FrågaARBETSRÄTTRast 04/02/2023

Har arbetstagaren rätt att ta paus när hen vill under arbetstiden?

Om en arbetstagare, på sin rast, behöver gå på toa. Har arbetstagaren rätt att kunna vänta till rasten är över för att sen därefter gå på toa på arbetstid istället vilket då innebär att rasten blir ex 30 min + 3 för toabesök?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar ifall arbetstagaren har rätt till att, utöver sin vanliga rast, ta paus för att exempelvis gå på toaletten.


Tillämplig lag för situationen är arbetstidslagen (ATL).


Rast på arbetet

En arbetstagare har rätt till en rast efter 5 timmars arbete (15 § tredje stycket ATL). Rastens längd och förläggning ska på förhand anges av arbetsgivaren på ett så noga vis som omständigheterna kräver (15 § andra stycket ATL). Det finns ingen specifik tid angiven i lagen, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter.


En vanlig rast, för många kallad “lunch”, ingår inte i arbetstiden. Men rasten kan bytas ut mot så kallat måltidsuppehåll, om detta är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller något annat som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren (16 § ATL). Sådana måltidsuppehåll räknas då in i arbetstiden.


Pauser utöver rasten

17 § första stycket ATL anger att arbetsgivaren ska ordna så att arbetstagarna kan ta behövliga pauser utöver rasterna. Det står inte så mycket i lagen om vad pauserna ska vara till för eller när de ska tas, men i lagkommentarer står det att pausen ska vara ett naturligt inslag i arbetet och tas när arbetstagaren fysiskt eller psykiskt behöver det. Jag har förstått det som att en paus både är till för att exempelvis gå på toaletten och dricka vatten, men att det kan även kan vara förlagda pauser för exempelvis eftermiddagsfika.


Om arbetsförhållandena kräver det, får pauserna vara schemalagda av arbetsgivaren (17 § andra stycket ATL). Detta gäller oftast om det inte finns utrymme för naturliga pauser i arbetet och det är svårare att ta sig tiden till en paus, exempelvis om man arbetar som kranförare eller tågpersonal.


Reglerna om arbetspauser är tvingande och kan inte avtalas bort i exempelvis ett kollektivavtal.


I ditt fall

I ditt fall ser jag inget legalt hinder mot att arbetstagaren ska kunna ta sin toapaus direkt efter sin rast, eftersom arbetstagaren har rätt till pauser utöver rasten. Dock behöver arbetstagarna anpassa sig efter arbetsförhållandena och det kanske inte alltid är passande att gå på toaletten vid vissa tillfällen, beroende på vad man arbetar med. Arbetsgivaren kan också, beroende på arbetsförhållandena, förlägga pauserna på vissa tider under dagen.


Jag har inte utifrån omständigheterna du angett fått information om vad det är för slags arbete det handlar om, och kan således inte avgöra om det är ett arbete där det behövs schemaläggning för pauser. Som sagt kan sådan schemaläggning vara nödvändig om det handlar om arbeten där det är svårt att ta en naturlig paus, exempelvis som busschaufför eller kranförare.


Sen är det även möjligt att arbetsgivaren kanske inte uppskattar att man tar paus direkt efter sin rast. 


Avslutningsvis skulle jag därför rekommendera arbetstagare och arbetsgivare att prata med varandra och förtydliga vad som gäller för pauser under arbetstid.


Med detta hoppas jag att du finner din fråga besvarad. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Rast ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo