FrågaARBETSRÄTTRast 17/11/2022

Under vilka förutsättningar får rast bytas mot måltidsuppehåll?

Hej, Jag har en tillsvidareanställning och jobbar heltid. Jag jobbar i ett intermittent 2-skift med rullande schema dvs ena veckan dag, andra veckan kväll. Vi är cirka fyra stycken medarbetare på varje skift och överlappar på pauser och lunchen. Vår lunch är 30 minuter. Vad krävs konkret i praktiken för att måltidsuppehåll ska tillämpas på lunchen enligt lagen? För att förtydliga; När är det lämpligt för att tillämpa måltidsuppehåll? Vilka speciella arbetsförhållanden syftar arbetstidslagen på? Motivera med lagtext. 16 § ”Rasten får dock bytas ut mot måltidsuppehåll under vissa särskilda omständigheter exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall.”

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

16 § Arbetstidslagen

Jag tolkar det som att du undrar i vilka situationer 16 § Arbetstidslagen blir tillämplig.

Av lagrummet framgår inte mycket mer än att raster får bytas mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren.

Vad innebär lagrummet?

Innebörden framgår tydligare i förarbeten. Där anges att det endast är i yttersta undantagsfall och i speciella situationer som ett sådant byte får ske och då bara tillfälligt. Situationer som exemplifieras är då arbetet är sådant att det inte kan avbrytas eller att tillsyn måste ske och att arbetstagarens närvaro är nödvändig för detta, eller vid ett oväntat driftavbrott eller dylikt. Det är dock arbetsgivarens ansvar att planera verksamheten på sådant sätt att det inte blir aktuellt att byta rasten mot måltidsuppehåll.

Undantag genom kollektivavtal

Det är dock möjligt att avtala om att raster ska bytas mot måltidsuppehåll genom centrala kollektivavtal. Hänsyn måste dock då tas till spärregeln i 3 § fjärde stycket Arbetstidslagen som säger att byten av raster mot måltidsuppehåll får endast göras om det inte innebär mindre förmånliga villkor än vad som följer av det direktiv som arbetstidslagen är grundat på.

Sammanfattning

För det första kan raster bytas mot måltidsuppehåll om det följer av en arbetstagarorganisations centrala kollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen. I annat fall får rast bytas mot måltidsuppehåll endast om det i den enskilda situationen krävs att detta görs, och då oftast med anledning av oförutsedda situationer.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Rast ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”