FrågaARBETSRÄTTRast 24/07/2022

Rätt till rast under arbetstid

Hej. Får man arbeta själv i en butik 8 timmar i sträck? Det är ingen rast utan man får äta när man har tid och man har inget sällskap utom de kunder som kommer in. Får man verkligen jobba så? Jag tycker det är lite udda att jobba själv så länge.

Lawline svarar

Hej, 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Din fråga berör reglerna för arbetstid och arbetsmiljö och därför går jag igenom de aktuella bestämmelserna nedan. Du kan hitta reglerna i arbetstidslagen och arbetsmiljölagen


Raster, måltidsuppehåll och pauser

I arbetstidslagen anges att en arbetstagare har rätt till rast när denne arbetat i fem timmar. (15 § arbetstidslagen) Lagen anger inte rastens längd, utan det framgår av praxis att en rast ska vara minst 10 minuter. Arbetsmiljöverket rekommenderar dock att rasten ska vara 30 minuter lång. Under rasten behöver du inte vara tillgänglig på arbetsplatsen och har ingen skyldighet att stanna kvar. Rasten räknas inte heller som arbetstid. 

Rasten kan bytas ut mot måltidsuppehåll, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena. (16 § arbetstidslagen) Till skillnad från när du har rast behöver du vara tillgänglig på arbetsplatsen vid måltidsuppehåll och tiden för uppehållet ingår i arbetstiden. 

 Du har även rätt att ta kortare pauser utöver rast eller måltidsuppehåll. (17 § arbetstidslagen) Pauser ingår i arbetstiden och du ska vara kvar på arbetsplatsen under tiden. Dock kan det variera mellan olika arbetsplatser om dessa pauser är schemalagda och du har inte rätt att ta dessa pauser när du vill. 

I kollektivavtal kan det finnas avvikande regler från vad som gäller i arbetstidslagen då det går att avtala bort en del bestämmelser. (3 § arbetstidslagen) Därför är det viktigt att kontrollera vad som står i det gällande kollektivavtalet för din arbetsplats. 


Arbetsmiljön

Utöver reglerna om rast finns aktuella regler gällande arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö för arbetstagarna. Det är arbetsgivarens ansvar att förhindra att arbetstagarna utsätts för psykisk och fysisk ohälsa. (2 kap 1 §  arbetsmiljölagen och 3 kap 2 § arbetsmiljölagen)


Sammanfattning och rekommendation

När du arbetar åtta timmar i sträck har du rätt till en rast efter fem timmars arbete. Utöver det har du rätt att ta korta pauser. Dock kan regler i kollektivavtal avvika från vad som anges i arbetstidslagen. 

Till att börja med kan du kolla i ditt anställningsavtal om det framgår där att du ska ha rast.  Därefter kan du prata med din arbetsgivare och försöka lösa situationen, då du har lagen på din sida. Om din arbetsplats är bunden av kollektivavtal är det bra att vända sig till ett fackförbund för råd om vad som gäller. Vanligtvis kan du kontakta ett fackförbund om du är medlem. Är du inte medlem i dagsläget rekommenderar jag dig att bli det. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Med vänliga hälsningar, 
Isabella BrarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”