÅGA |Hejsan!Det verkar som om vår arbetsgivare blandar ihop begreppen raster och paus. Vi har inte kollektivavtal. Vår lunchrast är 30 minuter. För hade vi 15 minuter på förmiddagen och 15 minuter på eftermiddagen som kallades raster och som ingick i arbetstiden. Vi tog med våra telefoner till fikaplatsen och svarade om det ringde. Dessa avbrott var väl egentligen pauser?Numera ligger dessa 2x15 minuter utanför arbetstid, de kallas fortfarande raster och de anställda är SKYLDIGA att ta dem. Jag skulle hellre sluta min arbetsdag tidigare än att tvingas ta dessa "raster". Kan arbetsgivaren verkligen tvinga oss?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga angående rasterna är tyvärr att de anställda är skyldiga att ta raster på det sättet som arbetsgivaren bestämmer, så länge det följer arbetstidslagens minimikrav. Din arbetsgivare har inget val utan ska se till att arbetstagarna får rast efter 5 timmar i vilket fall. Arbetsgivaren har endast rätt att planera rasterna på ett annat sätt om det regleras i ett kollektivavtal 3 § arbetstidslagen, vilket ni inte har. Lagen är då tvingande och arbetsgivaren är skyldig att se till att rast tas. Arbetsmiljöverket har nämnt att rasten bör vara minst 30 min, men den kan vara längre. Unionen har angett 60 min som lämpligt. Den totala tiden på er arbetsplats för raster verkar i nuläget vara 60 min. Detta är troligtvis ok.Rast och paus?Raster är obetalda då det är tänkt att arbetstagaren ska fokusera på något annat, äta lunch, kanske lämna arbetsplatsen och inte stå till arbetsgivarens förfogande. Pauser har man också rätt till, vilket är kortare avbrott från arbetet men som räknas in i arbetstiden. Under pauserna har man inte nödvändigtvis rätt till att lämna arbetsplatsen. Längderna på pauserna är inte reglerade men kan exempelvis vara 10-15 min på förmiddagen och/eller eftermiddagen.Alltså ska ni minst ha 30 min rast, som icke är betald, när ni kan göra vad ni önskar. Sedan utöver detta har ni även rätt att pausa en liten stund för att fika, gå på toaletten eller bara vila, på arbetstid. Jag är inte säker på om jag fullt förstår hur erat upplägg såg ut, då du anger att uppehållen kallades för raster men ingick i arbetstiden. Ja troligen har dessa felaktigt kallats för raster då det i praktiken rört sig om pauser, då de ingått i arbetstiden.Om det nu är så att ni har 30 min lunchrast, men tvingas ta ytterligare rast två gånger om dagen, vilket gör det totalt till 60 min, kan det vara så att detta ska följas. Rasten ska vara minst 30 min, alltså kan arbetsgivaren sätta gränsen högre, vilket inte anses vara till nackdel för arbetstagaren. Det kan upplevas orättvist såklart om man upplever att man inte behöver mer raster. Men man måste följa och ta rast i enlighet med det arbetsgivaren bestämmer när det inte finns ett kollektivavtal. Jag förstår att det kan framstå som konstigt då tidigare "pauser" på betald tid blir till raster på obetald tid. Arbetsgivaren verkar dock ha rätt till detta utifrån den informationen jag fått. Jag kan råda dig att prata med någon arbetsmiljöansvarig eller fackförbund och se vad de tycker. I vilket fall har ni fortfarande rätt till betalda pauser utöver dessa raster.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma eller boka en tid på Lawlines betaltjänst här.Med vänlig hälsning

Kan man ha för lång rast på jobbet?

2020-11-12 i Rast
FRÅGA |hejjobbar inom handeln (livsmedel butik)arbetsgivaren vill att vi skall tag ut 1timme 15min rast när vi jobbar 6-14,00. jag tycker att rasten är för lång och att det hade räckt med 45 minuter.andra dagar när vi jobbar 6-16,00 måste vi tag 1,5 timmar rastkan arbetsgivaren tvinga på oss så långa raster?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din situation handlar om rast på arbete, vilket regleras i arbetstidslagen (ATL)Huvudregeln inom arbetsrätten är att arbetsgivaren bestämmer över och fördelar arbetet och således även rasterna. En rast är ett obetalt avbrott i den dagliga arbetstiden och under denna tiden är arbetstagaren inte skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen (15 § ATL)Arbetstidslagen säger att rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena och förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än 5 timmar i följd. (15 § ATL)Lagen säger således inget om exakt hur lång rasten ska vara, men det finns riktlinjer från Arbetsmiljöverket som säger att rasten ska vara minst 30 minuter. Om det är två raster, bör den ena vara 15 minuter och den andra minst 30 minuter. Således; lagen säger att så länge arbetstagaren inte får för lite rast, har arbetsgivaren rätt att reglera rasten för de anställda, så att den passar dennes verksamhet. Arbetsgivaren måste dock på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. (15 § ATL) Dock kan det finnas andra regleringar i kollektivavtal som kan utgöra undantag från reglerna om rast. (3 § ATL). Det är därför viktigt att du kollar om det finns något tillämpligt kollektivavtal på din arbetsplats. Sammanfattningsvis, så är det enligt lagen okej att arbetsgivaren ger er så långa raster, för att det passar dennes verksamhet, om det är tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena och hen anger rastens längd och förläggning i förväg. Dock, så kan det finnas andra bestämmelser i tillämpligt kollektivavtal. Jag skulle föreslå att du kollar vad kollektivavtalet säger (förutsatt att det finns ett på din arbetsplats) och sedan prata med din chef om att du inte är nöjd med längden på din rast och skulle vilja ha kortare raster. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om det är några oklarheter, är du välkommen att kommentera här nedan så ska jag försöka förtydliga.Du är varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,