FrågaARBETSRÄTTRast 03/04/2022

När får arbetsgivaren förlägga rasten?

Hej! Min sambo jobbar på hamburgerrestaurang och jobbar idag 18.45-03.00 och är det då tillåtet att han ska behöva gå på sin rast 20.51 och sen avbryter dom den vid 20.11 för dom behöver hans hjälp och att han sedan får jobba fram till 03.00 och troligtvis längre än det utan rast? Han får nästan alltid jobba över vid stängning. Och så undrar jag om hans schema får ändra hans stämplingar så dom stämmer inom lagen eller om rasterna och stämplingarna ska stå på minuten som man stämplar för vi är ganska säkra på att dom vid fler tillfällen ändrar så det står att han haft 30 min rast fast han fått avbryta rasten tidigare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I arbetstidslagen (ATL) finns bestämmelser om arbetstid och raster. Lagens bestämmelser kan helt falla bort genom att arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal med en fackorganisation (3 § ATL). Jag råder er i första hand därför att kolla upp om restaurangen är ansluten till ett kollektivavtal, men om så inte är fallet gäller lagens regler, vilka jag presenterar nedan.

Angående rasten

En arbetstagare har rätt till rast efter fem timmars arbete (15 § tredje stycket ATL). En rast är ett avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldig att stanna kvar på arbetsstället. I lagen anges inte hur långa rasterna ska vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara i minst 30 minuter och ett arbetsuppehåll på endast tio minuter anses inte vara rast. Arbetstagarna ska frigöras från uppgifter under rasten och arbetsgivaren kan inte bestämma på vilket sätt arbetstagaren använder sin rast eller var denne ska befinna sig under denna. Arbetsdomstolen har klarlagt att så snart arbetstagaren överhuvudtaget fullgör någon form av arbetsuppgift för arbetsgivarens räkning så kan ett sådant avbrott i arbetstiden inte räknas som rast (Arbetsdomstolens dom 1967 nr 26).

Det är arbetsgivaren som bestämmer när rasten ska förläggas, med undantag för det kravet att de ska läggas så att arbetstagaren inte utför arbete i mer än fem timmar i följd. Om din sambo får rast 20.51 och den varar i 30 minuter innebär det att han kommer att jobba i mer än fem timmar i följd om han avslutar sitt arbetspass klockan tre. Rasten ska därför förläggas senare in på passet, annars bryter arbetsgivaren mot lagen. Den omständigheten att din sambo tvingas avbryta sin rast för att hoppa in efter 20 minuter behöver inte nödvändigtvis strida mot lagen då dem 20 minuterna kan räknas som en rast. Arbetsmiljöverket har dock även fastställt att en enda rast under arbetsdagen bör vara minst 30–45 minuter och om det är fråga om två raster under arbetsdagen bör den ena vara minst 15 och den andra minst 30 minuter. Om din sambo enligt avtalet endast får en rast under arbetsdagen bör den därför vara minst 30 minuter lång.

Angående ändringen av schemat/stämplarna

Arbetsgivaren bör inte ändra schemat så att det ser ut som om din sambo har haft en längre rast än vad han har, men det är inget som strider mot lagen utan är snarare en följd av det större problemet att din sambo inte får den rast han har rätt till.

Slutsats

Din sambo har rätt att få rasten förlagd senare på arbetsdagen så att han inte tvingas att jobba mer än fem timmar i följd. Om han enligt anställningsavtalet har rätt till en rast under arbetspasset på 30 minuter får han inte bli avbruten och tvingas hoppa in och jobba, då hans rast inte längre räknas som en rast då. Som jag skrev inledningsvis kan arbetsgivaren vara ansluten till ett kollektivavtal med en fackorganisation och i sådana fall gäller kollektivavtalets bestämmelser i stället, som ofta innehåller andra villkor om rast.

Jag rekommenderar din sambo att kontakta facket, och om han inte är medlem, gå med i facket och berätta för dem hur det ser ut och få hjälp av dem. Ni kan även kontakta Arbetsmiljöverket för att göra en anmälan om dåliga arbetsförhållanden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare